Technologie

Až 17 000 dokumentů v DSS v rámci D35 Časy–Ostrov

Výstavba úseku D35 Časy–Ostrov je nutná vzhledem k dlouhodobé přetíženosti silnice I/35 Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto. Ta je v současné době na hranici své kapacity nejen z pohledu bezpečnosti dopravy a obyvatel, ale i kvůli vlivům provozu na životní prostředí. V tento moment začíná již druhý rok od zahájení výstavby tohoto úseku. Od samotného počátku napomáhá v realizaci výstavby již zmíněná společnost IBR Consulting. Díky jejímu inovativnímu Datovému skladu stavby je výstavba úseku efektivní.

Během přípravy výstavby úseku D35 Časy–Ostrov bylo do datového prostředí zavedeno přes 10 000 dokumentů. Za rok realizace stavby do DSS přibylo necelých 7000 dokumentů, zejména protokoly, zprávy či dokumentace RDS. Aktuálně se v prostředí DSS nachází přes 17 000 dokumentů týkajících se tohoto úseku.

Do DSS mají přístup nejen investoři, zhotovitelé či autorský dozor projektu D35 Časy–Ostrov, ale také projektanti RDS, supervize SFDI, tým Správce stavby, zaměstnanci GŘ ŘSD, laboratorní technici a konzultanti na administraci ZBV. Participanti projektu mají veškerou dokumentaci zařazenou do složkové struktury, která je na všech projektech ŘSD totožná a umožňuje jim tak hledat určitý dokument u všech staveb na stejném místě.

Základní údaje o stavbě
  • Název stavby: D35 Časy–Ostrov 
  • Místo stavby: Pardubický kraj
  • Druh stavby: novostavba
  • Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: Společnost EUROVIA CS, Metrostav, Swietelsky
  • Cena stavby dle smlouvy: 3 231 976 234 Kč (bez DPH)
  • Slavnostní zahájení stavby: 4. prosince 2018

D35 Časy–Ostrov, důležitý úsek pro celou páteřní síť

Oficiální zahájení stavby se uskutečnilo počátkem prosince 2018. Mezi zhotovitele stavby úseku dálnice D35 Časy–Ostrov patří společnosti EUROVIA CS, Metrostav a Swietelsky. Kontrolu stavu stavby zaštiťuje společnost IBR Consulting skrze Datový sklad stavby. Ukončení výstavby tohoto úseku se předpokládá v roce 2022.

Celkově je dálnice D35 naplánována v trase Liberec – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Projekt, jenž propojí čtyři krajská města, bude křížit také dalších pět tahů dálniční sítě, konkrétně D11, D43, D46, D55 a D1. D35 se stane jednou z nejdelších českých dálnic v celkovém rozsahu až 207 km.

Právě stavěný úsek dálnice D35 začíná u obce Časy a prochází mezi obcí Roveň na severu a obcemi Dašice, Prachovice, Platěnice a Čeradice na jihu. Dále pokračuje skrze Turov a Uhersko, kde se poté stáčí k Vysokému Mýtu a končí mezi Opočnem a Ostrovem.

Stavba úseku se pohybuje v rozmezí 14 700 m a je navržena v kategorii R 25,5/120. Začátek navazuje na předchozí stavbu úseku D35 Opatovice–Časy v km 16,800. Na dálnici D35 Časy–Ostrov jsou napojeny mimoúrovňové silnice I. třídy I/17 a sinice II. třídy II/322. Konec stavby je umístěn v provizorním napojení na silnici I/17 za budoucí MÚK Ostrov přibližně v km 31,500. Trasa zahrnuje 323 000 m2 a 155 stavebních objektů celkem.

Dálnice D35 je již považována za součást globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Momentálně jsou v provozu její zatím nepropojené úseky, jmenovitě Sedlice–Opatovice, Mohelnice–Olomouc, Neředín – obchvat Olomouce a úsek Lipník. Páteřní část této komunikace se skládá z chybějící části D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí. Právě v tomto úseku se předpokládá nejvyšší intenzita dopravy z celé dálnice D35.

Budoucnost je v modernizaci a digitalizaci

Již nyní je zřejmé, že se budoucnost českého stavebnictví bude odvíjet od zavedení modernizace a digitalizace. Aktuálně se při výstavbách začíná využívat komplexní model BIM (Building Information Modeling). Ten dokáže zefektivnit stavebnictví především díky svému sdílenému datovému prostředí. Projektové kanceláře tak už nemusí produkovat stohy papírů a dokumentací.

Součástí digitalizace ve stavebnictví je také nástroj Aspe, který poskytuje celkový přehled o rozpočtu projektu. Vize společnosti IBR Consulting směřuje k celoplošnému zavedení digitalizace do stavebnictví u nás, čímž pomáhá nejen samotnému oboru, ale i celé planetě. Zefektivnění projektu, úspora času, práce a peněz bude mít pozitivní dopad také na každého účastníka silničního provozu. Digitální nástroj Datový sklad staveb je toho důkazem.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*