Technologie

LEAN management je hnacím motorem

Digitální transformace nastoupila do stavebnictví. Digitalizace stávajících procesů a hodnotových řetězců je v současnosti pro každý podnik jednou z nejdůležitějších výzev, aby si i do budoucna dokázaly udržet svou konkurenceschopnost. Také ve stavebnictví jsou jasně patrné důsledky kulturní změny v souvislosti s digitalizací. Důležitými hnacími impulsy jsou zde rovněž Building Information Modeling (BIM) a LEAN management.

Za pomoci LEAN managementu lze pro zadavatele dosáhnout rozhodující optimalizace při tvorbě hodnot – a zároveň zajistit nejefektivnější možné využívání zdrojů. Procesy se tak ve všech fázích projektování i výstavby zeštíhlí a zároveň dojde ke zvýšení efektivity při realizaci projektu. V neposlední řadě také z důvodu přímé komunikace mezi všemi zúčastněnými.

Speciálně tuto výhodu s sebou přináší BIM. Díky tomuto způsobu práce vzniká průběžný datový model, znázorňující výkresy jednotlivých profesí, fáze výstavby i všechny úseky stavby, počínaje projektem a kalkulací, přes realizaci stavby a montáž vybavení v interiérech, až po provoz objektů po celou dobu jejich životního cyklu.

K tomu, aby se přeměna tradičních procesů ve stavebnictví zdařila a aby digitalizace začala přinášet skutečný zisk, je zapotřebí odvaha uskutečnit změny, zásadní je změna způsobu myšlení a rovněž zavedení jednotných standardů v oboru stavebnictví. Co přesně však brání vzniku optimálního prostředí ve stavební branži?

Zabezpečení dat na cloud

Data jsou pro budoucí úspěch podniku nejpodstatnější a v 21. století jsou oprávněně „nad zlato“. Jejich zabezpečení se týká téměř všech oblastí našeho života – ať už jako soukromé osoby, osoby těšící se veřejnému zájmu, tak našeho povolání.

Shromažďování a analýza údajů souvisejících s projektem v cloudu se občas jeví jako nedostatečně zabezpečené. Aby si zachovaly svoji konkurenceschopnost, musí podniky a rozhodující činitelé zásadně přehodnotit využívání digitálních informací a stále více se zaměřovat na cloudová řešení.

Zásadní význam má přitom přístup k digitálním BIM modelům ze všech koncových zařízení, bez ohledu na místo, kde se nacházíme. Stavební společnosti orientované na budoucnost se spoléhají při realizaci projektů na vysoce propojené procesy a postupy, aby překonaly jak geografické, tak mezioborové hranice a úspěšně realizovaly komplexní projekty.

Osvojení si kultury chyb

Transparentní plánování a realizace procesů prostřednictvím BIM a LEAN managementu poskytují bezkonkurenční hloubku detailů projektu a interdisciplinární kvalitu při realizaci. Již v raných fázích projektu je tak možné včas rozpoznat výzvy i nedostatečnou efektivitu a eliminovat je. Základem pro to je osvojit si kulturu chyb. Protože pouze tehdy, pokud chyby vidíme jako příležitost pro kolektivní učení, můžeme se soustředit na skutečný cíl – na samotný projekt.

Clemens Neubauer, vedoucí úseku BIM a procesu řízení staveb ve společnosti PORR

Vznik nových profesí

Zpracování a centralizace standardizovaných dat poskytuje stavebním firmám obrovský optimalizační potenciál ve všech fázích projektu. Využívání nových technologií a metod, jako je BIM a LEAN management, vede zároveň ke změně dosavadních požadavků na profily účastníků projektu. K účelnému využití rozsáhlých datových záznamů je třeba vytvořit logické vazby a rozšířit stávající role a odborné znalosti.

Kam bude tato cesta směřovat, naznačují nové profese, jako jsou koordinátorky a koordinátoři či manažeři BIM nebo LEAN. Odborníci vytvářejí přehled o množství dat, zajišťují optimální komunikaci mezi účastníky projektu a pozvedávají osobní výměnu informací na novou úroveň.

Automatizace a umělá inteligence

BIM a LEAN hrají zásadní roli také v oblasti automatizace a business intelligence: optimalizované procesy a konsolidované údaje v hodnotovém řetězci stavebního díla nutně vedou k tomu, že datové sady slouží k ovládání strojů, zařízení a robotů prostřednictvím sítě.

V důsledku toho budou četné stavební procesy v budoucnu probíhat automatizovaně. Generované údaje o skutečném stavu pak mohou být standardizovaným způsobem nahrávány zpět do modelu – tak bude možné vytvořit souvislosti a ještě lépe podpořit autonomní postupy.

Na budoucnost hledím pozitivně, protože pomocí efektivnějších digitálních procesů při realizaci projektů lze dále upevnit tvorbu hodnot, ještě více se přiblížit k zákazníkovi a ještě lépe se soustředit na podnikání a přesvědčivě zdůraznit naši roli průkopníka. Podniky, které si chtějí udržet konkurenceschopnost ve stavebnictví zítřka, musí již dnes podniknout takové kroky, aby z kulturní změny a digitalizace skutečně profitovaly.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*