Legislativa

Ani po 10 letech není zcela jasné, jak uvádět stavební výrobky na trh

Jeden z osmi titulů Stavba roku 2020 a Českou cenu za architekturu získalo nové sídlo sklářské firmy Lasvit v Novém Boru. Plášť i střecha jsou pokryty atypickými skleněnými šablonami, které vycházejí z lomu plátů břidlice

Jaké má nařízení EU č. 305/2011 vztah k činnosti autorizovaných osob? I když jde o několik let starý stále platný evropský právní předpis, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, stále existují nedorozumění v jeho interpretaci v praxi autorizovaných osob, což může mít výrazný dopad na kvalitu stavebního díla.

Závazná a vymahatelná

Pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se běžně používá zkratky odvozené od názvu v angličtině CPR. Všechna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), na rozdíl od směrnic a rozhodnutí, se stávají datem účinnosti součástí právního řádu všech členských států EU a jsou právně závazná, a tedy i vymahatelná. Nejsou publikována ve sbírce zákonů České republiky, zatím nejsou k dispozici ani na známém serveru www.zakonyprolidi.cz. Nařízení EU jsou publikována v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU – Official Journal of the European Union) a jsou k dispozici pouze v elektronické verzi ve všech jazycích členských států EU, na serveru právních předpisů EU, EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Ing. Lubomír Keim, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, specializace zkoušení a diagnostika staveb, člen Technické komise ČKAIT

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*