Legislativa

Nový stavební zákon nezmění pravidla pro ploty

O něco komplikovanější může být stavba plotu, které předchází terénní úpravy, respektive hloubení, například pro zapouštění sloupků

Schválený nový stavební zákon nemění obecná pravidla pro instalace a rekonstrukce plotů u rezidenčních nemovitostí. Mnohá oplocení bude nadále nutné ohlásit nebo pro ně i získat povolení. Týká se to hlavně plotů vyšších než dva metry a plotů na pozemcích sousedících s veřejným prostranstvím či veřejnou komunikací.

Stavební zákon i jeho novou podobu musí dodržovat všechny obce, některé ale mohou mít trochu jiné prováděcí vyhlášky. Liší se také územní plány, které mohou regulovat i stavbu plotů. V zásadě ale bude stále platit, že povolovat ani ohlašovat není nutné jen ploty mezi sousedy do výšky dvou metrů od terénu.

„Souhlas stavebního úřadu vyžaduje instalace plotu vyššího než dva metry či plotu mimo zastavěné nebo zastavitelné území, které vymezuje územní plán. Bez úředního razítka se neobejde ani oplocení pozemků hraničících s veřejným prostranstvím nebo veřejnou komunikací, kterou je kromě silnice i chodník,“ vysvětlil Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark, která vyrábí designové ploty a brány.

Na úřad musí zajít i ten, kdo chce vybudovat plot v památkově chráněné oblasti. „Někteří ani nemusí vědět, že se jejich parcela nachází v památkáři chráněné lokalitě. Z katastru nemovitostí by to ale měli snadno zjistit. Pokud pozemek patří k památkové zóně, musí majitel pro oplocení získat souhlas památkářů,“ uvedl Mráz.

Výše zmíněné případy vyžadují nejčastěji jen drobné administrativní úkony. O něco komplikovanější může být stavba plotu, které předchází terénní úpravy, respektive hloubení, například pro zapouštění sloupků. „V této situaci musíte ověřit, zda se pod zemí nachází inženýrské sítě. Pokud ano, má stavitel povinnost nenarušit jejich ochranu, takže potřebuje i vyjádření vlastníků sítí,“ poznamenal Mráz.

Oplotit pozemek může být těžší v hlavním městě, protože tam navíc platí detailní Pražské stavební předpisy. V metropoli se proto vyplatí vždy konzultovat odborníka. „V Praze je podrobně upraveno zejména oplocení pozemků sousedících s veřejným prostranstvím. Ploty v těchto místech většinou smí být vysoké až dva metry, jen pokud jsou průhledné. Úřad ale může chtít ovlivnit třeba i materiál plotu, protože se má zohledňovat, co je v dané oblasti obvyklé,“ sdělil Mráz.

Výše uvedená pravidla se vztahují i na opravy plotů. Ty je třeba hlásit a případně i povolat tehdy, když se při rekonstrukci mění důležité vlastnosti plotu, hlavně výška či průhlednost. Všechny zmíněné zásady platí bez ohledu na to, zda na oplocovaném pozemku stojí dům, vila, chalupa či jiná nemovitost.

Nový stavební zákon nicméně několik menších změn ohledně plotů přinese. Především povolí, aby dokumentaci pro úřad mohl vždy zpracovat samotný majitel oplocení. Teď to musí ve složitějších případech udělat autorizovaná osoba, čili specializovaný inženýr, technik či architekt.

Nový stavební zákon se připravoval několik let. V červnu ho schválili poslanci, kteří pak v červenci přehlasovali senátní veto. Vzápětí normu podepsal prezident. Zákon má nabýt účinnosti v červenci 2023, některé změny ale začnou platit už od ledna 2022.

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*