Technologie

Kámen pro stavbu pochází z okolních polí

Dům pro Vysočinu se za poměrně krátkou dobu své existence stal velmi populární. Působí jako sympatická kamenná stodola s pěknými vraty, za nimiž tušíte zahradu, navíc splňuje parametry velmi úsporné stavby. Nakonec, ta kamenná zeď je součástí systému, který zajišťuje dobré tepelně technické vlastnosti obálky budovy.

Architekt Radek Hadrbolec se rozhodl pro řešení, které v tomto drsném kraji prověřilo už několik století. Na pozemku, který obklopují pole, lesy, rybníky a kopce, navrhl zdánlivě lapidární stavbu. Má jednoduchý tvar s velkými dřevěnými vraty a sedlovou střechu. Stojí podél severovýchodní hranice pozemku tak, aby dům vytvořil vizuální bariéru mezi obcí a zahradou.

„Protíná ho krytá terasa, která slouží také jako průchod, průjezd nebo přístřešek pro auto, zároveň je to vstup do obytné části a do skladu. Využití se mění posuvnými vraty, uzavíratelnými z obou stran. Díky nim se podařilo minimalizovat počet oken a dveří na fasádě. Krytá terasa obezděná kamenem v horku chladí, přes den akumuluje teplo. Interiér se zahradou propojují velké prosklené plochy, obrácené k jihu. Dominantou vnitřního prostoru je otevřená obývací hala přes dvě podlaží. Velké prosklené plochy se otvírají na jihovýchod a jihozápad do zahrady, důležitá je tu také kamenná štítová zeď. Stropy jsou trámové dřevěné. Dispozice je jednoduchá a úsporná, odpady byly napojeny na jedinou stoupačku,“ říká autor projektu.

Z galerie se vstupuje do ložnice, dvou dětských pokojů, šaten a koupelny. Vysoký krov umožnil zvětšit každý z dětských pokojů o vložené patro na spaní. K vytápění slouží celoplošné elektrické fólie položené přímo pod třívrstvou dřevěnou plovoucí podlahu, náběh topení je tak téměř okamžitý. Dále je k dispozici krb s krbovou vložkou. „V zimě ani nezavíráme okenice a využíváme naplno pasivní solární zisky z velkých oken, dům se příjemně temperuje,“ dodává Radek Hadrbolec.

Stavební řešení

„Základní materiály jsou tu kámen, sklo, dřevo a kov. Kolem tepelně izolačního keramického zdiva je 180 mm kamenná přizdívka se 40mm provětrávanou vzduchovou mezerou. Kámen pochází z okolních polí tak, jako kdysi. Stejný kámen jsme použili i na venkovních zpevněných plochách. Oplechovaná ostění už odkazují na současnost,“ upřesňuje architekt Hadrbolec a dodává: „Docílit toho, aby kamenná přizdívka vypadala přirozeně jako stará zeď, nebylo jednoduché, vystřídali jsme několik kameníků, ne každý měl pro to cit. Přizdívka ze směsi ruly a žuly je vyskládána z nepravidelných kusů. Kámen dodává fasádě nejen charakter, ale i odolnost a přispívá i svou tepelně akumulační funkcí. Přes den zabraňuje přehřívání, večer ale energie vyzařující ze zahřátého kamene příjemně ohřívá krytou terasu.“

Základové pasy jsou monolitické betonové, podlahová deska o tloušťce 150 mm je s nimi spojená. Svislé nosné konstrukce jsou vybudovány z keramických tvarovek, navrženy byly jako sendvičové. Ve směru od interiéru tvoří nosnou část zdivo tl. 380 mm, následuje provětrávaná vzduchová mezera šířky 40 mm a z líce zdivo uzavírá kamenná přizdívka tl. 180 mm. Po 1 x 1 m je kamenná přizdívka spřáhnuta s nosným zdivem pozinkovanými kotvami. V přizdívce jsou ve výšce 30 cm nad terénem nasávací otvory pro provětrávanou mezeru čtvercového průřezu 50 x 50 mm (vzdálenost po 0,75 m). U střechy je mezi krokvemi průběžná mezera ukončená děrovaným hliníkovým plechem, vzduch tak přirozeně proudí a provětrává fasádu.

Pod konstrukcí střechy a stropními ocelovými nosníky je betonový ztužující věnec. V místě otvorů byly vně vedle tepelné izolace železobetonových průvlaků osazeny ocelové válcované nosníky. Kamennou přizdívku nad otvory nesou ocelové žárově pozinkované L-profily, opatřené antracitovým nátěrem. Stropní konstrukce nad 1. NP je z dřevěných trámů, do ztužujícího železobetonového věnce byl zabetonovaný ocelový průvlak. Trámy se do věnce a průvlaků kotvily pomocí žárově pozinkovaných patních plechů a chemických kotev. Konstrukci podlahy tvoří profilované fošny tl. 50 mm, které vytvářejí zespoda stropu esteticky působivé a přesné drážkování.

Konstrukce krovu má pouze vrcholovou vaznici. Nad obývací halou je na rozpon sedm metrů z lepeného dřevěného nosníku 200/440 mm. Při stavbě se dbalo na důkladné prokotvení krokví v uložení na pozednici a pozednice k věnci – těmito spoji je významně posílena tuhost celé konstrukce. Pruty kleštin byly spojeny po třetinách dřevěnými špalíky a svorníky. Kleštiny tak získaly tuhost i v tlaku a konstrukce krovu lépe odolává bočnímu větru. Jako střešní krytina slouží rovné ploché pálené tašky, ze štítové strany jsou ukončeny oplechováním.

Výplně otvorů

Okna a vchodové dveře jsou hliníková z izolačních trojskel, kotvena byla s maximální eliminací tepelných mostů. Celková výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla celé konstrukce je min. U = 1,0 W/m2K. Střešní okna mají izolační dvojskla. Všechna okna v přízemí byla opatřena posuvnými okenicemi, velké prosklené plochy v obývací hale mají posuvné natáčecí žaluzie.

Výplně otvorů mají zateplená ostění, nadpraží a parapet (tloušťka izolace 50 mm). Ostění včetně nadpraží byla opatřena pozinkovaným plechem a nátěrem kovářskou černí.

FOTOGALERIE:

Základní údaje o stavbě
Zastavěná plocha: 123 m2
Obestavěný prostor: 560 m3
Užitná plocha: přízemí 82,5 m2; podkroví 93,7 m2
Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je A, tedy velmi úsporná.

Dům pro Vysočinu byl nominován na mezinárodní soutěži German design Awards 2020, také byl druhý u hlasování veřejnosti v soutěži Dům roku 2020 (kategorie Domy s užitnou plochou do 250 m2).

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*