Technologie

Budova FIVE, cena za BIM 2017

V parteru budovy zůstal zachovaný relikt historické vozovny, do níž byla vložena šestipodlažní novostavba. Industriální charakter stavby se odráží také v interiérech, kde jsou použity materiály, jako je pohledový beton, dřevo nebo kov.

Cílem projektu na pražském Smíchově bylo zajistit vysoký komfort pro uživatele. Ze střešní terasy mohou obdivovat výhled na Pražský hrad, Vltavu i Vyšehrad, interiéry jsou velkorysé a provoz je díky moderním technologiím ekologický.

Administrativní budova má v parteru jako podnož zachovaný relikt historické vozovny, do níž byla vložena šestipodlažní novostavba. To, že zde dřív stávala vozovna, zdůrazňují zachovalé konstrukce a obvodové zdi.

„Industriální charakter stavby se odráží také v interiérech, kde jsme použili materiály, jako je pohledový beton, dřevo nebo kov,“ říká architekt David Wittassek z ateliéru Qarta architektura.

„Původní objekt, který sloužil jako tramvajová a později trolejbusová vozovna, už byl pouze reliktem, ale dříve toto místo sloužilo jako důležitý koncový bod v dopravní struktuře města. Postupem času se oblast vyvíjela z průmyslové periferie v plnohodnotnou část Prahy. Chybí tu ale přirozený průběh urbanizace smíchovského nábřežního traktu od průmyslové oblasti k městské blokové zástavbě. Proto jsme objekt navrhli jako funkční přechod mezi oběma částmi Smíchova,“ dodává.

Nosná konstrukce spodní stavby je monolitická železobetonová, v nadzemních podlažích padla volba na skeletový systém doplněný o železobetonové jádro. Původní památkově chráněná fasáda byla ke stropním deskám nadzemních podlaží přichycena soustavou ocelových táhel zakončených kotevními deskami.

Železobetonové stropy nejsou omítány ani podhledovány, stejně jako sloupy a pilíře. Podhledy pro rozvod médií nad koridory jsou z montovaných systémů z akusticky pohltivých dřevovláknitých desek bez povrchové úpravy a s přiznanými spoji. Technologie a nutné trasy mimo koridory jsou podvěšeny pod stropem, chladicí trámy, svítidla, čidla či sprinklery jsou tak součástí industriálního designu budovy.

Modulová fasáda formuje obálku budovy od druhého do šestého nadzemního podlaží, její součástí jsou v průhledových částech izolační dvojskla s protislunečním pokovením. Fasádu kryje předsazený systém z hliníkového velkoformátového tahokovu a ocelových nosných konstrukcí s pórorošty v pozinku. Předsazená fasáda má dynamické členění na výšku jednotlivých podlaží.

BIM na všech úrovních procesu

Stavba je dokladem toho, že pokud se metodiku BIM podaří zavést na úrovni všech účastníků stavebního procesu, je to příkladná myšlenka v cestě za implementací nových technologií a s tím spojenou vyšší efektivitou stavebnictví. Dodavatel stavby navázal na své zkušenosti, své schopnosti tu posunul o několik úrovní výš.

Metodika BIM byla využita už při přípravě architektonického modelu a u modelů technologií, jako je vzduchotechnika, topení, chlazení, vodovod, kanalizace, elektro, stabilní hasicí zařízení a plyn, modely pozemku a okolních budov nebo model jeřábu. Modelovány byly i prvky BOZP, jako jsou záchytné sítě, zábradlí nebo značení. Dále také u výrobní a realizační přípravy, při samotné stavbě, při uvedení do provozu a i v provozní fázi. Ve stupních jde o dokumentaci DSP, DPS, DSPS.

Metodika sloužila také pro detekci kolizí, koordinaci na stavbě v rámci kolizí stavebního modelu s technologiemi, pro koordinace technologií mezi sebou, pro generování poloautomatických výkazů výměr, pro pracovní vizualizace. Dále jako podklad certifikace LEED. S její pomocí proběhlo i laserové skenování historické fasády, její zanesení a sledování přesné polohy v modelu.

Velmi dobře sloužila pro předávání informací v rámci modelu (projektant – generální dodavatel – investor), na závěr byla připravena pro facility management. Generální dodavatel zodpovídal za aktuálnost modelu BIM a připomínkoval ho tak, aby se průběžně upravoval dle požadavků investora. Výměna informací ohledně koordinací a změn probíhala skrze model a projektovou dokumentaci.

Stavba se tak stala celkově přehlednější, kromě toho se BIM model využíval ke kontrole kolizí a tím i předcházení realizačních víceprací či budoucím sporům. Nepochybně to zpřehlednilo koordinaci jednotlivých technologií v rámci realizace a umožnilo lepší plánování výstavby. Pro přípravu a naceňování bylo přínosem rychlé generování výkazů výměr z modelu.

Chytrá budova

Energeticky úsporné budovy se zhodnocují díky vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zajištění shody s legislativou energetické náročnosti budov, dále kvůli nižším provozním nákladům, zařízením v informačních systémech pro monitorování energií, ale také pro možnost získání pobídek z programů energetických úspor.

Objekt má také svoji mobilní aplikaci, která slučuje všechny služby, jež jsou tu dostupné. Lidé si tak mohou rezervovat zasedací místnost nebo prádelnu. V aplikaci je také přehled akcí, které se konají v okolí. Součástí je i modul smart parking, jenž informuje o obsazenosti parkovacích míst.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*