Infoservis

S komínem není dobře otálet

Na kominíky můžete čekat týden, ale někdy i měsíce. Podobně různorodé jsou i ceny za kontrolu komínů. Jelikož bývají kominíci nejvíce vytíženi koncem září a během října, vyplatí se objednat si kontrolu komínů hned po skončení topné sezony. Již nyní ovšem začínají být kominíci v některých regionech vytíženi více.

Kromě dostupnosti se liší i ceny kominíků v různých regionech České republiky. Například v Písku, Brně či Liberci se pohybují ceny za kontrolu komína kolem 420 až 500 korun.

Vyšší částka se týká měst jako Plzeň, Pardubice či Praha. V Plzni činí částka za kontrolu komína 800 korun, v Pardubicích se již cena pohybuje v rozmezí 500 až 1000 korun a v Praze je to kolem 600 až 1200 korun.

Rozdílná je i doba, během které se kominíci mohou k zákazníkovi dostavit od doby objednání. V Písku, Brně a Liberci mohou kominíci přijít na místo v blízké lokalitě do týdne od objednání. V Praze a v Pardubicích je čekací doba již obvykle kolem 2 až 3 týdnů a v Plzni může kominík vzhledem k velké vytíženosti přijít až téměř dva měsíce od objednání. Až dva měsíce se běžně čeká v září a v říjnu, kdy mají kominíci nejvíce napilno.

Z hlediska porovnání cen oproti minulému roku došlo doposud k nárůstu cen jen v některých regionech, přičemž zvýšení cen bývá opět různorodé. Například v Písku došlo ke zvýšení cen o 50 korun, v Plzni o 100 korun a v Pardubicích se cena zvedla o 20%.

„Kominík, který to dělá zodpovědně, přijede správně vybaven – kromě jiného má například endoskop nebo speciální kameru. A kontrola komínu málokdy zabere méně než 30 minut,“ říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva. „Správný kominík nejenomže vyčistí komín, ale i také kouřovod a spalinové hrdlo spotřebiče paliv. Nedílnou součástí je výběr sazí a nahromaděného kondenzátu,“ upozorňuje Ulrich.

Kontrolu spalinové cesty předepisuje vyhláška 34/2016 Sb. Udělat by se měla u všech spotřebičů minimálně jednou ročně vyjma plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola jednou za dva roky.

U běžných majitelů nemovitostí se ale po razítku od kominíka většinou ptá až pojišťovna, a to v případě, kdy už je po požáru. Pokud ale majitel domu, jenž byl zachvácen požárem od komínu, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu, může z pojistného plnění dostat jen jeho část.

Dojde-li k požáru od komínu, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popřípadě jejím rozsahem. „Klientovi je pojistné plnění kráceno jen v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel),“ sdělila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*