Infoservis

Vnější i vnitřní zateplení, které dýchá a je zdravé

Snižování energetické náročnosti budov posouvá dál vývoj zateplovacích materiálů. Novými kritérii pro jejich výběr je nyní kromě tepelněizolačních vlastností i řada praktických hledisek, jako je životnost zateplení, dopad na lidské zdraví a v neposlední řadě rovněž stránka estetická. Ta se týká zejména zateplování historických budov, kde zateplení často přináší devalvaci architektonické hodnoty objektu.
Výrobce stavebního systému Ytong již několik let nabízí vlastní řešení pomocí minerálních desek Multipor, které je vhodné i pro vnitřní zateplení a umožní zachovat vzhled fasády.

Sázka na Multipor
Multipor je masivní izotropní hmota, vyráběná v deskách o tloušťce 50 mm až 200 mm. Jeho minerální anorganická podstata mu dodává několik velmi cenných vlastností. Je tvarově stálý, odolný UV záření, chemikáliím i vysokým či extrémně nízkým teplotám. Zároveň je odolný proti vlhkosti a jeho aplikace je možná i ve vlhkých provozech koupelen a umýváren. Nízká objemová hmotnost do 115 kg/m3 a snadná opracovatelnost přinášejí další výhodu při jednoduchosti aplikace na konstrukce. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,042–0,045 W/mK, μ = 3 a absorpční koeficient Aw = 0,0032 kg/m².s0,5 jsou dokladem toho, že výrobce vyvinul unikátní tepelnou izolaci.
Desky se vyrábí z čistě přírodních surovin a jejich složení je obdobné jako u pórobetonu. Velkou výhodou tohoto zateplovacího materiálu je nehořlavost patří do třídy A1 – při působení ohně z okolí není příčinou vzniku kouře ani neodkapává. Zvyšuje tak požární odolnost konstrukcí. Desky neobsahují vlákna, a proto nedráždí při zpracování. Jsou zdravotně nezávadné, netoxické, nealergenní. Jsou šetrné pro životní prostředí, což je doloženo ekologickými certifikáty Nature plus. Po případném dosloužení stavby je plně recyklovatelný.

Vnitřní zateplení zvolené u rodinného domu na Opavsku
U vnějšího zateplení oceníte jeho tvarovou stálost, nehořlavost a odolnost proti veškerým biologickým škůdcům a plísním. Například protože neduní při poklepu, neklovou do něj ptáci. A určitě oceníte jeho odolnost třeba v případech, kdy si o fasádu opřete kolo a nezůstane na ní poškození po řídítkách. Stejně tak nevadí, když se do fasády trefí děti míčem, což mnohé jiné zateplovací materiály nevydrží.
Multipor je unikátní tím, že je paropropustný a přispívá tak ke zdravému klimatu v budově. Pokud je materiál vystaven vodě například při povodni, po opětovném vysušení se obnoví jeho původní tepelněizolační vlastnosti. Může se použít i na zateplení starších budov, je však nutné dbát na rovinnost a přídržnost podkladu – původní fasádu.
Jeho velkou výhodou je, že časem nedegraduje. Používají jej investoři, kteří mají předchozí pozitivní zkušenost se systémem Ytong a hledají ucelené řešení stavby. Oba materiály jsou plně kompatibilní a díky podobným vlastnostem vytvářejí zdravé vnitřní klima v budovách.

Rodinný dům stavěný svépomocí nedaloko Bratislavy
Preference investorů
Ukázkou developerské výstavby je bytový dům v Plzni, kde investor INTERSTAV VŠERUBY s.r.o. pro dosažení optimálních tepelněizolačních a současně praktických vlastností kombinuje prvky ze systému Ytong.
Podobně uvažují i investoři rodinných domů, například rodinný dům z okolí Bratislavy byl stavěn svépomocí a stavebníci zvolili řešení mimořádně úsporného domu materiálem od stejného dodavatele v podobě obvodového zdiva Ytong o tloušťce 300 mm v kombinaci s Multiporem o tloušťce 180 mm.
Další realizací je rodinný dům na Plzeňsku, k němuž uvádí za provádějící firmu majitel stavební firmy Zscherp Holzprodukt pan Bedřich Zscherp: „Investora jsme seznámili s návratností investice při použití těchto materiálů a rozhodl se pro řešení, které se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Součástí tohoto řešení byl i návrh tepelného čerpadla a v souvislosti s tím snížení energetické a finanční náročnosti provozu. K jejich minimalizaci přispělo použití Ytongu v kombinaci se stejnorodým materiálem, zateplením Multipor. Odpadl výpočet měření rosného bodu, který je nutný při použití v kombinaci dvou materiálů. Například zdiva a polystyrenu nebo vaty. Velmi důležité je, že Multipor zachoval prodyšnost domu, čímž podstatně přispěl ke zdravému klimatu bez plísní.“

Rodinný dům zateplený Multiporem – realizace ZSCHERP – HOLZPRODUKT, s.r.o.
Vnitřní zateplení budov
Zateplení pomocí Multipor tepelněizolačních minerálních desek se používá tam, kde je třeba zachovat původní vzhled fasády či řešit jen některé chladnější místnosti. Hlavním důvodem, proč jsou nejpoužívanějším materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti.
Vnitřní zateplení těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou, konstrukce s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vodu z místa kondenzace dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení. Díky tomu se Multipor uplatnil u řady rekonstrukcí objektů mimořádné architektonické hodnoty, jako je například revitalizace brownfieldu v Dolních Vítkovicích či nedávno dokončená rekonstrukce části interiérů v Černínském paláci.
Studio Acht, které tuto rekonstrukci projektovalo, k Multiporu uvádí:  „Použití Multiporu jako vnitřního zateplení se ukázalo s ohledem na právě dokončenou rekonstrukci podkroví archívů a kanceláří Černínského paláce jako nejvýhodnější. Při rekonstrukci jsme jej používali na vnitřní zateplení železobetonových střech, které byly nad barokním palácem realizovány v rámci celkové rekonstrukce ve 30. letech 20. století. Kromě samotných tepelněizolačních vlastností Multiporu je výhodná při renovacích i jeho třída reakce na oheň A1, která eliminuje navyšování požárního zatížení, nelze opominout i výsledné estetické vlastnosti omítnutého povrchu. V detailech složitých oken – kde by dřevěné prvky oken a buvolích ok mohly trpět – jsme využili služby techniků od Ytongu a nechali jsme kompletně tyto detaily posoudit a zpracovat ve specializovaných softwarech.  To nám velmi pomohlo v přípravě i realizaci projektu. Byli jsme v kontaktu s jejich technickou poradkyní Lucií  Šnajdrovou opravdu od projektu až po dokončení.“
Výjimkou nejsou ani historické objekty, kde se pro citlivou rekonstrukci rozhodli majitelé rodinného domu či chalupy. Příkladem je dům na Opavsku, který majitelé původně koupili zejména kvůli pozemku. Nakonec za odborného přispění společnosti DK1 zvolili vnitřní zateplení a dům ponechali v původním vzhledu.
U nových budov bývá aplikován například v komerčních administrativních budovách u garáží, ukázkou takového použití je v polyfunkčním komplexu Panorama City v Bratislavě nebo v brněnské AZ Tower.

Realizace vnitřního zateplení

Ukázkou developerské výstavby je bytový dům v Plzni, kde investor INTERSTAV
VŠERUBY s.r.o. pro dosažení optimálních tepelněizolačních a současně praktických
vlastností kombinuje prvky ze systému Ytong

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*