Štítek: MEA Water Management s.r.o.

Infoservis

Odvodňovací a konstrukční systémy

MEA Water Management s.r.o. představuje nejnovější realizace. Společnost navrhuje a dodává komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy; kompozitní rošty a kompozitní konstrukce vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění je řešeno nerezovými žlaby a nerezovými vpusti. Čerpací stanice vodárenské věže […]