Technologie

OBRAZEM: Z podzemí Waltrovky se hlásí divize 1 Metrostavu

Staveniště kanalizační stoky v Praze 5: v popředí se nachází část těžní šachty, která slouží k propojení stávající stoky na novou. V pozadí jsou vidět moderní administrativní budovy areálu Waltrovka

Kromě metra a široké škály objektů, jako jsou atomové kryty, katakomby a historická sklepení, je pražské podzemí protkáno kanalizačními stokami. Na jedné z nich v Praze 5 v současné době pracuje tým Jiřího Nováka ze střediska inženýrských sítí a podzemí divize 1 Metrostavu.

Jedná se o přeložku kanalizační stoky v souvislosti s výstavbou další etapy areálu Waltrovka. Celková délka překládané stoky DN1000 činí 541 m při použití železobetonového potrubí. Přeložka je z důvodu velkých hloubek kanalizace (až 11 m) realizována zčásti hornickým způsobem. Kromě toho v současné době na stavbě probíhá pokládka hlavní kanalizační stoky a postupné přepojování bočních kanalizací.

Přeložka kanalizační stoky v Praze 5
Vyražený tunel o profilu 4, 91 m2 o délce 28 m pro vyzdění nové vejčité stoky
Těžní šachta pro propojení stávající stoky na novou o celkové hloubce 11 m. Na stoku jsou v rámci projektu postupně přepojovány stávající stoky z okolí, přičemž propojování probíhá pomocí nově vyzděných spádišťových šachet a spojných komor
Těžní šachta pro novou vyzdívanou spádišťovou šachtu, která slouží pro napojení boční kanalizace v hloubce 9,5 m
Kanalizace Waltrovka

Foto: Metrostav a.s. a Ing. Stanislaw Rybczyński

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*