Technologie

Modlitebna v Sedlčanech má unikátní fasádu

Modlitebna Společenského centra v Sedlčanech po dokončení

Modlitebna Společenského centra v Sedlčanech má unikátní systém kotvení střešních a fasádních plášťů z tahokovu. Autorem tohoto technického řešení a současně generálním dodavatelem stavby byla společnost HSF System. Investorem byla společnost Maranatha, autorem architektonického návrhu atelier A 8000.

Před zahájením příprav realizace fasády a střechy modlitebny byla vznesena základní otázka: Podřídit funkci stavby jejímu estetickému vzhledu, a tak si nakročit k problémům s vodotěsností a tepelným komfortem? S ohledem na architektonicky unikátní řešení stavby byl tento kompromis nepřípustný. Zdánlivě nemožné skloubení dvou protichůdných požadavků bylo nakonec vyřešeno osvědčenou technologií aplikovanou v nestandardních podmínkách.

Podle architektonického návrhu bylo základním požadavkem na výsledný vzhled stavby modlitebny použití sendvičových PIR panelů se zavěšenou pohledovou konstrukcí tvořenou tahokovem, a to jak na fasádní, tak střešní plášť objektu. S ohledem na tvarovou složitost budovy však standardní použití opláštění sendvičovými panely nepřicházelo v úvahu.

Během realizace jsme zjistili, že navrženým systémem opláštění nebude technicky možné zajistit vodotěsnost ve spojích sendvičových panelů. Toto technické řešení jsme proto vyloučili. Druhou variantou, jak se vyrovnat s požadavky architektonického návrhu, bylo použití velkého množství tyčových kotevních prvků, které by však vytvořilo hustou síť tepelných mostů v železobetonové monolitické konstrukci stavby.

Detail fasády z tahokovu

V jednotlivých případech by použití kotevních prvků neznamenalo podstatné snížení tepelně-technických parametrů obvodového pláště, avšak při vytvoření husté sítě pro ukotvení tahokovu jsme museli vzít tento parametr v úvahu. Místo předpokládaného kotvení sendvičových panelů na ukloněné stěny obvodového pláště nebo samotných tahokovů pomocí závitových tyčí s problematickým utěsněním prostupů hydroizolační fólií byl navržen a následně aplikován systém, který se běžně používá při kotvení technologických zařízení na plochých střechách.

Základním prvkem systému je hliníkový uzavřený profil čtvercového průřezu s nakašírovanou PVC fólií na přírubách. Tento podkladní profil, do kterého se kotví roznášecí rošt pomocí standardních šroubů, je nataven na PVC fólii. Únosnost tavených spojů byla konzultována a následně ověřena odtrhovými zkouškami za účasti výrobce střešní fólie a systémového podkladního profilu.

Výsledkem našeho technického řešení je jednoduchá montáž střešní fólie bez sítě špatně utěsnitelných prostupů a následná standardní montáž systému do podkladního profilu. Posunuli jsme tak hranice architektonických návrhů a rozšířili možnosti využití systémového kotvicího profilu. 

Celkový pohled na střešní a fasádní plášť modlitebny během realizace

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*