Technologie

Difuzně otevřený zateplovací systém

Při zateplení novostaveb, nebo při dodatečném zateplení stávajících objektů, je kladen vysoký požadavek nejen na výsledný tepelný odpor celého souvrství, ale také na difuzně otevřený zateplovací systém. Paropropustnost jednotlivých vrstev zateplovacího systému Baumit open je navržena tak, aby zdivo mohlo volně dýchat a v konstrukci nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Tím se vytváří zdravé vnitřní prostředí v zimním i letním období.

Základem systému Baumit open jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů, procházející celou tloušťkou desky, které umožňují vzdušné vlhkosti transport do exteriéru. Podle provedeného měření lze po zateplení novostaveb zkrátit dobu vysychání nosné konstrukce až o 50 % u cihelného zdiva, až o 58 % u pórobetonu a až o 62 % u betonu v porovnání s běžným zateplením z fasádního polystyrenu.

Čtyři typy desek

Součástí tohoto systému jsou čtyři typy izolačních desek:

  • Baumit openReflect – desky z šedého EPS-F opatřené světle modrou povrchovou úpravou pro eliminaci polštářového efektu, který bývá u šedých polystyrenových desek způsoben přímým slunečním zářením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m. K. Faktor difuzního odporu μ ≤ 7.
  • Baumit openPerfect – desky z šedého EPS-F při vypěňování opatřené zhruba 1,5 cm vrstvou bílého polystyrenu, který chrání desky v průběhu montáže před UV zářením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m. K. Faktor difuzního odporu μ ≤5.
  • Baumit openPlus – desky z šedého EPS-F se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,032 W/m. K. Faktor difuzního odporu μ ≤5.
  • Baumit openTherm – desky z bílého EPS-F se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m. K. Faktor difuzního odporu μ ≤5.
1 – Baumit NanoporTop (samočisticí tenkovrstvá omítka), 2 – Baumit PremiumPrimer (základní nátěr), 3 – Baumit openContact (paropropustná lepicí a stěrková hmota), 4 – Baumit openTex (odolná sklotextilní síťovina, 5 – Baumit openRefl ect (šedé difuzně otevřené fasádní desky z EPS, 6 – Baumit StarTrack (lepicí kotvy pro zateplení)

Stačí přilepit

U novostaveb z cihelných nebo vápenopískových tvárnic, případně z betonu, lze tento systém aplikovat tzv. čistě lepený, tedy bez jakéhokoli dodatečného kotvení hmoždinkami. Díky tomu lze se systémem Baumit open ušetřit nemalé náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení potřebného při montáži ETICS (penetrace, vrtáky, hmoždinky). Toto provedení lze uplatnit pro objekty do výšky 8 m, je tak ideální pro novostavby rodinných domů.

Hlavním důvodem tohoto řešení je použití vysoce kvalitní systémové lepicí hmoty Baumit openContact, která až sedminásobně překračuje požadované hodnoty přídržnosti k výše zmíněným minerálním podkladům. Díky tomu je možné odstranit bodové tepelné mosty vznikající klasickým hmoždinkováním, které se mohou ve vlhkých jarních a podzimních dnech na fasádě projevit formou prokreslování.

Běžné talířové hmoždinky totiž ve vnějších kontaktních tepelně izolačních systémech představují místo s jinou teplotní a vlhkostní setrvačností, než má jejich okolí, což se může vizuálně projevovat právě při teplotách kolem bodu mrazu anebo v obdobích s relativní vlhkostí vzduchu blížící se 100 %.

Šetří čas

Hlavní úspora při samotné realizaci je čas. Vysoká kvalita lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact umožňuje kratší technologické přestávky mezi jednotlivými kroky při provádění zateplení.

Fasáda bez hmoždinek znamená zateplení bez bodových tepelných mostů. Bez hmoždinek lze u standardního rodinného domu ušetřit kolem 1200 děr a zajistit tak lepší neprůvzdušnost obvodové konstrukce.

Kruhová plastová kotva

V případě dodatečného zateplení je možné využít kruhové plastové kotvy Baumit StarTrack, které na obvodové stěně tvoří rastr styčných bodů spojených s pevným vnitřkem nosné stěny. Použití těchto kotev je také výhodné u méně soudržných minerálních podkladů.

Baumit StarTrack neprocházejí přes tepelný izolant, ale jejich hlavy zůstávají pod tepelně izolačními deskami, čímž se zamezuje vzniku tepelných mostů. Po nanesení lepidla na Baumit StarTrack se na ně standardní metodou nalepí navržený typ tepelně izolačních desek Baumit open, které se pak již nemusí upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek.

Baumit StarTrack šetří čas, peníze a energii. Používání klasických hmoždinek je časově velmi náročné. Dříve než je možné začít s osazováním hmoždinek, musí lepidlo pod tepelně izolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Použijete-li Baumit StarTrack, můžete tepelně izolační desky lepit bezprostředně po osazení lepicích kotev. Čím je tloušťka fasádních izolačních desek větší, tím více prostředků ušetříte.

Klasickým hmoždinkováním se neúměrně zvyšují pořizovací náklady, protože se používají delší a dražší hmoždinky. Při použití lepicích kotev Baumit StarTrack tyto náklady odpadají. Je jedno, zda máte 10, 20 či 30 cm izolantu, použijete vždy stejnou lepicí kotvu. Kotvy Baumit StarTrack se liší pouze podle materiálového typu podkladu.

Baumit NanoporTop

Součástí systému je fasádní omítka Baumit NanoporTop, která s nanoporézní strukturou úspěšně kombinuje hydrofilní vlastnosti svého povrchu s výraznou hydrofobitou svých vnitřních vrstev. Výjimečné vlastnosti se vytvářejí během jejího vysychání. Povrch omítky je hladký a zamezuje tak ulpívání nečistot, sporů plísní a řas. Pórovitá struktura omítky zajišťuje výjimečnou paropropustnost s faktorem difuzní vodivosti μ = 15–25 (–].

Při dešti na povrchu omítky Baumit NanoporTop ztrácí kapka vody své napětí, vlhkost je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a v průběhu odpařování se z ní odlučují částečky nečistot. Za dalším skutečně účinným samočisticím účinkem Baumit Nanoporu stojí síla denního světla a nová složka fotokatalyzátoru.

Vždy, když na povrch omítky dopadá denní světlo, dochází k aktivaci fotokatalyticky aktivních látek v omítce, které ve svém okolí vytvářejí aktivní radikály bojující s každou nečistotou v podobě řas a plísní. Výsledkem jsou suché, čisté a krásné fasády.

Ověřeno v praxi

Od svého uvedení na trh je již systémem Baumit open v celé Evropě zatepleno téměř 15 000 000 m2 fasád. To odpovídá výměře více jak 120 000 rodinných domků. Nejlepší a nejúčinnější opatření pro zajištění zdravého vnitřního prostředí je právě zateplovací systém Baumit open, který v sobě kombinuje tu nejlepší kotvicí technologii, propustnost vodní páry, vysoce účinnou tepelnou izolaci a inovativní omítku s nanotechnologií. Pomáhá tak vytvářet budovy, které vydrží po celá desetiletí. Důkazy jsou všude kolem nás.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*