Infoservis

Urbanistický projekt roku 2022

Přihlaste vaši územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, její změny, územní studie, další urbanistické studie a projekty řešící větší i menší celky, a veřejná prostranství do již 8. ročníku soutěžní přehlídky a získejte symbolické křišťálové razítko!

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže UPR 2022

Přihláška UPR 2022

Registrace UPR 2022

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP

Časopis STAVITEL je hlavním mediálním partnerem této prestižní soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2022

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email:  stavbaroku@stavbaroku.cz.

Více podmínky soutěže ZDE

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*