Infoservis

Wienerberger fórum 2018

Wienerberger fórum je jedna z největších a nejprestižnějších vzdělávacích akcí ve stavebnictví, která probíhá formou odborných seminářů a přednášek a je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod) a ČKA (2 body). Letos se konal již 8. ročník, a to hned v 7 velkých městech České republiky: první konference proběhla 9. 1. 2018 v Českých Budějovicích, poté následovala Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a zcela nová destinace Olomouc, kde 30. 1. 2018 semináře zaměřené na aktuální vývoj, trendy a novinky ve stavebnictví vyvrcholily. Pořadatelem konference jsou společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. výrobce pálených cihel a TONDACH Česká republika s. r. o. producent pálené střešní krytiny.

Celkově se Wienerberger fóra 2018 zúčastnilo téměř dva tisíce návštěvníků. Letošní ročník byl výjimečný pestrostí témat a důrazem na praktické využití nabytých informací v profesní praxi účastníků. Největšímu zájmu účastníků se dle provedené ankety těšilo téma digitalizace, BIM a praktické příklady statiky ze staveb. Program Wienerberger fóra je již tradičně určen projektantům, architektům a stavebním společnostem. Sestaven je tak, aby všem přinesl zejména praktické informace, zkušenosti a novinky z oblasti stavebnictví.
Účast na Wienerberger fóru 2018 byla bezplatná.
„V rámci letošního ročníku Wienerberger fóra 2018 jsme se zaměřili na moderní trend digitalizace ve stavebnictví, které prezentoval odborník na evropské úrovni pro tuto problematiku Paul Surin. Diskutovali jsme také na již nyní aktuální téma týkající se roku 2020+, když již bude nutné stavět nové rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie. Nevynechali jsme ani žádané téma akustiky, tepelné akumulace cihelných budov a chyb statiky na stavbách. V oblasti střešních krytin jsme se věnovali správnému návrhu řešení střechy s důrazem na funkční odvětrání,“ uvádí Ing. Roman Busta, MBA, obchodní ředitel společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Hlavní témata Wienerberger fóra 2018:
– Cihlový dům s téměř nulovou spotřebou energie,
– BIM a zkušenosti z Anglie, digitalizace ve stavebnictví,
– Akustika a Akumulace = AKU na druhou,
– Přání versus realita – Jak navrhnout nejlepší šikmou střechu,
– Chyby statiky na stavbách a jak na ně,
– Praktické ukázky zpracování cihel a tašek.

Co je to BIM
Velký zájem účastníků vzbudilo představení digitalizace a implementace BIMu v České republice a zkušenosti z Anglie. BIM čili Building Information Modeling je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Jakékoliv změny a úpravy modelu se projeví ve všech aspektech projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby. Výsledkem je zvýšení produktivity práce, úspora času, eliminace chyb, kontrola nad celým projektem, vyšší konkurenceschopnost a vyšší ziskovost projektů.
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm a Keratherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*