Infoservis

V hlavní roli MEA

Spojením firem MEA Česká republika s.r.o. a RONN Drain Complet s.r.o. vznikl na českém a slovenském stavebním trhu nový subjekt, který navazuje na to nejlepší z obou partnerů. Mezinárodní společnost MEA se silným výrobním zázemím a úspěšná obchodní společnost RONN spojily své aktivity, aby navzájem využily svého potenciálu a posílily a upevnily pozici na stavebním trhu s odvodňovacími systémy, která firmě MEA náleží. Strategií divize MEA Water Management je realizovat projekty od zachytávání dešťových vod po předčištění a vracení zpět přirozenou cestou do přírody. Zkušenosti, kvalita a projekční zázemí umožňuje realizovat náročné projekty v Evropě i ve světě.

Vodní atrakce Aqualand Moravia se štěrbinovým odvodněním

Letní areál v Aqualand Moravia na jižní Moravě 2x zvětšuje svoji plochu s vodními prvky. Nový vodní svět, divoká řeka nebo rodinný tobogán jsou nově otevřeny již tuto sezónu. Pro bezpečný pohyb dospělých i dětí musí být plochy kolem atrakcí perfektně odvodněny. O to se starají liniové štěrbinové žlaby MEA TSH. Štěrbina je na povrchu bezpečná pro chůzi a podpovrchové žlaby MEARIN 200 mají dostatečnou kapacitu i pro velké množství vody z atrakcí. Kolem celého dětského brouzdaliště jsou navrženy žlaby MEARIN TSH 200 v obloucích v malých poloměrech v délce cca 200 m.

Montážníci si musí poradit i s velmi ostrým zakřivením, takže na některých místech musí štěrbiny zkracovat i na 50 cm. Žlaby MEARIN z kompozitního materiálu SMC usnadňují montáž i atypických tvarů. Kompozitní materiál je lehký a snadno zpracovatelný, takže nekomplikuje náročnost úprav odvodnění ve složitých tvarech. Návrh systému prošel projekční přípravou MEA.

Obrubníkové odvodnění s protiskluzovým povrchem

Výstavba autobusového terminálu v Benešově v přímém sousedství železničního nádraží využívá bezpečného odvodnění usnadňující pohyb cestujících. Instalace liniového obrubníkového odvodnění zajišťuje svod dešťové vody i z plochy s nulovým spádem. Nevznikají tudíž kaluže, ze kterých by mohlo dojít k ostřikování chodců. Druhým prvkem, který zvyšuje bezpečný nástup a výstup osob, je protiskluzová úprava nášlapné hrany obrubníkového odvodnění MEA BUS KERB. V Benešově je instalován systém z polymerického betonu se zvýšenou výškou 18 cm. Součástí odvodnění terminálu jsou také monolitické žlaby DM1500 a v podchodech žlaby MEA s litinovým roštem.

Skladový areál John Deere odvodněn vysokopevnostními žlaby

Odvodnění zpevněných ploch centrálního skladu John Deere v Ovčárech je provedeno převážně systémem MEARIN z vysokopevnostního SMC kompozitu. SMC kompozit, tedy sklolaminátem vyztužený plast, se používá v těch průmyslových odvětvích, které mají vysoké nároky na odolnost a trvanlivost materiálu. Patří mezi ně například letecký a automobilový průmysl. Materiál je stabilní i při značném kolísání teplot a odolný proti chemikáliím. Kombinace žlabů MEARIN PLUS 150 a MEARIN EXPERT 150 je navržena pro odvodnění téměř všech ploch.

Součástí odvodnění jsou také monolitické žlaby z polymerického betonu DM1500, které jsou instalované na nejvíce exponovaných místech. Monolitické žlaby DM vydrží i velkou zátěž až F900 kN a jsou odolné vůči příčným i podélným přejezdům těžkých vozidel. Projekční tým MEA vybral a navrhl řešení pro celkovou délku žlabů cca. 200 bm.

Odvodnění ulic s podpovrchovými sítěmi

Při probíhající rekonstrukci silnic v obci Libeř ve Středočeském kraji bylo nutné řešit i odvodňování. Vzhledem k podmínkám a umístěním podpovrchových sítí v ulici bylo jako nejvýhodnější způsob zvoleno řešení s liniovým povrchovým odvodněním MEA SV s ocelovou ochrannou hranu a litinovým můstkovým roštem D400 kN. Celkem 300 metrů dlouhá linie středně zátěžových žlabů byla navržena podle hydraulického výpočtu. Příznivé spádové podmínky komunikace dovolily využít kapacitu žlabů SV1000, 1500 a 2000 s odtokem až na konci celé linie. Výpočet zajistila a garantuje firma MEA. Polymerbetonové žlaby jsou určeny i pro parkoviště, pěší zóny nebo manipulační plochy se zatížením až do E600 kN.

Autobusový terminál se brání kalužím monolitickými žlaby

Autobusová stání na terminálech i zastávky ve městech patří k nejvíce zatěžovaným pojezdovým plochám. Degradace vozovky a vznik nerovností je častým problémem těchto míst a při dešti se ještě navíc přidává odstřikování vody na chodce a cestující. V případě liniového odvodnění se dá vzniku kaluží předejít tím, že se do styku hrany chodníku a silnice vloží monolitický žlab MEA DM. Žlab z polymerického betonu je konstruovaný pro zátěže až F900 kN a je odolný vůči příčným i podélným přejezdům těžkých vozidel.

Této technické možnosti využili při rekonstrukci autobusových stání v Týnci nad Sázavou. Navíc jejich tichý přejezd nezvyšuje hlučnost místa. Zastávky jsou doplněny podélným odvodněním se žlaby MEA DM1000-1500-2000. Díky své konstrukci jsou vhodné nejen na zátěžové plochy, ale i pro rychlostní a městské komunikace.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*