Ekonomika, Legislativa

Daňová specifika a úskalí při zakázkách a podnikání v Rakousku

Mnoho českých stavebních firem nyní objevuje rakouský trh. Co mají udělat, pokud chtějí přijmout zakázku z Rakouska? Jaké možnosti mají? A jak předejít postihům ze strany rakouských úřadů?
Dostali jste v Rakousku první stavební zakázku? Gratulujeme. Nyní vás však čeká řada správních povinností, které mají za úkol chránit rakouský trh.
Než pošlete své zaměstnance do Rakouska, musíte si udělat jasno v následujících oblastech: živnostenské oprávnění; zaměstnanci a daně a sociální pojištění.
Nahlásit se
Ještě než začnete poskytovat služby, musíte toto poskytování nahlásit Ministerstvu hospodářství. K tomu budete potřebovat následující podklady:
– u společností originál živnostenského oprávnění a výpis z obchodního rejstříku včetně ověřeného překladu do německého jazyka;
– potvrzení o povinném ručení na nejméně 1 mil. euro;
– živnostenský list jednatele (pokud je ve státě sídla regulováno, bude požadováno potvrzení o kvalifikaci jiné osoby ve společnosti, pokud není ve státě sídla regulováno, bude požadováno potvrzení o nejméně dvouleté činnosti v rámci posledních 10 let).
Vyslání zaměstnanců
Zaměstnanci, kteří jsou vysláni do Rakouska, mají za každý v Rakousku strávený den nárok na rakouskou mzdu (v závislosti na oblasti činnosti) a další zvýhodnění plynoucí z příslušné kolektivní smlouvy.
Hodinová mzdy pomocné síly ve stavebnictví a v podpůrných stavebních službách se pohybuje mezi 11,61 a 13,63 EUR. Obvykle dostávají zaměstnanci za rok 14 měsíčních platů a mají ročně pět týdnů dovolené. Finanční správa kontroluje dodržování minimální mzdy, často i v průběhu kontroly přímo na stavbách. Z minimální mzdy musí být samozřejmě odvedeny i příslušné odvody.
Ještě před započetím práce zaměstnanců v Rakousku musí být nově od 1. ledna 2017 jejich zaměstnání oznámeno Ministerstvu financí (KIAB – kontrola ilegálního zaměstnávání) na formuláři ZKO3.
V případě stavebních prací musíte zaměstnance přihlásit i u Fondu dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK) a to v průběhu dvou týdnů od započetí činnosti. Zaměstnanci pak vzniká od BUAK nárok na peněžitou náhradu dovolené.
Za české zaměstnance musí být v Rakousku odvedena daň z příjmů, když se zaměstnanci zdržují na území Rakouska více než 183 dní za jeden kalendářní rok, nebo vznikne zaměstnavateli z důvodu jeho stavební činnosti v Rakousku tzv. stálá provozovna, nebo pokud je odběratel považován za ekonomického zaměstnavatele (přenechání pracovní síly).
Přenechání pracovní sily
Mezi znaky přenechání pracovní síly patří: dodavatel nevyrobí zúčtovatelné/přiřaditelné dílo; začlenění zaměstnanců do provozu odběratele; nejsou užívány vlastní pracovní pomůcky a není záruka úspěchu.
Pokud bude vás klient považován za ekonomického zaměstnavatele, zaplatí 77,9 % fakturované částky vám, 20 % jako srážkovou daň finančnímu úřadu a 2,1% jako komunální daň příslušné obci. Od prvního dne působení zaměstnanců na území Rakouska musí být odvedena daň ze mzdy. Pokud pak doložíte, že jste daň ze mzdy odvedli, vrátí vám finanční úřad srážkovou daň ve výši 20 %. Existuje ale i osvobozující rozhodnutí, na základě kterého nemusí rakouský klient odvádět srážkovou daň.
V Rakousku jsou příjmy do 11 000 euro ročně osvobozeny od daně. Sociální a zdravotní pojištění se platí nadále v ČR, pokud nestráví zaměstnanec více než 75 % své pracovní doby v Rakousku. U České správy sociálního pojištění je třeba zažádat a vyplnit formulář A1.
Otázka DPH
Již na začátku stavebního projektu je třeba vyřešit, s jakým DPH budete fakturovat. V některých případech se musíte v Rakousku zaregistrovat k DPH, což závisí na několika okolnostech – např. jaké služby poskytujete nebo kdo je konečným odběratelem.
Pokud v Rakousku stavíte budovy a vašim konečným odběratelem je soukromá osoba, musíte se u finančního úřadu zaregistrovat k DPH a z rakouské zakázky také DPH odvést. Pokud naopak do Rakouska dodáváte okna (vč. montáže) a vašim zákazníkem je rakouský generální dodavatel, který je v Rakousku registrován k DPH, nemusíte se v Rakousku k DPH registrovat.
Stálá provozovna
Pro vznik stále provozovny je rozhodující charakter a délka trvání vašeho projektu v Rakousku. Pokud např. budete poskytovat malířské práce v kancelářské budově v Rakousku více než šet měsíců, vznikne v Rakousku stálá provozovna. Pokud jste naopak generálním dodavatelem tohoto projektu, vznikne stálá provozovna až po 12 měsících. Otázka vzniku stálé provozovny je v některých případech rozhodující i pro další povinnosti, např. výše zmíněný odvod daně ze mzdy vašich zaměstnanců vyslaných do Rakouska.
Pokud vám v Rakousku vznikne stálá provozovna, podléhají zisky z příslušných projektů rakouské dani z příjmů. V tom případě je třeba určit, jaká část projektu vzniká v Rakousku, a tím i jaká část musí být v Rakousku zdaněna.
Kromě toho je samozřejmě možné založit v Rakousku vlastní společnost a realizovat projekty prostřednictvím této společnosti.
Doporučujeme detailní otázky k specifickým projektům prodiskutovat s rakouským daňovým poradcem.
Mag. Georg Stöger,
honorární konzul Rakouské republiky a majitel skupiny AUDITOR

Stöger Georg, řídící partner firmy AUDITOR
Stöger Georg, řídící partner firmy AUDITOR
 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*