Technologie

Akustické podhledy pro halové stavby

Halové sportovní stavby mají s vnitřní prostorovou akustikou standardní problémy

Akustika halových staveb je hodně aktuálním tématem. Většina sportovních a výrobních hal má s akustikou a pracovním prostředím velké problémy, které není jednoduché dodatečně řešit. Pro novostavby je nově k dispozici systémové řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC, které využívá zvukové pohltivosti perforovaného TR plechu vyplněného minerální výplní. Jak však akusticky řešit stávající halové stavby, jako jsou zejména sportovní a výrobní haly? Účinné řešení nabízí nově odzkoušené ocelové podhledy z perforovaného TR plechu s nízkou vlnou. Jak na tom tyto nové podhledy akusticky výkonnostně jsou, uvádí tento příspěvek.

V roce 2015 byly ve spolupráci firem SGCP ISOVER a Kovové profily s.r.o. v laboratoři CSI Zlín provedeny akustické zkoušky střešních halových konstrukcí s perforovaným TR plechem s minerální akustickou výplní vlny, které přesvědčivě prokázaly, že prostorovou akustiku lze u novostaveb velmi efektivně řešit vhodným návrhem lehké střešní konstrukce.

Konkrétně se pro střechu s plnostěnným TR plechem hodnoty váženého činitele zvukové pohltivosti αw = 0,15 zlepšují pro střechy s nosným perforovaným TR plechem na hodnotu váženého činitele zvukové pohltivosti αw = 0,7. Celá střešní plocha haly tak působí jako výkonný zvukový pohlcovač. Podrobné informace včetně vzorové akustické studie haly naleznete zde.

Na výše uvedené zkoušky skladeb s nosnými perforovanými TR plechy, určených pro novostavby, navazují další zkoušky. Opět za spolupráce společností Kovové profily a ISOVER. Jde o zkoušky ocelového, nebo hliníkového akustického perforovaného podhledu, který je určen především pro rekonstrukce stávajících halových staveb, jako jsou zejména sportovní a výrobní haly. Právě zde jsou s hlukem největší problémy. Tyto podhledy dostaly obchodní název ROOF ACOUSTIC CEILING.

Pro rekonstrukce, ale i novostavby

Akustický perforovaný podhled ISOVER ROOF ACOUSTIC CEILING může mít efektivní využití i u novostaveb. Projektant si tak u nových halových staveb může vybrat. Buď použije přímo nosný perforovaný TR plech jako součást nosné konstrukce střešního pláště, nebo například předpjaté TT panely, nebo příhradovinu + uvedený akustický podhled. Ve všech případech získá akusticky vysoce pohltivou a mechanicky odolnou konstrukci.

Odolnost si nadimenzujte

Další výhodou uvedeného řešení je možnost si mechanickou odolnost (u sportovních staveb zejména proti poškození míčem) nadimenzovat, protože tloušťku perforovaného plechu si můžete zvolit.

Zkoušky ve dvou variantách:

Varianta A
▪ Standardní betonový laboratorní strop.
▪ Mezera 125 mm.
▪ ISOVER Fassil NT (kašírovaný) tl. 50 mm.
▪ Perforovaný trapézový plech Kovové profily SAB TR 35/207 s děrováním P3.

Výsledky varianty A měřené dozvukovou metodou dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654 ukazuje graf 1. Činitel zvukové pohltivosti αs v 1/3 oktávových pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost αs.

Varianta B
▪ Standardní betonový laboratorní strop.
▪ Mezera 125 mm.
▪ ISOVER Akustic SSP 2 (kašírovaný) tl. 50 mm.
▪ Perforovaný trapézový plech Kovové profily SAB TR 35/207 perforace P3.

Výsledky varianty B měřené dozvukovou metodou dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654 zobrazuje graf 2. Činitel zvukové pohltivosti αs v 1/3 oktávových pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost αs.

Zvuková pohltivost byla prokázána

Provedené akustické zkoušky podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING, tj. nízkých perforovaných plechů, ve společnosti Kovové profily prokázaly v kombinaci s kvalitními izolacemi ISOVER vynikající akustické tlumící vlastnosti.

V obou variantách, tj. s izolačními deskami ISOVER Fassil NT a ISOVER Akustic SSP2, bylo dosaženo nejvyšší, tj. nejlepší hodnoty činitele zvukové pohltivosti αw = 1,00 a podhledy byly klasifikovány do nejvyšší třídy zvukové pohltivosti A.

Tyto výborné výsledky společně s dalšími výhodami perforovaných podhledů ROOF ACOUSTIC CEILING umožňují velmi efektivní akustickou optimalizaci stávajících halových staveb, zejména sportovních a výrobních hal, jakož i elegantní ekonomický návrh nových objektů s potřebou zvýšené zvukové pohltivosti.

Tabulka: Výsledky vyhodnocení zvukové pohltivost podle ČSN ISO 11654

Ev. číslo záznamuMěření konstrukceVážený činitel zvukové pohltivosti αw Třída zvukové pohltivosti
A-728A. Stropní podhled z trapézového plechu TR 35/207 SAB – varianta A1,00A
A-729B. Stropní podhled z trapézového plechu TR 35/207 SAB – varianta B1,00A

Ing. Pavel Rydlo, manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s, divize Isover, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Poznámky:
▪ Technický servis a dodávku perforovaných TR plechů zajišťuje společnost Kovové profily s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Běchovice, servis@kovprof.cz.
▪ Technický servis k izolačním materiálům zajišťuje f. SGCP ISOVER: www.isover.cz/o-nas/kontakt/technickeporadenstvi.
▪ Technické podklady ke stažení: www.isover.cz/sites/isover.cz/ files/assets/documents/akusticke_ podhledy_akt.pdf.

Další související informace naleznete na www.isover.cz, www.kovprof.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*