Štítek: technická památka

Tip redakce Zajímavé stavby

Finišuje záchrana dřevouhelné vysoké pece

Krušné hory jsou oblastí s prastarou tradicí těžby a zpracování kovů. Již v polovině 14. století se na území dnešního katastru obce Šindelová (Schindelwald) a v nedaleké Rotavě provozovaly hamry. Nejvýznamnějším obdobím byl vznik novověké železárny z provenience zakladatelů, hrabat Nostitzů-Rienecků. Po mnoha peripetiích se nakonec podařilo tuto pec zachránit. První zmínky o vysoké peci se datují […]

Zajímavé stavby

Objekt koksové baterie rozšířil kulturní památku

V Národní kulturní památce „Důl Hlubina a Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“ byl zpřístupněn další objekt – koksové baterie. První část areálu bývalých železáren byla po první etapě konverze zpřístupněna v roce 2012, od té doby se postupně rozsah zpřístupnění rozšiřuje. V květnu 2019 byly pro prohlídkovou trasu zpřístupněny koksové baterie. Jednalo se o další důležitý počin v […]

Zajímavé stavby

Dubská sušárna chmele je centrem dění

Město Dubá dostalo do vínku několik větších staveb, jejichž stav tíží nejen svědomí odpovědného hospodáře se o ně starat, ale i jeho rozpočet. Proto má každá taková stavba nejen své příznivce, ale i své odpůrce. Jednou z nich je bývalá sušárna chmele. Větší informovanosti o této zajímavé technické památce jsou věnovány následující řádky. Úvodem […]

Zajímavé stavby

Negrelliho viadukt po 170 letech v novém

Projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení a má zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Málokterá dopravní komunikace přitahuje pozornost jako Negrelliho viadukt, který nyní prochází několikaletou rekonstrukcí. Vlaky by tu měly jezdit zase za dva roky. Viadukt, který je pojmenován po jednom ze svých […]