Technologie

Nekázanka 11, cena za BIM 2018

Administrativní budova se nachází v Praze na Novém Městě. Vítězem architektonické soutěže na rekonstrukci domu ze 70. let minulého století od architekta Zdeňka Kuny se stal ateliér di5 architekti inženýři. Zadání soutěže znělo jasně: vybourání stávajícího objektu na nosnou konstrukci a při zachování původního objemu navrhnout dům nejvyššího standardu.

Uliční fasáda navazuje na původní architektonickou kompozici pláště budovy členěného plasticky předstupujícími prosklenými bloky arkýřů, které jsou výškově gradovány, a s druhým plánem nosných sloupů tvořících základní kompoziční rastr. Na úrovni terénu se nachází vstupní foyer s bistrem, konferenční centrum, restaurace a vjezd do garáží. Druhé až deváté podlaží jsou vyhrazeny kancelářím.

Blok toalet je umístěn ve středové sekci v návaznosti na výtahy a umožňuje podlaží dělit na samostatně přístupné jednotky. V rámci každého podlaží je k dispozici relaxační zóna, třetí a sedmé podlaží bylo rozšířeno o pobytovou střešní terasu. Deváté, původně čistě technologické podlaží, nabízí exkluzivní administrativní prostory s výhledem na historické jádro Prahy.

Složitá rekonstrukce

Rekonstrukci se podařilo dokončit bez zbytečných komplikací také díky BIM technologii: „Již v architektonické studii byl objekt vymodelován a používán ke generování půdorysů a řezů i pro přípravu vizualizací. Všechny návrhové fáze – stávající stav, bourání a nové konstrukce – jsme řešili v jednom společném datovém modelu. Bylo to velmi přínosné pro koordinaci a zároveň efektivní pro výkresové dokumentace jednotlivých výstavbových fází. Navíc jednou vytvořená geometrie v Revitu byla také pomocí exportu použita do statických výpočetních modelů,“ říká hlavní inženýr projektu Filip Hegner z ateliéru di5 architekti inženýři.

Komunikaci mezi investorem a architekty usnadnila prezentace projektu s využitím 3D BIM modelu. „V podrobnějších fázích zpracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby byli zapojeni i profesní specialisté se svými částmi projektu zpracovanými pomocí BIM nástrojů. Spolupráce a koordinace projekčních částí probíhala on-line díky sdílení jednotlivých profesních modelů prostřednictvím RevitServeru. Průběžné změny jsme zapracovávali napříč všemi modely,“ dodává Filip Hegner.

Všechny tyto výhody zamezily vzniku kolizí a umožnily efektivní řízení stavby, což potvrdil i generální dodavatel společnost Subterra. Výstavbu ztěžoval již úzký profil jednosměrné ulice, kromě toho byl interiér částečně definován nízkou konstrukční výškou původního objektu. Aby se zachovaly maximální světlé výšky kanceláří, vedly se technologické rozvody převážně ve vnitřním traktu hygienického zázemí a komunikačních koridorů, v úzkém prostoru nad pásy sníženého podhledu. Ve velkém rozsahu se také sanovaly železobetonové konstrukce.

Nekázanka 11 byla zkolaudována koncem listopadu 2017 a veškerá data potřebná pro efektivní údržbu a správu měla připravena, byť se neshromažďovala během realizace. „Proces zpětného sběru všech informací o skutečně zabudovaných prvcích byl pro všechny účastníky nový a kvůli tomu i náročný. Je to zřejmě první objekt v České republice, na kterém se využívá kompletní BIM model pro facility management,“ uzavírá architekt Filip Hegner.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*