Štítek: užívání stavby

Legislativa

Změna účelu užívání stavby

Jaké jsou možné důsledky užívání stavby v rozporu se zkolaudovaným účelem? Jakým způsobem dosáhnu změny účelu užívání? Kolaudačním souhlasem či rozhodnutím stavební úřad povolí užívání stavby ke konkrétnímu účelu. V případě staveb, které nepodléhají kolaudaci, je účel užívání stanoven v oznámení o užívání stavby (u staveb dokončených před novelou stavebního zákona z r. 2017) nebo již přímo v povolení stavby (tj. při souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavebním povolení, […]