Štítek: ČKAIT

Ekonomika

Prakticky každá veřejná zakázka má nedostatky

Zrušení výběrového řízení na zpracovatele Portálu stavebníka, které vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj a které má být základním stavebním kamenem digitalizace stavebnictví a povolovacího řízení staveb, ukázalo na obecný problém zadávání veřejných zakázek v Česku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tendr na IT dodavatele Portálu stavebníka zrušil z důvodu […]

Ekonomika

Požárů fotovoltaik skokově přibývá

Celkem 45 požárů fotovoltaických systémů v celé České republice evidoval Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům fotovoltaických elektráren. V předchozích letech jich bylo nanejvýš 15 ročně. Důvod skokového nárůstu je podle […]

Legislativa

Nechme projektanty dozorovat jimi navržené stavby

Celkem 69 % respondentů průzkumu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) by mezi svými členy uvítalo uzákoněný výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru projektanta). Ten se nyní vztahuje jen na stavby v režimu veřejných zakázek a nově se bude týkat i tzv. vyhrazených staveb. Ankety […]

Ekonomika

Dostupné bydlení je možné

Doslova vodní vír na strnulé hladině rezidenčního trhu způsobil nedávno nízkoenergetický bytový projekt Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích. Ukázal, že i v době zvýšených cen materiálu i stavebních prací lze realizovat nadstandardní obytný dům s prodejní cenou 80 000 Kč/m2 včetně DPH. Vše při dodržení veškerých náležitostí, s nespornou architektonickou kvalitou a naplněním environmentálních […]

Infoservis

Pozvánka na vodíkovou konferenci H2 HEATING 2023

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou vodíkové konferenci H2 HEATING, která se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze. Časopis STAVITEL je mediálním partnerem konference. Letošní ročník se bude věnovat využití vodíkových […]

Technologie

Přemostění na pražské Výtoni musí propojit mnoho aspektů

Vzhledem k tomu, že v diskuzi kolem nového železničního mostu pod Vyšehradem v posledních týdnech převážila emocionální argumentace nad odbornou, rozhodla se k postupu zpracování zadání, průběhu výběru projektanta i související argumentaci vyjádřit také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Ostatně autorizované osoby byly přítomné v […]

Infoservis

Ceny PRESTA dokládají kvalitu výstavby v regionech

Rekonstrukce historického domu, rozšíření lázní, most přes řeku nebo vodní nádrž na potoku. Soutěžní přehlídka dokončených staveb PRESTA se sice vztahuje pouze na díla realizovaná v Jihočeském kraji, zároveň ale dokládá kvalitu inženýrských, technických a stavebních profesí v regionech. Šestice vítězů v hlavních kategoriích a několik zvláštních cen pro stavby dokončené mezi lety […]

Legislativa

Fotovoltaika a tepelná čerpadla: ne všude, ne cokoliv, a ne pro všechny

Více fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie. Méně solárních polí a více instalací na střechách budov nebo v jejich okolí. Pružnější legislativa a povolovací řízení, je-li garantována bezpečnost. Většina kroků vedoucích ke snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, plyn nevyjímaje, je z hlediska České komory autorizovaných inženýrů a techniků […]

Infoservis

Nuselský most slaví 50. výročí provozu

Most přes nuselské údolí se hned od svého zpřístupnění 22. února 1973 stal nedílnou součástí pražského dopravního systému. Od té doby zažívá stále větší nápor vozidel – každý den přes něj projede 160 000 automobilů všech kategorií! O jeho kvalitách svědčí fakt, že během 50 let provozu nedoznal žádných zásadních […]