Technologie

Instalace světlíku vyžadovala vrtulník

Transport na střechu se uskutečnil za ideálního počasí

Již koncem roku 2019 vnikl projekt na vybudování Zenové sauny a odpočinkové terasy na střeše čestlického Aquaparku. Práce budou pokračovat pravděpodobně až do příštího roku. Investiční náklady přesáhly 12 milionů korun, které směřovaly do výměny sedlového světlíku za pultový, terasy, sauny, sprch a dalších vyvolaných stavebních úprav.

„Důvodem výměny stávajícího světlíku za nový je vznik atrakce zenová sauna s odpočinkovou zónou, což vychází z japonského vzoru. V podstatě jde o nahrazení bývalého jehlanu pultovým světlíkem, kolem kterého je vybudována na střeše zenová japonská zahrada se saunou a sprchami. Doposud se zde nacházela relaxační zóna, kde byly pouze lehátka. Přiznávám, že nebyla dostatečně využívána,“ vysvětluje Jan Novák, technický ředitel AQUAPALACE Praha a dodává: „Nejde o zbytečně vynaložené prostředky, protože každý aquapark musí procházet změnami, inovovat, nabízet něco nového, abychom byli pro návštěvníky stále atraktivnější.“

Akce výměny světlíků a vybudování nové atrakce se datuje již od konce roku 2019. Ale jak se to již stalo u mnohých podobných investičních záměrů: Přišel covid, restrikce a válka na Ukrajině. Proto nebude ani letos hotovo.

Současný pohled ze Saunového světa

Dodavatel z tendru

Zhotovitelem stavby byla firma IZOWEN, jež má s obdobnými pracemi mnoholetou zkušenost. „Důvodem rekonstrukce je vybudování sauny a vytvoření Zenové zahrady v prostoru okolo pultového světlíku. Sauna bude mít velké prosklené výlohy, ze kterých bude viditelná vlastní zahrada. V případě zachování původního sedlového světlíku by výhled na novou zahradu nebyl možný. Pod světlíkem se nachází stávající saunový svět, konkrétně dvě vířivé vany,“ říká Vít Janouškovec, projektový manažer společnosti a dodává: „Konstrukce nového světlíku je vyrobena z oceli, která je opatřena nátěrem v barevném odstínu RAL 7016. Do ocelové klece je osazeno izolační dvojsklo. Dále zůstal zachován princip požární ochrany spočívající v otevření dvou otevíravých částí světlíku pro případ signalizace detekce kouře – ve stávajícím režimu požární ochrany Aquapalace. Odvodnění světlíku je nově vytvořeno pomocí spádových klínů a svedeno do vyhřívaných – nově instalovaných svodů. Po obvodě světlíku je provedeno skleněné bezpečnostní zábradlí. Nosná konstrukce světlíku byla kotvena do stávajících betonových průvlaků dle požadavku statika.“

Pohled ze střechy do vířivek Saunového světa

Díly putovaly vzduchem

Instalovat na střechu jednotlivé konstrukční díly nového pultového světlíku nebylo nic jednoduchého. Investor se rozhodl pro využití vrtulníku, který opětovně startoval s nákladem z nedaleké louky a dopravoval jeden díl za druhým. Volba to byla dobrá, protože za ideálního počasí bylo během necelé hodiny vše dopraveno na střechu aquaparku.

Původně se předpokládalo, že stávající a nevyhovující světlík stejný vrtulník postupně snese ze střechy, ale to nakonec nestalo. Práce na výměně se poněkud zdržely. „Ani mi to nepřipomínejte, dělníci nám následně strhli i výtah,“ vzpomíná na jednu z mnohých komplikací spojených se stavbou Jana Jarošová, marketingová ředitelka Aquapalce Praha.

Střecha je jinak plná nejrůznějších světlíků a oken

Co bylo potřeba

Stávající objekt je solitér trojúhelníkového půdorysu. Stavební úpravy se odehrají na střešní terase objektu, která je pohledově skrytá. Současné urbanistické uspořádání zůstává zachováno.

