Infoservis

Století inovací Komatsu a společného tvoření hodnot

Jeden svět, jedno Komatsu

Komatsu startuje vzpomínkové oslavy ke 100. výročí svého vzniku. Firma Komatsu, založená v městě Komatsu, v prefektuře Ishikawa, se zavázala ke kvalitě a spolehlivosti a až do dnešního dne pracuje na tom, aby měla maximální důvěru zákazníků, akcionářů, distributorů, dodavatelů, obchodních partnerů a všech ostatních zainteresovaných subjektů.

Stoleté výročí je příležitostí pro posílení a rozšiřování povědomí o obchodní značce a pro vyjádření uznání všem zainteresovaným subjektům za jejich podporu v průběhu let. Komatsu uskuteční vzpomínkové oslavy a bude usilovat o trvale udržitelný růst i do budoucnosti. Při pohledu na příštích 100 let se chce Komatsu i nadále zlepšovat, neboť vytváří hodnoty pomocí výroby a technologických inovací, aby umožnil trvale udržitelnou budoucnost, kde se lidem, firmám a naší planetě bude společně dobře dařit.


Budoucnost má jméno elektřina. Konceptuální obraz elektrických rýpadel. V dubnu 2020 zahájil Komatsu výrobu PC30E-5. Jde o elektrické minirýpadlo. Komatsu tím podporuje cíle snižování emisí CO2 na polovinu z roku 2010 do konce roku 2030.

Firemní identita

Komatsu definovalo svoji firemní identitu tím, že usilovalo o růstu organizace, který byl vytvořen jeho předchůdci, a o svých vztazích se společností. Konkrétně Komatsu formuloval misi a vizi jako svůj cíl společně se svými hodnotami.

Firemní identita rovněž zahrnuje součásti, které již byly vytvořeny během historie společnosti: základní principy, Komatsu Way, celosvětový kodex obchodního chování Komatsu, jakož i strategie včetně střednědobého plánu řízení.

Společnost Komatsu vytvořila rovněž slogan „Společné tvoření hodnoty“. Jelikož se podnik a zainteresované subjekty dále diverzifikují, všichni ve firmě usilují, aby tento příslib naplnili prostřednictvím globálního působení.

Cíl a hodnoty

Cíl: Vytvářením hodnot pomocí výroby a technologických inovací umožnit trvale udržitelnou budoucnost, kde se lidem, firmám a planetě daří společně.

Hodnoty:

+ Ambice – inovace a snaha udělat více s náročným přístupem bez obav z neúspěchu.

+ Houževnatost – přes všechny obtíže, zůstat věrni slibům a spolehlivě je prosazovat a dotahovat až do konce.

+ Spolupráce – vytváření hodnot vychází z týmové spolupráce, inkluze, respektu, diverzity a ve „win – win“ postoji ke všem a všemu.

+ Spolehlivost – aby si zasloužili a udrželi důvěru, jednají vždy upřímně, bezúhonně, čestně a transparentně komunikují.

Jeden svět, jedno Komatsu

Komatsu definuje společenskou odpovědnost firem (CSR = Corporate Social Responsibility) jako činnosti reagující na sociální požadavky prostřednictvím hlavní oblasti podnikání a pracuje na trvale udržitelném růstu se společností řešením problémů ESG (ESG = Environmental, Social and Governance = Environmentální, Sociální a Řízení).

Firma Komatsu uvádí svoji první globální platformu „Jeden svět, jedno Komatsu”, ke které se mohou připojit všichni zaměstnanci skupiny Komatsu po celém světě. Tato exkluzivní platforma může sjednotit na bázi dobrovolnosti každého účastníka věnujícího se tématu trvale udržitelného životního prostředí v rámci celé skupiny Komatsu.

Umožňuje to snadné přihlášení z počítačů a chytrých telefonů a přesahuje tak národní a jazykové bariéry. Tím spojuje všechny zaměstnance skupiny Komatsu po celém světě a rozvíjí pocit jednoty pro skupinu, protože všichni pracují na společném cíli a propagují aktivity naplánované pro trvale udržitelnou planetu Zemi.

Obnova Komatsu-no-mori

Společnost Komatsu obnoví Komatsu-no-mori ve městě Komatsu v prefektuře Ishikawa. Společnost otevřela Komatsu-no-mori v roce 2011 v rámci projektu k oslavě svého 90. výročí vzniku. Je to místo pro rozvoj lidských zdrojů v globálním měřítku a místo pro výchovu dětí společně s místními komunitami.

V rámci projektu obnovy zaměřeného na trvale udržitelný přínos pro místní komunity, Komatsu podniklo kroky k otevření pavilonu historie Waku-Waku, který byl navržen tak, aby přiměl návštěvníky ohlédnout se za historií Komatsu, a aby ukázal i mimořádně velký hydraulický bagr PC4000 a sklápěč největší třídy na světě 930E.

Společnost Komatsu doufá, že Komatsu-no-mori bude i nadále nabízet aktivní příležitosti pro místní komunity tím, že přiláká mnoho návštěvníků, pomůže jim začít se zajímat o výrobu i o přírodu, a rovněž naučit se něco o využívaných technologiích. Otevření po obnovení je plánováno na 14. května.

Další informace o výše uvedených vzpomínkových akcích a dalších událostech najdete na internetových stránkách ke 100. výročí založení firmy Komatsu, informace budou průběžně aktualizovány. Web ke 100. výročí společnosti Komatsu:

https://komatsu-100th.com/en/

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*