Technologie

Český patent nové metody recyklace stavební sutě

Na způsob zpracování stavebního odpadu a na recept přípravy betonu mají v Česku a na Slovensku patent

Firma ERC beton je majitelem a vynálezcem nové metody pro recyklaci stavební suti tak, aby se z ní dal namíchat pevný beton. Tvrdí, že jde o dosud nevídanou technologickou inovaci ve stavebnictví, která se v dohledné době stane součástí cirkulární ekonomiky.

Na způsob zpracování stavebního odpadu a na recept přípravy betonu mají v Česku a na Slovensku patent – s technologií však obchodují a tajnou recepturu nabízí jiným firmám z oboru v podobě licenční smlouvy.

„V rámci naší spolupráce nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, přesnou přípravu zkušebních míchání a podporu při výrobě. Náš patent a know-how využívá pro výrobu betonu 100% recyklované kamenivo a ekonomika takové výroby šetří až 30 % stávajících výrobních nákladů betonu. Recyklát může nahradit přírodní kamenivo v betonu až u 10 % veškeré současné spotřeby betonu, kterého se v ČR vyrobí 8 milionů m3 ročně. Potenciál zpracování je tady vysoký, “ říká ředitel firmy ERC Beton Miroslav Duchoň a dodává, že jejich vynález zároveň nabízí řešení pro blízkou budoucnost spojenou s omezením skládkování a využíváním suti pro další zpracování dle nové Evropské legislativy.

Nařizuje to zákon

Stavební suť představuje téměř polovinu celkového produkovaného odpadu na území ČR. Nový odpadový záklon platný od prvního ledna letošního roku uvádí, že odpad může být skladován nejdéle jeden rok, pokud není určený k dalšímu využití, kdy se tato doba prodlužuje na tři roky. Po uplynutí doby musí být odpad odstraněn. V jiném odstavci zákona zní, že provozovatel skládky nesmí skladovat odpady, které lze za stávajícího vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat.

„Realita je taková, že se v současnosti recykluje jen malá část stavebních odpadů, a to většinou s využitím na zásyp. Naše řešení je zcela dle zásad cirkulární ekonomiky – demolice, výkup suti, recyklace, výroba betonu, stavby. Stavební suť se navíc může zpracovat přímo na místě jejího vzniku, tedy na stavbě. Tím se šetří náklady na přepravu, což snižuje uhlíkovou stopu. Navíc nedochází ke skládkování, a tak má takto vyráběný beton prakticky nekončící cyklus. Dále při výrobě betonu dle naší receptury dochází k menší spotřebě cementu, což taktéž snižuje emise uhlíku do ovzduší – cementárny celosvětově produkují téměř 10 % veškerého uhlíku,“ říká Miroslav Duchoň.

Šetření přírodních zdrojů

Jednou z dalších výhod, které výroba betonu z recyklovaného kameniva přináší, je šetření přírodních zdrojů, které se už tak postupem času zmenšují, což dokládá i rostoucí cena stavebních materiálů, která loni vzrostla o 5–30 %. Podstatnou část tohoto zdražení má přitom na svědomí zvýšení ceny přírodního kameniva používaného do betonu. „Tento trend bude pokračovat, důvodem je to, že od 70. let minulého století se neotevřel žádný nový zdroj přírodního kameniva. Odhaduje se, že do 9 let bude mít z 221 českých kamenolomů zásoby jen 107 z nich a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2062,“ říká Miroslav Duchoň a dodává, že cena recyklovaného kameniva by nijak zásadně růst neměla.

Betonové bloky

Český unikát

V ČR prozatím ERC Beton nemá konkurenci. „Víme, že v Německu je firma, která dělá něco podobného, ale pouze s betonovým recyklátem, nedokáže tedy zpracovat takový objem stavebního odpadu jako my,“ poukazuje Miroslav Duchoň.

Licenci na recepturu a pracovní postup pro výrobu betonu ze stavebního odpadu už od firmy ERC BETON zakoupila například společnost Skanska a na Slovensku firma ALAS SK. Svůj produkt chce firma cílit na široké spektrum od recyklačních dvorů, které vykupují stavební odpad a neví co s ním, přes stavební firmy a developery, až po betonárny, které by se mohly stát velikým zákazníkem až v budoucnosti.

„Dokud stát nebude zvýhodňovat výrobu betonu z recyklovaného kameniva, nebo nestoupne cena přírodního kameniva dejme tomu o dvojnásobek, což očekáváme do pěti let, tak pro betonárny bude stále výhodnější vyrábět klasický beton z přírodního kameniva. Recyklované kamenivo totiž musí na rozdíl od ostatních našich zákazníků nakupovat,“ poukazuje Miroslav Duchoň.

Beton z recyklovaného kameniva vykazuje oproti klasickému betonu i další výhody týkající vlastností materiálu. Jednou z nich je například nižší objemová hmotnost nebo lepší tepelně izolační charakteristiky. Čerstvý beton vyrobený podle receptury firmy ERC Beton je funkční pro základy staveb, panely, podkladní konstrukce, protihlukové dílce apod.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*