Štítek: stavba roku

Zajímavé stavby

U Svaté Kateřiny se skrývá oáza klidu

Podle ájurvédy je základem zdraví rovnováha tří základních energetických charakteristik. Jejich nerovnováha způsobuje pocity nevole, bolesti, onemocnění a choroby. A právě ze splnění těchto zásad a řady dalších přesně, ale i přísně definovaných pravidel, vycházela stavba pavilonu v Resortu Svatá Kateřina. Za vytvoření ojedinělé relaxační stavby se zřetelem k citlivé kombinaci přírodních materiálů s […]

Zajímavé stavby

Stavební div s betonovou plastikou

Do soutěže Stavba roku se za dobu jejího trvání hlásilo již několik staveb, které byly obtížně typologicky zařaditelné. S jednou z nich jsme se setkali v loňském roce – jde o stavbu zkráceně označovanou jako UPO, což znamená Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí. Vzdělávací a výcvikové středisko Hasičského záchranného […]

Zajímavé stavby

V čem spočívá krása nového paláce

Na nároží ulic Národní a Mikulandské v Praze byla léta v uliční zástavbě výrazná mezera, která se od roku 1966 využívala jako parkoviště. Po dlouhých peripetiích, řešících otázku kdo a co v tomto místě postaví, bylo vydáno stavební povolení na výstavbu hotelu. Brzy poté se však změnil investor, nový majitel se rozhodl […]

Technologie Zajímavé stavby

Netradiční výměna příhradových polí

Rekonstrukce 120 let starého železničního mostu nad hracholuskou přehradou probíhala unikátním způsobem – každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila – každé […]

Zajímavé stavby

Most se nevypíná, s řekou souzní

Hlavním cílem této unikátní stavby bylo zlepšit dopravní situaci v oblasti Gdaňsku. Most přes Mrtvou Vislu má pětipolovou konstrukci se středovou dvoukřídlovou ocelovou otvíravou částí o šířce 59,50 metru, doplněnou na obou stranách dvěma poli z betonových rámů o rozpětí 25 metrů. Plavební dráha pod otevíraným polem mostu má šířku 50 metrů. Po obou stranách je […]

Technologie Zajímavé stavby

Dvě ramena lávky, dva konstrukční systémy

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Otavu v Písku nese jméno Dagmar Šimkové, která v době komunistického režimu strávila dlouhá léta ve vězení. Za architektonickým návrhem stojí ateliér Josefa Pleskota, realizovala ji firma Metrostav. Letos v létě lávka získala titul Dopravní stavba roku, kromě toho byla nominována do finálového výběru na Evropskou […]

Zajímavé stavby

Zimák v Teplicích neskrývá své konstrukce

Zajímavý historický kontext mohou mít nejenom stavby, pocházející hluboko z minulých století, ale jak praxe ukazuje, i budovy výrazně mladší. Příkladem je zimní stadion, realizovaný v Teplicích, který byl přihlášen do soutěže Stavba roku 2019, kde získal Cenu časopisu Stavitel za stavebně architektonický detail. Na začátek krátký historický exkurz. Ve známém […]

Technologie Zajímavé stavby

Tradiční technologie se výborně osvědčily

Hospodářské budovy u historického statku na Kokořínsku byly dostavěny v původním architektonickém duchu – jejich přízemní část má zdivo z pískovcových bloků, konstrukce patra je roubená dřevěná. U obytné části jsou konstrukce převážně roubené. Roubené části mají nové hliněné vymazávky, obnoveny jsou také hliněné omítky. Pokoje, které byly vestavěny do […]

Zajímavé stavby

Chrám vína je ve stodole i v podzemí

Vinařská stodola ve své pokorné a konzervativní architektuře objevila půvab tradičního tvarosloví a kompozičních principů. Společně s ní bylo obnoveno přilehlé náměstí, které doplňuje osvětlená fontána. Z druhé strany stodoly je parková úprava s volně protékajícím vodním prvkem. Ústí do jezírka s molem, u něhož se nachází výstup z degustačního sklepa. Pod náměstím se skrývá kruhový chrám vína s […]