Technologie

Lehké příčky zajistí vysokou únosnost

Sádrokarton dlouhodobě patří mezi hojně používané stavební materiály u novostaveb i při rekonstrukcích. Jeho výhodou je nízká hmotnost konstrukcí, která nezatěžuje stropy. Ty nejnáročnější požadavky splní sádrokarton Habito®H s vysokou pevností.

Tenká konstrukce sádrokartonu umožňuje zachovat větší užitnou plochu oproti klasickým technologiím. Díky výstavbě suchou cestou navíc umožňuje zkrátit čas strávený na stavbě o technologické přestávky spojené se schnutím a štukováním. Při montáži se také spotřebuje mnohonásobně nižší množství vody. Je tedy možné uspořit náklady, a přitom zajistit spokojenost zákazníka s vlastnostmi konstrukce.

Sádrokarton s vysokou pevností

Habito® H je všestranně využitelný, dle normy ČSN EN 520 se označuje jako DFRIH2. Sádrokartonová deska je určena do protipožárních konstrukcí Rigips, do konstrukcí s vysokými nároky na vzduchovou neprůzvučnost a díky impregnaci i do místností s vyšší vzdušnou vlhkostí, například do koupelen a sprch. „Vyznačuje se také vysokou pevností a zvýšenou povrchovou tvrdostí, která tyto desky předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být konstrukce vystaveny náročnému mechanickému namáhání,“ říká Robert Hošek, garant technické podpory Rigips.

Kromě interiérových příček se Habito® H hodí na sádrokartonové předstěny, podhledy a také pro mezibytové příčky. Při vhodné skladbě slouží tyto příčky jako bezpečnostní konstrukce třídy RC2 až RC4 (dle ČSN EN 1627). Kromě bytové výstavby najdou využití také v bankách, archivech nebo na poštách a úřadech.

Úzké konstrukce s požadovanými vlastnostmi

U jednoduchého opláštění příčky deskami Habito® H dosáhneme požární odolnosti až EI 45. V kombinaci s vhodnou minerální izolací, například ISOVER Piano, se vzduchová neprůzvučnost pohybuje na 47 dB při šířce konstrukce jen 75 mm a 51 dB při šířce 100 mm. Pokud zvolíme dvojité opláštění, dosáhneme požární odolnosti až EI 90, a to již u 100 mm šíře konstrukce.

Opláštění s deskou Habito® H se často využívají v kombinaci s dalšími deskami, jako je stavební deska RB (A). U této varianty lze druhou vrstvu opláštění šroubovat přímo do desky Habito® H, není nutné šroubovat ji do profilů CW.

Jednoduše opláštěná příčka
Požární odolnost: až EI 45
Vzduchová neprůzvučnost: Rw 47 dB
Maximální výška stěny: Hmax = 4 300 mm (podle rozteče R-CW profilů)
Hmotnost konstrukce: až 30 kg/m2
Tloušťka stěny: 75 mm

Vysoká únosnost břemen

Na vysokopevnostní sádrokarton Habito® H od Rigipsu zavěsíte až 34 kg na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu do dřeva o průměru 5 mm. Příčka pak bez problémů unese police s knihami i kuchyňskou linku. Pozice vrutů je možné libovolně volit dle vlastního uvážení s minimální roztečí 30 mm. Pokud je nutné únosnost navýšit, lze použít kovové rozpěrné Molly kotvy, které na jeden kotevní bod unesou až 155 kg při excentricitě těžiště břemene 100 mm. V tomto případě je vzdálenost sousedních zatěžovacích bodů min. 150 mm pro opláštění 12,5 mm. Všechny maximální dovolené hmotnosti břemen v souvislosti s použitým vrutem, kotvou a excentricitou jsou uvedeny v tabulce. Při projektování je nutné zohlednit i celkovou únosnost celé příčky, kdy můžeme zredukovat rozteč svislých stojin nebo nahradit běžné profily CW zesílenými profily UA.

Maximální dovolená hmotnost břemene v desce Habito / 1 kotevní bod:

Excentricita těžiště břemene„e“ = 100 mm„e“ = 200 mm„e“ = 300 mm
(kg)(kg)(kg)
Kotva kovová Molly ∅ 8 mm15510878
Vrut FN ∅ 4,8 mm312817
Vrut do dřeva ∅ 5 mm342516

Nejčastější chyby

Sádrokartonová příčka Habito® H je při správném provedení akusticky a protipožárně velmi účinná konstrukce. V praxi však dochází k porušení montážních pravidel. Vede to ke ztrátě odzkoušených vlastností či porušení statiky konstrukce. Je tedy dobré věnovat dostatek pozornosti detailům a problémům předcházet.

Prvním krokem je při montáži příčky vyměření a následná montáž obvodových UW a CW profilů.  Aby nedocházelo k přenosu zvuku mezi konstrukcemi, je třeba profily podlepit pěnovým napojovacím těsněním. „Tento krok bývá často ze strany realizačních firem opomíjený, jelikož není vidět, ale rozhodně je po montáži slyšet,“ doplňuje Robert Hošek.

Pro zajištění optimálních akustických vlastností konstrukce musíme dbát i na správnou aplikaci izolace. Do příčky se vkládá vždy celoplošně bez mezer.

Dvojitě opláštěná příčka
Požární odolnost: EI 90
Vzduchová neprůzvučnost: Rw až 59 dB
Maximální výška stěny: Hmax = 10 700 mm (podle rozteče profilů)
Hmotnost konstrukce: až 55 kg/m2
Tloušťka stěny: min. 100 mm

Desky se často montují tzv. na doraz k obvodové konstrukci. Mezi hranou desky a navazující konstrukce pak vznikne tenká dutá spára. Při opláštění příčky by správně měla vzniknout po celém obvodu mezera v rozmezí 5 až 10 mm, která se při finalizaci vytmelí v plné tloušťce opláštění.

Příčky Habito® H mají při montáži svá specifika. Pro jejich připevňování ke kovové konstrukci (CW profilům) je třeba používat speciální šrouby typu UMN. „Desky se z výroby dodávají s kolmo řezanou příčnou hranou, kterou doporučujeme zachovat bez další úpravy jako například zkosení. Sousední desky se montují na těsný sraz,“ vysvětluje Robert Hošek. Poté je vždy třeba spoj desek vyztužit některou z výztužných pásek, optimální je páska skelná. Při následném kotvení břemen do příčky se tím minimalizuje snížení deklarované únosnosti vrutů v oblasti příčných spár mezi deskami.

V případě technických dotazů nejen v souvislosti s konstrukcemi Habito® H se můžete obracet na technickou podporu Rigips, kde vám poradí s výběrem správné skladby konstrukce i stechnickým řešením. Specialisté Rigips jsou k dispozici na: 226 292 224 nebo na ctp@rigips.cz.

komerční prezentace

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*