Technologie

Inteligentní hutnění se stává chytřejším

Na staveništích jsou stále více požadovány přesné, transparentní a ověřitelné procesy zhutňování. Společnost Ammann podnikla první kroky k zajištění těchto procesů v roce 1998 s nástupem Ammann Compaction Expert (ACE) – automatizovaného měřícího a řídícího systému zhutnění. ACE se od svého zavedení neustále zdokonaluje a zůstává lídrem v oboru.

Lehké hutnící stroje

Velké zisky pro menší stroje – vibrační deskové hutnící stroje jsou často používány na menších staveništích. Efektivita práce, kterou tím lze na menších staveništích dosáhnout, ale může mít značný ekonomický dopad pro majitele a provozovatele stroje.

Tříhřídelový budící systém – unikátní systém společnosti Ammann vyvažuje své hutnící síly pomocí třetího hřídele buzení. Tato extra hřídel udržuje konzistentní pohyb desky, což zase umožňuje plynulý pohyb – dokonce i po těžkých půdách, které drží pohromadě, a tím pomáhá bez námahy překonávat strmé svahy. Desky, které využívají tříhřídelový budící systém, jsou impozantní ve stoupání a svoji práci zvládnou dokonce i při zavážce materiálů z více vrstev – při práci, která může nechat konkurenční stroje stát.

ACEforce hutnící energie generovaná tříhřídelovým budícím systémem je detekována senzory na podkladní desce, které přenesou naměřená data do řídící jednotky. Tento ovládací systém včetně displeje je izolován od vibrací a je jasně viditelný pro uživatele na rukojeti. Řídí všechny operace na základě patentovaného designu a zajišťuje nepřetržitý provoz stroje s maximální efektivitou.

Nejdůležitější vlatnosti ACEforce:

 • Přesně změří a ohodnotí tuhost materiálu.
 • Funkce vedení obsluhy ukazuje postup při hutnění.
 • K dispozici na APH 6530, APH 100-20.

ACEecon – systém ACE nabízený na vibračních deskových hutnících strojích a příkopovými válcích používá stejnou dobře vyvinutou technologii, která se již roky využívá na těžkých hutnících strojích Ammann. Poskytuje obsluze přesnou indikaci tuhosti půdy a toho, zda bylo dosaženo požadovaného zhutnění.

Nejdůležitější vlastnosti ACEecon:

 • Zařízení pro měření relativního zhutnění.
 • Poskytuje průběžné informace o úrovních zhutnění.
 • Vyhodnocuje, kdy bylo dosaženo maximálního zhutnění.
  K dispozici na APH 5020, APH 6020, APH 6030, APH 6530, APH 100-20, APH 110-95, ARR 1575

ACE pro závěsné hutnící desky

Systém ACE pro závěsné hutnící desky stroje lze ovládat přímo z kabiny rýpadla. Měří stav zhutnění, eliminuje zbytečnou práci a nadměrné hutnění na staveništích. Funguje nezávisle na dodávce elektřiny díky interní vysoce výkonné baterii s dlouhou životností. Intuitivní displej informuje obsluhu stroje o postupu hutnění.

Nejdůležitější vlastnosti ACE:

 • Indikátor zhutnění prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Vyšší produktivita vašeho přídavného hutnící stroje.
 • Upozornění týkající se odskoku pomáhá zabránit poškození přídavného hutnícího stroje a ramene nosiče.
 • K dispozici na APA 75/74, APA 75/74 2M, APA 100/88, APA 100/88 2M.

Eliminování zbytečných pojezdů stroje

 • Systém kontinuálního měření zhutnění.
 • Průběh zhutnění indikovaný LED.
 • Odstraní pouhé hádání z rovnice zhutnění a eliminuje zbytečné pojezdy.
 • Namontováno na stroji.
 • Může měřit zhutnění v jakémkoli úseku.

Ruční režim – stupeň zhutnění půdy je zobrazen na snadno čitelném displeji. Strojník si je vědom pokroku zhutňování a tomu může rychle přizpůsobit stroj tak, aby se zabránilo nadměrnému zhutňování nebo zbytečným pojezdům. Jas obrazovky se nastavuje automaticky.

Automatický režim – stejně jako v manuálním režimu jsou průběžně zobrazovány grafické informace o průběhu zhutnění, což operátorovi umožňuje odpovídajícím způsobem reagovat. Pokud je to vhodné, systém navíc automaticky snižuje výkon zhutnění. To zabrání škodlivému nadměrnému zhutnění, tato funkce je zvláště užitečná pro méně zkušené operátory.

Režim měření – tento režim umožňuje měření zhutnění v jakémkoli bodě na staveništi. Když proporcionální displej ukazuje, že je dosaženo dobrého zhutnění, skutečná hodnota kB může být zjištěna strojem pomocí měření. Z tohoto důvodu je nutná volba nabídky měření. Stroj poté signalizuje prostřednictvím displeje, zda měření může být účinné.

Těžké stroje

Těžké stroje eliminují zbytečné pojezdy a s tím i spojené náklady. Těžké půdní a asfaltové zhutňovače se staly stroji špičkové technologie. Tato technologie pracuje potichu v zákulisí. Technologie Ammann je intuitivní a uživatelsky přívětivá a mnoho provozovatelů by bylo překvapeno, jak často ji využívají.

ACIeco – měření relativní hodnoty zhutnění a jeho přírůstku každým pojezdem stroje.

