Infoservis

Tituly Stavba roku 2020 byly předány

Udělení osmi titulů a Zvláštních cen 28. ročníku soutěže Stavba roku 2020 proběhlo 15. října netradičně ve filmových ateliérech Pokrok na pražském Žižkově. Zároveň zde probíhalo natáčení filmového dokumentu s autory oceněných projektů. Odborná porota vybrala z 24 nominovaných projektů, které jsme představili v minulém čísle Stavitele. Nyní vás seznámíme s hlavními výherci. Kromě kategorie Stavba roku vypsal pořadatel soutěže, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, také kategorii Zahraniční stavba roku. Časopis Stavitel je hlavním mediálním partnerem soutěže.

Soutěž oceňuje kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort. Neomezuje se tedy jen na architektonický pohled, ale hodnotí spolupráci investora, autora, projektanta a dodavatelů. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Do 28. ročníku soutěže Stavba roku se přihlásilo celkem 84 realizací.

O2 universum, dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha 9

Objekt autoři koncipovali jako jeden celek, propojený s O2 arenou. Vytváří uliční frontu k Českomoravské ulici, jeho jižní fasáda je koncipována s předsazenou dostavbou nástupních prostor a architektonicky výraznou markýzou, která akcentuje nástup do kongresového centra. Architektura haly navazuje na charakter, materiály a barevnost velké areny, v detailu však užívá současné materiály.

Investor: Bestsport, a.s.
Autor: ATIP, a.s. – Martin Vokatý, Vladimír Vokatý Projektant: ATIP a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., Syner, s.r.o.

O2 universum, dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha 9

Firemní sídlo LASVIT, Nový Bor

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit měl harmonicky sjednotit celý blok staveb v centru města. Dva památkově chráněné domy autoři doplnili o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Abstrahovali je do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Skleněný dům je středem sídla firmy, kavárnou i jednacím prostorem. Uvnitř je obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků. Jeho plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. V zadní části pozemku je umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.

Investor: LASVIT s.r.o.
Autor: ov architekti s.r.o. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch; spoluautoři David Balajka, Anna Schneiderová

Firemní sídlo LASVIT , Nový Bor
Křišťálové razítko

Držitelé titulů Stavba roku 2020 a Zahraniční stavba roku 2020 získají originální, ručně broušené křišťálové razítko vyrobené sklárnou RÜCKL v designu Ronyho Plesla.

Projektant: m3m, s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Společenské centrum, Sedlčany

Hmotovou kompozici soliterní expresivní stavby tvoří systém rovnoběžné svislé podélné stěny v kombinaci se šikmými příčnými stěnami a šikmou střechou ve třech základních sklonech. Autoři se tímto způsobem snažili dosáhnout provozní i tvarové čistoty hlavního sálu. Nosnou konstrukci stavby tvoří monolitická železobetonová skořepina zateplená izolací na bázi PIR, jako fasádní plášť byl zvolen provětrávaný fasádní systém, kde je vnější vrstva tvořena hliníkovým tahokovem na speciálním nosném roštu, pod nímž je položena barevně výrazná hydroizolační fólie. Objekt je prosvětlen jak ve stěnovém plášti, tak ve střeše hliníkovými prosklenými výplněmi otvorů.

Investor: Maranatha z.s.
Autor: A8000 s.r.o. – Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.

Společenské centrum, Sedlčany

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce železničního mostu, který převádí neelektrifikovanou regionální trať přes vodní tok Hracholuské přehrady na řece Mži u Pňovan. Rekonstrukce spočívala ve výměně ocelové konstrukce a sanaci kamenné spodní stavby. Pro výměnu konstrukcí byla použita světově unikátní technologie otočení spojeného soumostí kolem podélné osy, vyvinutá přímo pro tuto stavbu. Nová konstrukce je velice podobná té stávající, rozpětí polí jsou 57 m a šířka 3,6 m. Jedná se o celosvařovanou příhradovou bezsvislicovou ocelovou konstrukci se zakřiveným spodním pasem.

Investor: Správa železnic, státní organizace
Autor: Ondřej Lojík
Projektant: TOP CON SERVIS, s.r.o.
Dodavatel: Společnost SMP–MCE– Pňovany–Bezdružice

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Přístavba nijak nenarušuje urbanistickou koncepci okolí budovy, z hlediska architektonického podporuje půdorysnou symetrii secesní budovy muzea. Požadavkem NPÚ bylo co nejméně zasahovat do její jižní fasády, proto se autoři rozhodli pro nepravidelný půdorysný tvar nové části objektu. Stávající objekt muzea je svým architektonickým výrazem natolik intenzivní, že v podstatě nešlo navázat žádnou formou, která by nepůsobila cize. Architektonické řešení proto bylo založeno na přiznaném kontrastu nové a staré části. Inspirací ke tvaru objektu byl skleněný krystal jako typická složka Jablonecké bižuterie. Skleněný krystal je ztvárněn celoprosklenou fasádou, která je prolamovaná pomocí nepravidelných velkých ploch. Tyto plochy jsou dále členěny na pravidelné menší okenní díly.

Investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Autor a projekt: Hlaváček – architekti s.r.o. – Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Karel Musil
Dodavatel: Energie – Stavební a Báňská a.s.

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

VSCT Veolia Smart Control Tower, Kladno

Vodojem v areálu vodáren z roku 1933 byl prvním vodojemem v republice postaveným ze železa, obezděný je cihlovým zdivem. Nosná konstrukce je z uhlíkové oceli C 38, tvoří ji osm sloupů. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,3 m. Ve výšce 25 m nad zemí byla uložena ocelová kostra betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívala ocelová kostra horní obvodové stěny. Nádrž na vodu byla nýtovaná z ocelových plátů a měla tvar půlkoule o průměru 11,5 m nastavené ještě válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže byl zřízen ochoz.

Po dokončení nového vodojemu se tento vodojem stal nadbytečným, uvažovalo se i o jeho zbourání. V roce 2015 přišla myšlenka předělání vodojemu na moderní víceúčelové centrum Future Tower Kladno, kde bude vyhlídková věž a řídící středisko. Přestavba byla zahájena roku 2017 a projekt kompletní rekonstrukce naplno odstartoval v pátek 25. srpna 2017 demontáží vnějšího obalu věže, snesením střechy a vyjmutím vnitřní nádrže vodojemu. V místě, kde byla nádrž umístěna, je dnes jeden z nejmodernějších dispečinků v zemi. Hlavní funkcí vodojemu je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník.

Dispečink je dimenzován i na zvládání krizových situací, například déletrvajícího sucha či naopak povodní. Další funkcí stavby je ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky zvenčí. Část věže totiž slouží jako centrum kybernetické bezpečnosti pro všechny vodárenské společnosti koncernu Veolia. Ve věži najdou návštěvníci i dvě expozice, řízené virtuální asistentkou Oliveou.

Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Autor: este architekti – Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projektant: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: Jopo Constructions a.s.

VSCT Veolia Smart Control Tower, Kladno
Zvláštní ceny v soutěži Stavba roku 2020
  • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky: Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání
  • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Konverze Střední průmyslové školy TOS ve Varnsdorfu
  • Cena Ministerstva kultury ČR: Rekonstrukce Státní opery, Praha
  • Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Základní škola Amos, Psáry
  • Zvláštní cena poroty a Cena primátora hlavního města Prahy: Revitalizace pražských náplavek
  • Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: Port Karolína – 2. etapa, Praha 8
  • Cena ČKAIT: Hala denního ošetření a očištění, DEPO Brno
  • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: Provozní areál TECHPLAST , Česká Třebová

Rezidence Park Masarykova, Liberec

Téměř lázeňský charakter Masarykovy ulice byl formován od poloviny 19. století, dominují tu historicky významné budovy Městských lázní, Severočeského muzea, Obchodní a živnostenské komory (dnešní poliklinika) a novější stavba bývalého pavilonu Bytexu. Urbanistická kompozice rezidenčního areálu navazuje na strukturu zástavby a respektuje její charakter a měřítko. Bytové domy jsou citlivě usazeny v prostředí romantického lesoparku v údolí Jizerského potoka. Sadové úpravy parku s jezírky a zahrady střešních teras jsou v souladu s charakterem čtvrti. Domy čtvercového půdorysu vybíhají ze zalamované podnože krytého parkingu. Děleny jsou do tří horizontálních pásem, fasády mají obklad z cementovláknitých desek.

Investor: Develop Industry a.s.
Autor: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová
Projektant: Siadesign Liberec s.r.o. – Ing. arch. Radim Kousal
Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Rezidence Park Masarykova, Liberec

Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Zadáním bylo rozšířit dům o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Nebylo jednoduché přemýšlet o přístavbě k objektu, kterého si vážíme. Proto jsme se snažili zachovat ho v co největší míře a přistavět do svahu jen nenápadnou stavbu se zelenou střechou. Otevírá se do atria, kde se odehrává život rodiny. Nová stavba zároveň opticky odděluje vstupní prostor na pozemek pomocí přístřešku pro automobily a také chrání historickou kamennou stěnu. Přiznáním betonových konstrukcí v exteriéru i interiéru se snažíme o nepopírání přírodní podstaty materiálu.

Investor: Radek Leskovjan
Autor: Kamil Mrva, Radek Leskovjan; spoluautoři Václav Kocián, Tomáš Šenovský
Projektant: Kamil Mrva Architects, s.r.o.; Radek Leskovjan Interiéry design

Přístavba rodinného domu na Kojetíně
Zahraniční stavba roku 2020
Early Learning Village, Singapur
Areál předškolního vzdělávání a aktivit je určen pro 2100 žáků. Objekty pro výuku, sport, kulturu a další aktivity byly řešeny velkoryse, navíc respektují místní podmínky včetně dopravní situace. Obzvláště zdařilé a atraktivní je architektonické řešení bloků budov se zastřešenými exteriérovými prostory. Svým svěžím pojetím a užitím bílé barevnosti vytvářejí pocit vysoce stimulujícího a příznivého prostředí pro rozvoj dětí.

Investor: Cognita Asia Holdings PTE LTD
Autor: Bogle Architects, s.r.o.
Dodavatel: Lendlease Singapore Pte Ltd.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*