O kvalitě stavebního díla ve světle růstu cen surovin a energií s Janem Fibigerem


Host: Jan Fibiger, předseda Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF)

Situace je sice čím dál složitější, ale nelze snížit požadavky na kvalitu stavebního díla. Celou problematiku pečlivě sledujeme a výsledky zveřejňujeme ve spolupráci s časopisem Stavitel již 11 let. Jde o tzv. Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF), neboli integrovaná reference o kvalitě firem a osob ve stavebnictví pro výběrová řízení ve státní i soukromé sféře.

RABF dnes využívá výsledky přehlídek, soutěží a veletrhů zrealizovaných a zdokumentovaných za léta 2017-2022 a zahrnuje hodnocení z téměř 40 samostatných akcí. To představuje spojení názorů odborných nezávislých porot v průběhu minulých pěti let, ve kterých zasedá každoročně na 200 nezávislých českých i zahraničních porotců (u některých soutěží rozšířené o další expertní sbory) a k tomu je organizováno 14 veřejných hlasování, kterých se ročně účastní přes 300 000 hlasujících.

Integrace takovýchto hodnocení umožňuje zpracovatelům RABF vydání osvědčení pro excelentní, výbornou a dobrou kvalitu opírající se o rozsáhlý soubor dat z různých hodnocení za období posledních pěti let.

Jan Fibiger absolvoval ČVUT fakultu architektury 1972, a tam i získal v roce 1981 titul CSc. pro oboru urbanismus. Od roku 1989 do dnes řídí Československé středisko výstavby a architektury, transformované od roku 1992 na Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadaci ABF). V 90.tých letech po dvě funkční období byl vicepresidentem Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB) a členem správní rady CIB (Mezinárodní rada pro stavební výzkum). Od roku 1999 je členem správní rady ČVUT, od roku 2009 do roku 2019 ve funkci předsedy. Je spolu zakládajícím členem sdružení SIA ČR Rady výstavby, 2009-2019 ve funkci prezidenta, nyní jako vicepresident. V roce 2019 byl jmenován Osobností stavitelství ČR.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*