Indikátor zhutnění ACIeco Ammann:

 • Měří a identifikuje postup zhutnění a ukazuje, zda bylo dosaženo maximálního zhutnění.
 • Měří relativní hodnotu zhutnění, což znamená nárůst zhutnění mezi dvěma pojezdy stroje.
 • Označuje frekvenci a režim dvoustupňového hutnění.
  ACE (Ammann Compaction Expert = Ammann expert na hutnění)
 • Plně automatický kontinuální systém řízení hutnění.
 • Neomezené nastavení amplitudy a frekvence (ACEpro).
 • Jednoduché nastavení požadovaných cílů pro hutnění.
 • Nejvyšší produktivita po celou dobu konstantního používání při optimálním nastavení.
 • Nepřekonatelný dokumentační systém v kombinaci se systémy GPS.

Čas pro inteligentní hutnění

Vysoké požadavky stavebního průmyslu zvýšily potřebu přesných, transparentních a ověřitelných výsledků hutnění. Podmínky pro podávání nabídek a výběrová řízení při stavbách silnic se zpřísňují, stejně jako standardy kvality.

Technologie inteligentního hutnění pomáhá dodavatelské firmě dosáhnout požadované efektivity, kvality a zdokumentovat výsledky na staveništích. Ammann se stal lídrem ve vývoji inteligentního hutnění v roce 1998, kdy uvedl na trh první generaci Ammann Compaction Expert (ACE), automatizovaného systému měření a řízení hutnění.

ACE je ovládáno prostřednictvím displeje, který poskytuje snadno srozumitelný dialog, který obsluhu provede přes všechny body tak, aby byly dosaženy optimální výsledky co nejefektivnějším způsobem. Obsluha je naváděna nabídkou podobající se té, která se používá na bankomatech. To pomáhá eliminovat provozní chyby a zaručuje uspokojivé výsledky hutnění. V provozním režimu se displej zaměřuje na nejrelevantnější informace a vede obsluhu tím, že ji informuje o optimální rychlosti válcování a také doporučuje jaké další parametry zvolit, například frekvence a hutnící síly. Všechna relevantní data o hutnění jsou zobrazena na displeji a lze je kdykoli vytisknout. Tiskárnu lze ovládat a nastavovat pomocí nabídky na displeji.

Systém dokumentace Ammann

(Ammann Documantation System = ADS):

 • Navržen pro záznam a vyhodnocení všech relevantních dat procesu hutnění.
 • K dispozici pro všechny stroje vybavené ACEpro nebo ACEforce.
 • Zaznamenaná data lze vytisknout nebo exportovat do vyhodnocovacího software.

ADS je určen pro záznam jednotlivých pojezdů válcem. Splňuje mezinárodní normy pro nepřetržitou kontrolu hutnění (Continuous Compaction Control = CCC). Systém je instalován na všech tandemových a tahačových válcích Ammann, které jsou již vybaveny systémem ACEpro nebo ACEforce. Provoz volitelné tiskárny je řízen standardním displejem ACE.

Záznamník dat (paměť) je integrován do displeje ACE. Data se tisknou pomocí tiskárny odolné vlivům počasí, která je integrována do ovládacího panelu. Všechna data mohou být exportována na flešku a importována na počítač, který má nainstalovaný program ADS. Každý jednotlivý pojezd válce ukazuje dosaženou tuhost materiálu (hodnota kB), teplotu (platí pro asfaltové válce), rychlost válce, efektivní amplitudu a frekvenci, rovněž odkazuje na datum a čas zhutnění. Režim analýzy softwaru, který je součástí ADS, podporuje vyhodnocení výsledků hutnění.

Oscilace – inteligence v každém detailu

Dokonalého zhutnění je dosaženo kmitáním válců. Oscilace je metoda dynamického zhutňování, která má značné výhody oproti tradičnímu vibračnímu zhutňování. Stroje využívají k dokonalému a přesnému hutnění i navigace GPS. Samozřejmostí je rovněž digitální řešení správy vozového parku – ServisLink.

Vysvětlivky výrazů
ACE pro poskytuje absolutní měření zhutnění, automatické řízení a ADS (Ammann Documentation System = dokumentační systém Ammann).
ACEpro+ poskytuje absolutní měření zhutnění, automatické řízení, ADS a může používat produkty GPS pro mapování a vedení operátora při měření zhutnění.
ACEforce poskytuje absolutní měření zhutnění a ADS.
ACEforce+ poskytuje absolutní měření zhutnění, automatické řízení, ADS a může používat produkty GPS pro mapování a vedení operátora při měření zhutnění.
ADS (Ammann Documentation System = Dokumentační Systém Ammann) zaznamenává a vyhodnocuje všechna relevantní data procesu zhutnění.
ACIeco (Amman Compaction Indicator = Ukazatel Zhutnění Ammann) měří relativní hodnotu zhutnění a postup při zhutňování s každým pojezdem stroje.
Vysokofrekvenční běhoun kombinuje standardní krouživé vibrace s vysokými frekvencemi, aby umožnil zhutnění při vyšších rychlostech.
Kmitání – metoda dynamického zhutňování, která používá menší sílu, ale dodává energii svisle i vodorovně, v zásadě stlačování štěrku a písku na místo.
ACEecon zařízení pro měření relativního zhutnění pro použití s vibračními deskami a příkopovými válci.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*