Technologie

4 ekologické stavební materiály, které byste měli zohlednit

Foto: Alex Shoots Buildings

Moderní stavební trendy dokazují, že je možné realizovat funkční a ekonomicky rentabilní stavby, které splňují také velmi přísné ekologické normy. Souvisí to nejen s použitím pasivních technologií, ale také vhodných materiálů. Objevte přednosti čtyř ekologických materiálů, které jsou u komerčních staveb používány nejčastěji.

Ekologické stavební materiály, aneb jak realizovat stavby v souladu s přírodou?

Velké množství dostupných stavebních technologií umožňuje realizovat investice, které jsou ekologické, úsporné a zároveň funkční. Četné realizace po celém světě, které splňují velmi přísné podmínky certifikace LEED nebo BREEAM, jsou důkazem skutečnosti, že pro dosažení tohoto cíle je nutné správně využít principy tzv. udržitelného stavebnictví. Jednou z těchto zásad je správná volba vhodných materiálů – nejlépe přírodního původu a takových, které umožňují recyklaci.

U komerčních staveb za tímto účelem používáme čtyři základní materiály: dřevo, kámen, sklo a hliník.

Dřevo se vrací na výsluní

V současnosti plní dřevo velmi důležitou funkci u řady staveb na celém světě. A to nejen u soukromých staveb, ale také u staveb občanské vybavenosti – tato surovina je stále častěji používána také u komerčních realizací.

Dřevo lze snadno zpracovávat, samotný proces jeho přípravy se nachází na čelních pozicích v seznamu aktivit, jež nejméně škodí životnímu prostředí. Navíc – je to také obnovitelný materiál.

Možnosti použití dřeva v moderním a ekologickém stavebnictví jsou obrovské. Může totiž sloužit nejen jako prvek používaný pro konečnou úpravu, ale také jako konstrukční materiál. Je však nutné uvědomit si environmentální aspekty, které souvisí s těžbou dřeva. Důkladná analýza dodavatelského řetězce nám umožní vyhnout se použití této suroviny z lokalit, ve kterých odlesňování ohrožuje životní prostředí a místní komunity.

Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-SR50NI, MB-86 SI (foto: Alex Shoots Buildings)

Odolný a recyklovatelný kámen

Kámen, který je dostupný v mnoha různorodých podobách, je nejen konstrukčním materiálem (např. pískovec), ale vhodně zpracovaný plní také funkci konečné úpravy a dekorace (žula, mramor apod.).

Díky své odolnosti je kámen materiálem, který zajistí stabilitu a dlouhou životnost budov, které jsou z něj postaveny. Je také recyklovatelný, díky čemuž jej lze opakovaně používat v průběhu několika desetiletí.

Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-SR50NI, MB-86 SI (foto: Alex Shoots Buildings)

Sklo zajišťuje pasivní zisky energie

Moderní technologie a konstrukční řešení umožňují tvořit stále impozantnější skleněné fasády, čehož architekti ochotně využívají. Je nutné zohlednit také skutečnost, že díky synergii systémů protislunečních clon, rolet a také optimální expozici a orientaci stavby jsou zaručeny pasivní zisky energie, které tak dále minimalizují uhlíkovou stopu, kterou budova během svého používání zanechává.

Sklo je navíc jedním z materiálů, které lze velmi snadno recyklovat, díky čemuž jej lze používat opakovaně, aniž by bylo nutné dál těžit přírodní písek, který je nutný pro jeho výrobu.

Nowy Rynek, Poznaň, Polsko. Použité systémy: MB-86, MB-SR50N HI

Budoucnost patří hliníku

Hliník je jednoznačně nejmladším ekologickým stavebním materiálem z těch, o kterých je v tomto článku řeč. Oblíbeným se stal teprve v 19. století, a přesto se z něj v současnosti stal velmi důležitý stavební materiál.

To souvisí mj. s možností jeho opakovaného použití po recyklaci. Díky recyklaci lze navíc snížit emise, které vznikají při jeho výrobě, až o 95 % ve srovnání s výrobou tzv. primárního hliníku. Hliník je v současnosti používán mj. pro realizaci fasádních a okenně-dveřních systémů, na což se kromě jiného specializuje značka Aluprof.

Sara Kulturhus, Skellefteå, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N HI+, MB-86 SI

Proč je vhodné používat ekologické materiály?

Udržitelné stavebnictví je trend, jehož úkolem je sladit dvě na první pohled zcela odlišné potřeby. První z nich je snaha poskytnout lidem vhodnou infrastrukturu pro bydlení, práci a rozvoj. Druhou je nutnost chránit životní prostředí, zejména v kontextu klimatických změn, které v současné době probíhají.

Realizace klimaticky neutrálních staveb se stává stále rozšířenějším trendem ve stavebnictví, díky čemuž u jeho reprezentantů – stavebních společností – pozorujeme nárůst uvědomění si nejen dostupných technologií, ale také důležitosti volby vhodných materiálů.

Současné stavby vycházejí především z těch materiálů, které se buď vyskytují v přírodě, anebo mohou být ekologicky zpracovány. V souvislosti s tím jsou dřevo, kámen, sklo i hliník těmi materiály, které používají jak architekti, tak stavební inženýři.

Uplatnění ekologických materiálů přispívá mj. k:

  • omezování těžby přírodních ložisek, a to díky recyklaci,
  • nižší uhlíkové stopě při výrobě a zpracování stavebních materiálů (mj. využitím moderních technologií zpracování nebo použitím druhotných surovin),
  • možnosti opětovného použití materiálů z demolic jednotlivých staveb nebo k relativně snadné změně funkce stavby, bez nutnosti její likvidace.

Během procesu návrhu a realizace klimaticky neutrálních staveb je však důležité nejen využití správných materiálů, ale také další náklady, které souvisí mj. s jejich dopravou. Proto věnují takové společnosti, jako je např. Aluprof, podstatou část své strategie na řízení dodavatelského řetězce takovým způsobem, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.

BC Titanium, Brno, Česká republika. Použité systémy: MB-45, MB-70HI, MB-78EI, MB-SR50N

Let’s build a better future

Použití ekologických materiálů ve stavebnictví se pomalu stává standardem. Podle společnosti Aluprof je to také rozvojový trend, který má velký vliv na to, jakou podobu budou mít stavební investice v následujících dekádách.
Více informaci na téma nejmodernějších řešení se dozvíte v AluBooku – časopise, který se soustředí na budoucnost udržitelného stavebnictví, architektury a naší planety.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*