Technologie

Ideálem je pro stavbu domu kompletní systém

Mantrou výrobců zdiva je tepelný a akustický komfort bydlení a také jednoduchá a rychlá výstavba. Cihly HELUZ FAMILY 2in1 svými tepelněizolačními parametry před deseti lety předběhly dobu, respektive normy. A přestože od letošního roku už platí přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, nadále
mají před evropskými směrnicemi náskok.

Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje doporučené hodnoty pro pasivní domy již od šířky 440 mm bez potřeby dodatečného zateplení. V šířce 500 mm pak tyto cihly plněné patentovaným způsobem polystyrenovými kuličkami dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, tedy nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu.

„Z pohledu tepelné techniky jsme splnili dnešní požadavky už o deset let dříve. V Českých Budějovicích jsme tehdy vybudovali dům Triumf, který splňuje hodnoty pasivního domu. Tzv. strašák roku 2020 v podobě požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB = Nearly zero energy building) splňují svými tepelněizolačními parametry všechny cihly HELUZ FAMILY od šířek 38 cm už od roku 2010,“ uvádí Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Překlady pro venkovní rolety a žaluzie

Hodnoty součinitele prostupu tepla, tzv. účka, neplatí jen pro zdivo; splňovat je musí celá konstrukce domu a zejména okna. Rozsáhlé skleněné plochy jsou přitom trendem současné architektury, z pohledu tepelného komfortu je proto třeba pamatovat na venkovní stínění, které by čisté linie domu nemělo narušovat. HELUZ už před lety začal vyrábět nosné roletové a žaluziové překlady pro uložení schránek venkovních rolet a žaluzií, které jsou skryty pod omítkou.

„Nový Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný je vylepšením výrobku, který jsme už v portfoliu měli. Má lepší tepelněizolační vlastnosti a také větší schránku na stínicí techniku. Její prostor lze velikostně přizpůsobit roletám či žaluziím díky možnosti postupného vytahování izolantu. Investor může osadit stínicí techniku jakoukoli a hlavně kdykoli, i během užívání stavby. I montáž je jednodušší, protože překlad je kalibrovaný a ukládá se jen do lepidla, už nepotřebuje klasickou maltu,“ dodává Filip Bosák.

Pro rychlou a kvalitní realizaci stavby je velkou výhodou komplexnost systému od jednoho výrobce v podobě cihel pro obvodové i vnitřní zdivo a zejména všech konstrukčních detailů

Kvalitní řešení pro akustiku

Kromě tepelné pohody se stala trendem také akustika interiérů, daleko více se nyní dbá na odhlučnění od sousedů či venkovního hluku. „Přelomovým produktem byla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, což je bezkonkurenční cihla pro mezibytové příčky. Má jen 21 cm, ale z pohledu zvukově izolačních vlastností dosahuje kvalit klasické třicítky,“ upřesňuje Ing. Bosák. HELUZ v ní opět zkombinoval cihelný střep s minerální vlnou.

Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) dochází také k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny, o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor.

Sortiment akustických cihel doplnil broušený blok HELUZ AKU Z 17,5 pro nosné i nenosné zdivo se specifickým tvarem připomínajícím písmeno Z. Zdivo oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry. HELUZ AKU Z 17,5 broušená má díky své robustnosti a unikátní geometrii pevnost v tlaku 20 MPa, což umožňuje navrhovat zejména vnitřní nosné stěny. Zdivo vyniká také velmi dobrou tepelnou akumulací, která má příznivý vliv na vnitřní teplotní stabilitu.

Skládačka pro stavbu

Pohodlí je důležité nejen při užívání domu, ale i při jeho výstavbě. Základem je komplexnost systému od jednoho výrobce v podobě cihel pro obvodové i vnitřní zdivo a zejména všech konstrukčních detailů, jako jsou doplňkové cihly pro rohy, ostění a parapety, prvky pro komíny, překlady, stropy či střechy.

„Nabízíme kompletní řešení, jednoduchou skládačku jako lego pro dospělé. Zákazník nemusí hledat nějaký komponent jinde, navíc má od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Pokud by použil bloky z různých materiálů, třeba plynosilikátu, bude obtížněji řešit návrh omítek, protože každý materiál má jinou pružnost a roztažnost. I v tom je výhoda našeho systému – je celý keramický, takže dům postavíte z jednoho materiálu,“ rozvádí nutnost vyrábět kompletní stavební systémy Ing. Filip Bosák.

Malta, která nemá v Evropě obdoby

Systém doplňuje nová malta HELUZ SIDI, předem připravená z výroby, do které se na stavbě již nic nepřidává. Aplikuje se válečkem, jako když se malují stěny. Na stavbě není zapotřebí voda, elektřina ani pomůcky.

„Maltu HELUZ SIDI si na stavbách chválí, je to obrovské zjednodušení, u kterého nemusíte přemýšlet, jakým poměrem rozmíchat sypkou směs s vodou. Odpadá potřeba drahého nanášecího válce, který pak někdo musel umýt, postarat se o pomůcky… Zdivo přitom vykazuje obdobné vlastnosti mechanické, tepelněizolační, akustické a statické, jako při použití cementové tenkovrstvé malty,“ vypočítává benefity novinky Ing. Filip Bosák.

Speciální systémová malta pro tenkou spáru HELUZ SIDI pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn byla vyvinuta pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů z broušených cihel HELUZ.

„Přijít s převratnou cihlou je stále těžší a co se týče usnadnění zdění, je malta HELUZ SIDI významným zlepšením v cihlařině. Vezmu kýbl s materiálem, sáhnu do něj válečkem a nanáším – produktivita práce je daleko větší, zdivo má výborné parametry a nikde v Evropě takový výrobek není. Malta HELUZ SIDI je revolucí v dosahování deklarovaných parametrů konstrukce při snadném zpracování. Je to ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora,“ uzavírá Ing. Filip Bosák. 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*