Legislativa

Doufáme ve zdravý rozum a nově zahájenou diskusi mezi odborníky

ROZHOVOR – Na konci celého procesu se diskuse zúžila pouze na spor o zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. Před volbami to byl prakticky jediný bod stavebního zákona, o kterém se v politickém ringu diskutovalo. Uvidíme tedy, jak se po volbách bude v případě stavebního zákona postupovat, říká Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

  • Minulý rok přinesl schválení nového stavebního zákona. Jak vidíte jeho budoucnost?

Stavební zákon byl přijat v létě parlamentem po jeho jednoznačném zamítnutí v Senátu. Bylo patrné, že rozpory mezi politickými subjekty byly v některých jeho oblastech značné. ČKAIT nemá v případě pro nás klíčové normy černobílý pohled na celou problematiku. Na jedné straně se do zákona dostala řada pro nás pozitivních ustanovení, na druhou stranu některé naše podněty nebyly vyslyšeny.

Nebylo by však šťastné celou tuto právní normu odmítnout, protože by nás to vrátilo zpět minimálně o tři roky. Proto doufáme ve zdravý rozum a nově zahájenou diskusi mezi odborníky.

  • Kde jsou podle vás pozitivní a kde negativní stránky zákona?

Jednoznačnou pozitivní zprávou je zrušení různorodosti v systému stavebního povolování spolu s posunem k jednostupňovému stavebnímu řízení. V současném systému je obtížné se vyznat a často si s možnostmi povolování nejsou jisti ani úředníci na stavebních úřadech. Výrazným přínosem pro bezpečnost staveb je určitě povinnost stavebníka, aby nechal zhotovit projektovou dokumentaci pro provádění staveb. Po tom jsme jako profesionálové volali dlouhou řadu let. K podstatným kladům patří i povinnost informovat projektanta o průběhu stavebního řízení. Měly by tím odpadnout situace, kdy projektant ani neví, že stavba byla zahájena nebo dokončena.

Na druhou stranu se nám nepodařilo prosadit, aby na všech stavbách, které projektoval projektant, byl povinný dozor projektanta. Tato povinnost zůstala stejně jako v současném zákoně pouze u stavby financované z veřejného rozpočtu. Zde vidíme prostor pro další diskusi s novou politickou reprezentací, protože jde nepochybně o bezpečnost, a tudíž i o veřejný zájem. Nový stavební zákon konečně posunuje začleněním digitalizace stavební úřady a řízení do 21. století. To je výrazný posun. Dobré bylo, že zde panovala v parlamentu naprostá shoda mezi koalicí i opozicí, že digitalizace je správný směr.

  • Jak vidíte proces digitalizace v příštím období?

Konečně pro nás odpadne povinnost tisknout projekty pro úřad. Ušetří to čas i finance. Projekty se pošlou do portálu stavebníka, kde s nimi bude pracovat úřad a rozešle je na příslušná místa. V případě, že to neučiní stavebník, pošle je i na neintegrované dotčené orgány, mezi které patří například hasiči. ČKAIT k tomuto účelu připravila systém certifikování dokumentace pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu, protože současný fyzický podpis a otisk razítka při digitálním systému nebude možný. Samozřejmě budou stoupat nároky na software a hardware na úřadech. Současné vybavení jednoznačně stačit nebude. Byli jsme ale ujištěni, že v rozpočtu je na to pamatováno.

Vyšší nároky budou kladeny i na zaměstnance úřadů. Budou se muset naučit pracovat s digitální formou dokumentace namísto klasické papírové. Uvidíme, jak to bude vypadat. Jedno je jisté, bez digitalizace to již nepůjde. Chceme diskutovat o tom, jak bude probíhat archivace dat. Z pohledu ČKAIT je nutné, aby se archivovala ta dokumentace, kterou je možné použít i v pozdějším období, kdy se budou stavby upravovat. V tomto případě by nestačila archivace jen dokumentace pro stavební povolení, ale smysl by dávalo, aby se archivovala dokumentace skutečného provedení stavby.

  • A co spolupráce s ministerstvy po volbách?

Doufáme, že volby nebudou mít zásadní vliv na naše vztahy s ministerstvy. V současné době je spolupráce zejména s MMR a MPO na velmi vysoké úrovni. Pracujeme v ministerských komisích v mnoha oblastech. Vedle zmiňovaného stavebního zákona a s ním spojené přípravy vyhlášek je to kupříkladu zavádění metody BIM do stavebního procesu nebo pokračující práce v komisi pro zadávání veřejných zakázek.

Nemohu opomenout ani naši spolupráci s agenturou ČAS v přípravě technických předpisů a norem. Oblast spolupráce je velmi široká a věřím, že si všichni uvědomují užitečnost kooperace mezi státní správou a našimi odborníky
z praxe.

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*