Technologie

Jak číst energetický štítek tepelného čerpadla

Každý stavebník se musí ještě ve fázi přípravy na stavbu rozhodnout o způsobu vytápění. Dnes nejčastější volbou jsou tepelná čerpadla. Energetickou účinnost každého tepelného čerpadla udává jeho energetický štítek. Jak se v údajích z energetického štítku orientovat?

Energetický štítek

Každé tepelné čerpadlo, uvedené v České republice a v EU na trh, musí být vybaveno energetickým štítkem. Tato povinnost platí již od roku 2015. Výbavu energetickým štítkem a jeho podobu nařizuje evropská legislativa (nařízení EK č. 811 a č. 813/2013) a metodiku ověřování parametrů předepisuje norma ČSN EN 14 825.

Sezonní topný faktor

Topný faktor COP udává poměr mezi topným výkonem a elektrickým příkonem v daném pracovním bodě. Přepočítané hodnoty COP, vztažené na celou topnou sezonu, určují číslo SCOP – sezonní topný faktor, který charakterizuje účinnost výroby tepla (poměr vyrobeného tepla vůči spotřebě elektrické energie) během topné sezony.

Aby bylo možné hodnotu SCOP stanovit, musíte do výpočtu zadat hodnotu tepelné ztráty vytápěného objektu (tzv. návrhový výkon, Pdesign). Čím menší objekt z hlediska tepelné ztráty bude konkrétní tepelné čerpadlo vytápět, tím lepší SCOP bude vykazovat – a to jak výpočtově, tak v reálném provozu. Hodnota SCOP tedy sama o sobě nic nevypovídá o účinnosti a úspornosti tepelného čerpadla. Je nutné ji vždy vztáhnout k hodnotě návrhového výkonu.

Jakkoliv působí zařazení tepelného čerpadla do energetické třídy jednoznačně, i zde platí, že třída reprezentuje účinnost tepelného čerpadla pouze pro konkrétní tepelnou ztrátu domu.

Vedle údajů o výrobci a typu tepelného čerpadla jsou v energetickém štítku uvedeny energetické třídy pro nízko a středně teplotní pracovní podmínky, které orientačně odpovídají zapojení do podlahového systému a do otopných těles. Energetické třídy platí za předpokladu vytápění objektu s hodnotou tepelné ztráty blízkou nebo shodnou s návrhovým výkonem, uvedenou tučným písmem.

Dále štítek obsahuje údaje o hluku v podobě akustického výkonu. Akustický výkon nelze zaměňovat s jeho slyšitelným projevem – akustickým tlakem, který je vždy podstatně nižší, v závislosti na vzdálenosti od jednotky. (Podrobněji v tomto článku).

Na co se zaměřit?

Hodnoty uvedené na energetickém štítku vám mohou pomoci při výběru tepelného čerpadla a posouzení jeho účinnosti a budoucích úspor. Třída energetické účinnosti nicméně neplatí absolutně, ale výhradně při vytápění objektu s tepelnou ztrátou o velikosti návrhového výkonu pro střední evropské klima (které je blízké ke klimatu v České republice).

Rozdíl mezi výpočtem tepelné ztráty v ČR (dle ČSN 12 831) a v tzv. středním evropském klimatu není velký a činí přibližně 20 %. Pokud se tedy hodnota tepelné ztráty vytápěného objektu liší od návrhového výkonu do zhruba pětiny, lze oprávněně očekávat účinnost odpovídající deklarované energetické třídě. V praxi lze ale často narazit na případy, kdy je tepelné čerpadlo instalováno do domů, jejichž tepelná ztráta přesahuje štítkový návrhový výkon o 100 i 200 %. V takovém případě budou pracovní podmínky čerpadla úplně odlišné od výpočtového modelu, účinnost vytápění bude na hony vzdálená deklarovaným hodnotám SCOP a bude pochopitelně nesrovnatelně horší, než odpovídá uvedené energetické třídě.

Jaké údaje obsahuje energetický štítek tepelného čerpadla?

Energetický štítek tepelného čerpadla vzduch-voda Master Therm BoxAir 37 Inverter
1. Výrobce a typ tepelného čerpadla
2. Třída energetické účinnosti pro středně teplotní a nízko teplotní provoz
3. Návrhové výkony (tepelné ztráty vytápěného objektu) pro středně a nízko teplotní provoz. Pro tyto podmínky platí uvedené energetické třídy. Pro ČR je blízké tzv. střední evropské klima (hodnoty tučným písmem)
4. Hodnoty akustického výkonu pro vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*