Technologie

Nová malta HELUZ SIDI a překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Malta HELUZ SIDI umožňuje pracovat najednou na delší ložné ploše, protože čas pro pokládku cihel je deset minut a během dalších pěti minut se poloha cihly může ještě upravovat.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. představila dvě zásadní novinky. V obou případech se jedná o řešení pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu: HELUZ SIDI je předem připravená silikátovědisperzní malta pro tenkovrstvé zdění, která zjednoduší a urychlí výstavbu. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný je druhou generací roletového a žaluziového překladu s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací. O novinkách společnosti HELUZ hovoříme s obchodním a marketingovým ředitelem firmy Ing. Petrem Stejskalem.

  • Na veletrhu For Arch jste představili novou maltu HELUZ SIDI. Co vás vedlo k jejímu vývoji?

V dnešní době se vyrábějí stále nové sofistikované materiály, jejichž omezením bývá náročnější aplikace. Ta se nesetkává vždy s odpovídající kvalitou práce na stavbách. Zadáním pro vývojový tým společnosti HELUZ jsou proto materiály a stavební postupy, které při stejných nebo vyšších užitných vlastnostech výsledného díla znamenají pro stavbaře zrychlení a zjednodušení práce.

A právě tyto nároky malta HELUZ SIDI splňuje – je to materiál, který se snadno nanáší na broušené cihly, protože je předem připravený ve výrobním závodě. Ušetří se tak na stavbě čas a přitom nehrozí, že ho někdo neodborným zásahem znehodnotí. Když například přimícháme do sypké malty trochu méně vody, nemůžeme očekávat, že se malta bude nanášet pomocí systémového nanášecího válce tak lehce, jak by měla.

Hlavně však nebude mít deklarované parametry, takže skvělý materiál v konstrukci nakonec nefunguje způsobem, který očekáváme. Podobné je to i v případě, když bude vody v maltě moc. Základní myšlenkou tedy bylo zjednodušení realizace konstrukcí z našich výrobků. Připravili jsme technologii zdění, pro kterou není na stavbě potřeba ani voda ani zdroj elektrické energie, zrychluje práci a uspoří počet zedníků. Zvýšení produktivity práce a menší nároky na přesun hmot ocení nejen stavbaři, ale v konečném důsledku také investoři.

Tenkovrstvá zdicí malta HELUZ SIDI je připravená k okamžitému použití; pojivo má na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze
  • Můžete popsat klíčové přednosti malty HELUZ SIDI?

Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze. Je připravená k okamžitému použití, jedná se tedy o zcela jinou materiálovou bázi oproti běžně používaným cementovým maltám. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování a práce s ní je také tak jednoduchá. Je to z výroby namíchaná směs, do které se na stavbě už nic nepřidává.

Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a můžete nanášet maltu na cihly a zdít. Zdivo vykazuje obdobné vlastnosti – mechanické, tepelněizolační, akustické i statické – jako při použití cementové tenkovrstvé malty. Malta HELUZ SIDI je vhodná pro pasivní i nízkoenergetické domy.

  • Co na maltě HELUZ SIDI ocení sami zedníci?

Výhod pro zedníky je hned několik: umožňuje pracovat najednou na delší ložné ploše, protože čas pro pokládku cihel je deset minut a během dalších pěti minut se poloha cihly může ještě upravovat. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvým maltám. Tato vlastnost výrazně zvyšuje produktivitu práce, protože zedníci nemusí tak často přerušovat pokládku cihel kvůli tvrdnutí nanesené malty a starání se o speciální nanášecí válec.

Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu i celé palety, stačí na téže stavbě pár kýblů malty HELUZ SIDI, kterou navíc bez problémů uskladníte, protože jí zmoknutí vadit nebude, je v plastovém kyblíku. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za měsíc. I odpadové hospodářství je jednodušší. Kýble lze využít pro další činnosti na stavbě a nepřekáží jako rozházené pytle od standardních maltových směsí.

Nový překlad má integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolaci. Určen je pro jednovrstvé zdivo z tepelneizolačních cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Vnitřní prostor s izolantem je variabilní pro umístění venkovních žaluzií nebo rolet.

V oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby jste zkraje roku představili další novinku, Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný. V čem je tato druhá generace roletového a žaluziového překladu vylepšena?

Nový překlad je nosný s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací. Určen je pro jednovrstvé zdivo z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 s nejlepšími parametry na trhu. Novinka má hned několik benefitů: lepší tepelněizolační vlastnosti, splňuje požární normy a dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby z broušených cihel HELUZ.

Především je ale vnitřní prostor s izolantem variabilní pro umístění venkovních žaluzií nebo rolet – anebo prostě může zůstat z výroby vyplněným izolantem. Na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli, zda hned nebo později, či jaký typ stínění bude ten nejlepší. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

Jednou z uživatelsky nejzajímavějších výhod překladu je variabilita vnitřního prostoru. Zatímco schránka pro rolety potřebuje prostor víceméně čtvercového průřezu, žaluzie jsou lamely poskládané na sebe. Jejich schránka má proto menší obdélníkový průřez. Stávající překlad měl stabilní kruhový prostor, který nebyl při montáži žaluzií plně využit, a to na úkor tepelněizolačních vlastností. 

Nový překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný se s tím vypořádal díky možnosti postupného vyndávání izolantu podle zvolené varianty stínění.

Překlad má lepší tepelněizolační vlastnosti, splňuje požární normy a dodržuje jednotný modulový systém hrubé stavby. Na dům tak lze použít jediný typ nosného překladu.
  • Jaké tepelněizolační hodnoty zdivo s překladem HELUZ FAMILY 3in1 nosný dosahuje?

Díky optimalizované geometrii překladu se podařilo při velmi dobré únosnosti dosáhnout nadstandardní tepelné izolace. Hodnoty součinitele prostupu tepla pro základní variantu překladu jsou vyrovnané s vlastnostmi zdiva z tepelněizolačních cihel HELUZ FAMILY.

Pro šířku překladu 50 cm je hodnota U = 0,13 W/m2. K. Překlad lze použít jak pro zdivo z cihel HELUZ FAMILY (U = 0,14 W/m2. K), tak i HELUZ FAMILY 2in1 (U = 0,11 W/m2. K). Podařilo se zlepšit i tepelnou vazbu v místě napojení okna na překlad. Tento detail je ve všech konstrukcích vždy řešitelským oříškem z pohledu tepelné techniky, protože vkládáme dutinu do konstrukce a tím ji oslabujeme. 

Nový překlad lze použít jak do nízkoenergetických, tak i do energeticky pasivních domů. Oslabení konstrukce oproti jiným překladům je velmi malé a nebrání dosažení požadovaného energetického standardu domu.

Více na www.heluz.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*