Technologie

Evoluce v balení suchých maltových směsí

Nestává se příliš často, aby výrobce suchých stavebních směsí přišel se zásadní novinkou, která by ovlivnila způsob nakládání s materiálem před jeho vlastní aplikací. Snad jen občas se objevil facelift designu obalu, který měl za cíl hlavně přitáhnout pozornost a poskytnout zákazníkovi všechny důležité a zákonem předepsané informace. Nyní je však na trhu novinka firmy Cemix, která zacházení s materiálem ještě více usnadní a zjednoduší. Suché stavební směsi Cemix budou nyní baleny ve zcela nových plně recyklovatelných polyethylenových pytlích.

Malty v PE pytlích

Co je na tom vlastně převratného? Koupíli si zákazník ve stavebninách nebo hobby marketu pytel malty, omítky nebo lepidla, potýká se někdy při vlastní dopravě s prašností a nečistotami. Pokud zrovna nemá k dispozici pracovní dodávku, čeká jej zpravidla čištění interiéru zavazadlového prostoru, což bývá většinou nezábavná práce.

Polyethylenové pytle však tomu učiní přítrž. Skladování a transport jakékoliv suché stavební směsi bude nyní zcela bezprašné, podobně jako například u dlouhodobě zaběhlých balení zahrádkářské zeminy. A to vše i bez ušpiněných rukou.

Požehnání nové baličce

Víte, co mají společného svatá Ludmila a balící stroj na sypké stavební směsi společnosti LB Cemix v Loděnici u Berouna? Především jméno, protože společnost LB Cemix se rozhodla pokračovat v tradici pojmenovávání strojů podle počátečního písmena místa, kde jsou instalovány. A právě písmeno „L“ bylo tím impulsem k tomu, aby se firma stala partnery spolku sv. Ludmily. Ten se zaměřuje na připomínání 1100. výročí od zavraždění této významné ženy, které uplyne v příštím roce. Symbolické je i to, že požehnání nové baličce proběhlo právě na svátek Ludmily – 16. září 2020. Jestliže zmíněné propojení považujete za hodně netradiční, tak jen připomeňme, že tato první česká a slovanská světice, babička sv. Václava, stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Ví se, že výrazně ovlivnila svou výchovou právě vnuka sv. Václava. I my v naší firmě jsme se vydali netradiční cestou a zcela jsme změnili technologii balení.

Lepší skladovatelnost

Nový způsob balení suchých stavebních směsí do polyethylenových pytlů přináší uživateli ještě další velkou výhodu, a tou je odolnost vůči vlhkosti. To znamená, že pytle lze bez problémů skladovat přímo v exteriéru, aniž by došlo ke změně vlastností produktu nebo dokonce k jeho znehodnocení.

S tím souvisí i prodloužení expirační doby, což je velmi důležité vzhledem k vývoji stavebních prací a nečekaným okolnostem, jež stavba v průběhu přináší. Může například dojít k časovému posunu a realizátor pak nemusí mít starosti a řešit náhradní suché uskladnění. To vše znamená dlouhodobou jistotu kvality materiálu a nakonec úsporu peněz a pochopitelně i času. Obsah celého pytle je také bezezbytku a snadněji zužitkován.

Ekologické hledisko je vítaným bonusem

Je třeba ještě poznamenat, že polyethylenové pytle nemění vlastnosti působením povětrnostních podmínek, mají velmi dlouhou živostnost, jsou pružné a odolné proti mrazu. V současné době se vyrábějí z recyklátu, takže mají charakter ekologického výrobku a jsou 100% recyklovatelné.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*