Štítek: vila

Technologie

Sanační opatření u historické vily

Rondokubistická vila od architekta F. A. Libry byla postavena jako jeden z domů v nové Kolonii Svoboda v Praze na Vinohradech. Záměrem rekonstrukce bylo zachovat její materiálové i tvarové pojetí a nové přístavby navrhnout tak, aby hlavnímu objektu nekonkurovaly. Před zahájením projekčních prací proběhly důkladné stavební průzkumy. Po jejich vyhodnocení už bylo […]

Technologie Zajímavé stavby

Kompletní obnova respektuje původní stav

Vila postavená ve 30. letech 20. století na okraji pražské Ořechovky za léta užívání ztratila na svém lesku, přesto její charakter a nesporné architektonické kvality nezmizely. Nové vnitřní uspořádání domu, tj. rozdělení na více samostatných bytových jednotek s vlastními vstupy, vyžadovalo nezbytné zásahy do fasády. Původní rozvržení vily totiž zahrnovalo pouze dva […]