Infoservis

Systémovou konstrukcí fasády dosáhla škola pasivního standardu

Inovativní řešení předsazené konstrukce oken s integrovaným zábradlím a screenovými clonami přispělo k výrazné modernizaci školní budovy v Praze Nebušicích, která tak díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem celé fasády dosáhla pasivního standardu.

Budova Základní školy a mateřské školy Nebušice byla postavena v roce 1955 podle návrhu architektky Věry Machoninové a od roku 2002 prochází postupným rozšiřováním a modernizací. Zatím poslední etapou rekonstrukčních prací se stala v roce 2018 přístavba nové části budovy, na jejímž návrhu se podílel architekt Josef Smola, který byl supervizorem celkového řešení se záměrem o dosažení pasivního standardu zcela v souladu se současnými trendy minimalizace spotřeby energií a vytvoření ideálního vnitřního prostředí pro výuku a vzdělávání mládeže.

„Ve snaze o dosažení pasivního standardu byla v rámci přístavby nainstalována inovativní okna PROGRESS ALU SCREEN. Tato plastová okna s hliníkovou obložkou se vyznačují unikátní konstrukcí okenních profilů s kompozitním jádrem a stavební hloubkou křídla i rámu 86 mm, díky čemuž mohou dosáhnout vynikajících tepelně-izolačních vlastností. Tyto vlastnosti jsou navíc vylepšeny termo-izolačními moduly umístěnými v hlavních komorách profilů,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken.

„Kromě toho byla okna kompletizována již ve výrobě, což přispělo k výraznému zjednodušení stavební připravenosti. Mají totiž v sobě integrované systémové skleněné zábradlí i předokenní screenovou clonu s elektrickým pohonem, která spolehlivě odstíní sluneční energii ještě před jejím dopadem na povrch skla, a zabrání tak přehřívání interiéru.“

Na montážníky s funkčním vzorkem okna

Jedním z důvodů, proč bylo k realizaci vybráno řešení oken PROGRESS ALU SCREEN byla skutečnost, že společnost DAFE-PLAST byla schopna nabídnout spolupráci již ve fázi přípravy projektu. „Ještě před samotnou realizací byl připraven funkční vzorek okna, který pak měla stavební firma k dispozici ve své kanceláři na stavbě. Stavebníci, montážní četa, elektrikáři či dodavatelé zateplovacího systému se tak mohly s detaily týkajícími se oken seznámit ještě před samotnou montáží, a lépe se tak připravit na případné komplikace,“ uvádí Ing. Miroslav Culka. Využití oken PROGRESS ALU SCREEN bylo opodstatněné také kvůli orientaci oken, která míří západním a východním směrem

„Při této orientaci oken dopadají paprsky slunce do interiéru jednotlivých učeben zejména v jarním a podzimním období pod nízkou deklinací. Následně tak dochází k přehřívání interiéru a významným nárokům na větrání a chlazení, čemuž dovedou integrované screenové clony zabránit,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka a dodává: „Pro ovládání screenů byl zvolen elektronický systém od společnosti Hunter Douglas, který je napojen na centrální řídicí systém zajišťující koordinované ovládání topení, chlazení a vzduchotechniku objektu.“

Okna byla opatřena také bezpečnostním kováním TiltFirst, které je možné uzamknout klíčkem, aniž by přitom byla omezena možnost vyklopení okna. Tento typ kování je ideální volbou právě do objektů, ve kterých se pohybují malé děti.

K dosažení pasivního standardu přispěla předsazená montáž

Okna s poměrně velkým rozměrem (1300 x 2400 mm) byla navržena tak, aby je bylo možné staticky posoudit bez armování, které významným způsobem zhoršuje tepelně-izolační vlastnosti oken. Okna jsou totiž vyrobena z kompozitního materiálu, který je sám o sobě statisticky únosný, a armování tak bylo nutné využít pouze u prostředního sloupku oken a v místě ukotvení zábradlí. „V kombinaci s využitím izolačních trojskel tak mohla okna dosáhnout velmi příznivých hodnot tepelného prostupu oknem Uw 0,78 W/m2*K-1,“ říká Ing. Miroslav Culka.

Ke splnění pasivního standardu budovy navíc přispěl i způsob montáže, který byl proveden systémem předsazené montáže DAFE-PUREX, za který obdržela společnost DAFE-PLAST v roce 2016 ocenění Výrobek roku.

„Standardní osazení okna do ostění nosného zdiva nemusí být pro pasivní a nízkoenergetické stavby dostačující, jelikož důsledně neřeší tepelné vazby a vzduchotěsnost obálky budovy. V realizaci byl proto využit ucelený systém předsazené montáže okna DAFE PUREX, který dokonale garantuje statickou únosnost, tepelnou izolaci a těsnost montážní spáry,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a dodává: „Tento systém využívá konstrukční rám speciální sendvičové konstrukce, pomocí kterého je okno situováno před líc zdiva do roviny hlavní tepelné izolace. Díky tomu eliminujeme teplené mosty v místě napojení okna na zdivo, a dosahuje tak nejoptimálnějších tepelně izolačních vlastností vlastního okna.“

Systém DAFE PUREX se v případě přístavby ke škole v Praze Nebušicích kotvil pomocí chemických kotev do zdiva z plynosilikátových tvárnic YTONG.

Montážní práce, v jejichž rámci společnost DAFE-PLAST instalovala také vchodové dveře Schüco AWS 90.SI a hliníkový fasádní systém Schüco FWS 50 s okny Schüco ADS 90.SI, probíhaly během doby tří týdnů a obešly se bez výraznějších komplikací. S jejich přispěním se budova školy v Praze Nebušicích opět více přiblížila k ideálu moderních školních budov, které svým provozem spotřebují co nejméně energií a přitom poskytnou ideální vnitřní prostředí pro výuku a vzdělávání mládeže.Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*