Štítek: chlazení

Technologie

Hybridní chlazení pro úspornou klimatizaci

Země Evropské unie se snaží snižovat emise skleníkových plynů v zájmu boje proti změnám klimatu. Konkrétně ze závazků z Pařížské dohody o klimatu vyplývá, že EU je připravena do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni z roku 1990. Tohoto závazku lze dosáhnout mj. jen postupným […]

Technologie

Dálkové chlazení i pro domácnosti

Při rekonstrukci i nové výstavbě je nutno pamatovat na zvyšující se poptávku po klimatizaci. Už v roce 2007 začal vídeňský energetický podnik zásobovat chladem velké budovy jako nemocnice a kancelářské komplexy. Nyní Wien Energie zavádí dálkové chlazení i do bytových domů. V dalších pěti letech podnik investuje do technologie 65 milionů eur. Dálkové zásobování […]