O problematice výstavby a legislativy s Robertem Špalkem


Host: Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Do výstavby se promítá odložení účinnosti nového Stavebního zákona. V současném systému je obtížné se vyznat a často si s možnostmi povolování nejsou jisti ani úředníci na stavebních úřadech. Výrazným přínosem pro bezpečnost staveb je určitě povinnost stavebníka, aby nechal zhotovit projektovou dokumentaci pro provádění staveb. Po tom jsme jako profesionálové volali dlouhou řadu let. K podstatným kladům patří i povinnost informovat projektanta o průběhu stavebního řízení. Měly by tím odpadnout situace, kdy projektant ani neví, že stavba byla zahájena nebo dokončena.

Na druhou stranu se nepodařilo prosadit, aby na všech stavbách, které projektoval projektant, byl povinný dozor projektanta. Tato povinnost zůstala stejně jako v současném zákoně pouze u staveb financované z veřejného rozpočtu.

Robert Špalek, předseda ČKAIT. Jeho specializací je statika a dynamika staveb. Od roku 1986 pracoval v plzeňském Stavoprojektu jako statik. V roce 1989 ukončil státní závěrečnou zkouškou studium němčiny a poté pracoval pro zahraniční firmy ve Švýcarsku a Německu. V roce 1993 založil s dalšími společníky v Plzni projektovou kancelář TORION, ve které je doposud jednatelem a společníkem. V roce 2008 zvolen místopředsedou ČKAIT a v témže roce jmenován místopředsedou legislativní komise ČKAIT. Pracuje v Expertní skupině MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek – ZZVZ, v pracovní skupině MMR ČR k rekodifikaci stavebního zákona pro procesní právo, Pojišťovací komisi ČKAIT a podílí se na spolupráci s německou, rakouskou a slovenskou profesní komorou.

 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*