Technologie

Když do sebe všechno zapadá

Slova BIM a digitalizace přestávají být abstraktním pojmem a velké množství zejména stavebních společností v nich už dnes hledá cestu k lepšímu řízení zakázek. Potřeba mít všechna data na jednom místě, sdílet je nejen v rámci firmy, ale i s investorem a ostatními účastníky výstavby, se stává běžným požadavkem na informační systém.

Propojení veškerých dokumentů stavby s harmonogramem, rozpočtem, fakturací a skutečnými náklady přináší možnosti komplexního sledování a vyhodnocování průběhu stavby. Začínají se objevovat i první 3D modely obsahující informace umožňující automatické generování a propojení na harmonogram, rozpočet i další dokumenty stavby. To dává managementu stavebních firem nové možnosti při řízení jejich staveb.

Informace o zakázce od první chvíle

Už od přípravy nabídky je vhodné ukládat veškeré podklady na jedno sdílené místo, kam budou postupně přidávány další dokumenty. Už jen jednotná adresářová struktura pro všechny projekty přináší možnost rychlé orientace v datech.

V souvislosti s funkcemi fulltextového vyhledávání napříč všemi dokumenty odpadá ztráta času s hledáním požadovaných informací. K tomu výrazně napomáhá kategorizace dokumentů a jejich štítkování. Na tomto sdíleném datovém úložišti je postupně možné zveřejňovat data pro další účastníky projektu podle jejich oprávnění. Do sdíleného datového prostředí se přenášejí výstupy ze specializovaných programů na tvorbu harmonogramů a rozpočtů, které se dále zpřístupňují a předávají investorovi.

Pravidla komunikace a schvalování

Při využívání sdíleného datového prostředí je nutné nastavit role všech uživatelů, jejich práva a zejména povinnosti, kdy a jaké dokumenty musejí do úložiště vkládat. Každý dokument by měl být jasně označen, jestli se jedná o pracovní verzi k připomínkování, nebo o schválený dokument. Pokud bylo na dokumentu prováděno připomínkování, měly by být zachovány veškeré informace o jeho průběhu.

Stejně tak, pokud bylo nad dokumentem spuštěno workflow vedoucí k jeho schválení, je nutné zachovat veškeré kroky a verze podkladů, které byly při schvalování využity. Všechny revize dokumentu by měly být ukládané a přístupné jako archivní záznamy pro případné pozdější použití.

Při zápisu například zjišťovacích protokolů nebo změn během výstavby je nutné provést nejprve interní schválení v rámci zhotovitele, teprve potom spustit schvalovací workflow pro schválení investorem. U každého dokumentu je tak v souladu s normou ISO 19650 možné sledovat, jestli se nachází ve fázi návrh, sdíleno s klientem, nebo schváleno.

Analytické nástroje a reporting

V rámci jednotného datového prostředí jsou nejen finanční data plánovaného rozpočtu a skutečné fakturace stavby, ale je možné nastavit i datové pumpy pro import z jiných systémů, například z účetnictví. Nad všemi daty jsou připraveny uživatelské reporty a analytické nástroje, které poskytnou sumární přehledy hospodaření zvoleného útvaru firmy, nebo detailní rozbor jedné stavby.

Tyto nástroje poskytují managementu společnosti na všech úrovních rychlý přehled a průběžné sledování hospodaření včetně predikce hospodářského výsledku stavby nebo přiděleného útvaru.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*