Infoservis

Znalecký ústav VŠTE rozšířil činnost o obor Stavebnictví

Stavebnictví se stalo třetím oborem činnosti Ústavu znalectví a oceňování, který je součástí českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE). Rozšířilo tak dosavadní znalecká oprávnění pro obory Ekonomika a Strojírenství.

Nové oprávnění  rozsahem pro stavby obytné, průmyslové a zemědělské a posuzování a supervize zakázek s požadavky na vytvoření dokumentace v BIM (Building Information Modelling – Informační modelování staveb) mu v červenci udělilo Ministerstvem spravedlnosti ČR.
„Nyní tak můžeme řešit další zajímavé znalecké posudky a uspokojit širší poptávku zadavatelů. Ta existovala už v minulosti, ale z pochopitelných důvodů jsme ji museli odmítat. To se teď mění, což zadavatelé posudků jako jsou soudy, města, exekutoři, už zaregistrovali,“ říká Veronika Machová, ředitelka Ústavu znalectví a oceňování VŠTE.
Na ústavu, založeném před třemi lety, působí soudní znalci, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe, kteří zajišťují zpracování znaleckých posudků i poradenství.
Jeho první znaleckou aktivitou byl obor Ekonomika s oprávněním, týkajícím se například finančního majetku, oceňování podniků, nemovitostí a movitostí nebo přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností. V roce 2016 přibyl obor Strojírenství mimo jiné s rozsahem pro konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniku, výrobní a materiálové inženýrství. Ústav se v poslední době musí vypořádat i s rostoucí poptávkou soudů o revizní posudky. Jejich cílem je přezkum správnosti již realizovaných znaleckých posudků.
Ústavy se součástí organizační struktury VŠTE staly v červenci 2015, kdy vedle znaleckého byly zřízeny ještě Ústav technicko-technologický a Ústav podnikové strategie. Staly se novým stupněm mezi rektorátem a katedrami a převzaly odpovědnost za pedagogickou a výzkumnou činnost školy.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*