Nový pultový světlík s čirým zasklením byl snížen na úroveň terasy. Proti pádu osob je chráněn zábradlím z čirého bezpečnostního skla. Konstrukci atiky tvoří sloupky a madla z ocelových trubek TR120x60x5 kotvených přes kotevní desku P16 a chemických kotev do stávající konstrukce stropu. Sloupek je v místě kotvení opatřen výztuhou z plechu P8.

Na půdorysu stávajícího stavebního otvoru je osazený nový pultový světlík. Konstrukce světlíku je osazena na nový ocelový rám kotvený z boku do stávajících průvlaků, které jsou zesíleny lepenými uhlíkovými lamely. Proti pádu osob na plochu světlíku je ze dvou stran světlíku osazeno zábradlí z bezpečnostního skla.

Konstrukce světlíku vytváří sestava sedmi ocelových rámů o osovém rozponu zhruba 1,1 m

Konstrukce

Konstrukce světlíku vytváří sestava sedmi ocelových rámů o osovém rozponu zhruba 1,1 m. Rámy jsou z profilu TR160x80x8. Jednotlivé části rámu jsou k sobě svařeny tupým svarem, aby vytvářeli tuhý rámový spoj. Horní část rámu je v rozích rozpínána nosníky profilu TR80x80x6. Prostorová tuhost rámu ve své rovině je zajištěna vlastní tuhostí rámu. Mimo svou rovinu křížovým zavětrováním v jednom ze středních polí soustavy rámů z pásoviny P5-60.

Rámy jsou kotveny z boku do stávajícího ŽB trámu přes kotevní desku P15 s 4xM12 chemickými šrouby. Trámy stávající ŽB konstrukce byly na dodatečné zatížení od světlíku zesíleny pomocí karbonových lamel. Veškeré ocelové konstrukce jsou z oceli pevnostní třídy S235.

Vzniklne sauna

Stropní konstrukci sauny budou tvořit dřevěné trámy rozměru 120/220 v osové vzdálenosti 625 mm oboustranně opláštěné deskami OSB4 tl.25 mm. Nosník nadpraží, vynášející stropní trámy je udělán z profilu 150/300. Trámy v místě uložení bude nutné rozepřít stabilizačními fošnami 40/220, vloženými na výšku trámů v obou místech uložení a na koncích převislé části trámů.

Stropní konstrukce bude opláštěna. V místě styků desek „na sraz“ bude nutné doplnit konstrukci o příčné výměny mezi trámy z fošen. Každá deska musí být přibita po celém svém obvodě ke stropním trámům a výměnám.

Podlahová konstrukce je navržena z trámů 80/120 v osové vzdálenosti 625 mm, ztužené při horním líci tuhou konstrukcí podlahové desky. Tyto trámy budou vynášeny dřevěnými nosníky v kolmém směru rozměru 120/200 v osové vzdálenosti zhruba 1060 mm.

Spodní i vrchní trámy budou opláštěny deskami OSB4 tl. 25 mm. Spodní trámy základového roštu budou vynášeny dřevěnými sloupky 120/120, které budou pomocí ocelových L 130x65x8 a chemických kotev M12 přikotveny ke stávající železobetonové konstrukci stropu nižšího podlaží. Půdorysná orientace ocelových L úhelníků je pro zajištění lepší prostorové stability u jednotlivých sloupků prostřídána.

Původní světlík

Saunový svět

Nový světlík je umístěn nad dvěma vířivkami, které jsou součástí saunového světa. Díky němu je přiváděno do prostoru milé denní světlo. Návštěvníci byli přes měsíc bez této oblíbené atrakce. A zdaleka nejde pouze o denní světlo.

Pohled z vířivky na noční oblohu s Měsícem v úplňku, je k nezaplacení. A zenová zahrada se saunou si jistě své zákazníky najde. Na oblíbené a zajímavé saunové obřady si však návštěvníci budou muset ještě počkat.

-jik-

Foto Autor

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*