Technologie

Otec zakladatel předává žezlo dětem

LIKO-S je rodinná stavební firma s více než 25letou tradicí. Vzhledem k vývoji stavebnictví a rozšiřování zastavěných ploch se rozhodla stavět jinak. Výsledkem je systém Živých staveb, tedy zelených střech, fasád a fasádních kořenových čistíren odpadních vod, které vrací do měst tolik nezbytnou přírodu a vodu. Na podnikání ve stavebnictví jsme se zeptali Dipl. Ing. Lubora Musila, předsedy představenstva LIKO-S, a.s.

  • Založit firmu chtělo asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?

Musel jsem mít rodinu, která mne podpořila a byla schopná se neuvěřitelně uskromnit. A také dobré spolupracovníky a věnovat práci celou duši a všechen čas.

  • Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že jsem do toho vůbec šel?

Ani jednou. Lituji jenom několika propásnutých šancí a také toho, že jsem nedal trošku více času své paní a dětem.

  • Je něco, co byste nyní udělal jinak?

Dnes bych dělal všechno jinak. Neměli jsme tehdy žádné zkušenosti, obchodní vzdělání ani dobré příklady okolo sebe. Učili jsme se na vlastních chybách a těm už bychom se asi nyní vyhnuli. Ale čas nejde vrátit, je třeba se dívat hlavně dopředu. A mimochodem, zas tak špatné to nebylo. Máme krásné vzpomínky.

  • Jak jste si budoval tým nejbližších spolupracovníků?

Natahovali jsme je k nám na to ohromné nadšení. Nemohli jsme jim toho moc slíbit. Skoro nic jsme neměli. Důležité bylo nevolit jenom lidi, kteří mají dobrý výkon, ale k tomu moji spolupracovníci museli zapadnout i povahově. Uznávat stejné hodnoty. Často jsme se zbavili lidí, kteří měli výkon, ale neměli dobré chování.

  • Nastala situace, kdy vlastníci a management měli rozdílný pohled na další směřování firmy?

Směřování firmy určují vlastníci. Ti rozhodují o tom, co s jejich firmou bude. Ale s manažery se musíme shodnout na tom, jakou strategii použijeme, abychom se k cílům dostali.

  • Nelze oddělit firmu od celospolečenského podnikatelského prostředí a klimatu. Když se podíváte zpátky, kdy se podnikalo nejlépe?

Nejlépe se tady podniká nyní. Situace se zklidnila, srovnala se nabídka s poptávkou ve všech oblastech. Dá se plánovat. V minulých letech to byly doby divoké, kdy stačila jedna chyba, a bylo po všem. Těžko se vymáhalo právo, v byznysu se pohybovala spousta lidí s motivem hned zbohatnout za jakoukoliv cenu. Stávalo se někdy, že zaměstnanci si pro sebe uloupili kus vašeho byznysu a vesele „podnikali“.

Dnes už je vidět, jak tyto případy zpravidla časem končí. Funguje dobře infrastruktura, dodavatelé, zákazníci platí, váží si dobrých dodavatelů a je jasné, jaké smlouvy je nejlépe uzavřít. Je mnoho institucí, které dokážou s podnikáním poradit, a mnoho lidí s velkými zkušenostmi okolo nás.

  • Jaká je strategie firmy v otázce celospolečenské odpovědnosti?

Vždy jsme podporovali sport dětí. Dospělí si musí umět na svoje koníčky vydělat, ale děti potřebují pomoci. A vedle toho nyní věnujeme velké prostředky na změnu stylu stavění. Sužuje nás horko a sucho a nebude lépe. Naše stavby se na toto musí adaptovat. Musíme vymyslet stavby, které dobře fungují v létě. Ochraně přírody věnujeme nyní velké prostředky a úsilí.

  • Vize firmy do budoucna?

Firmu předáváme nástupcům – dětem. Musíme ji v následujících pár letech upravit tak, aby dobře vyhovovala této nové situaci. Je důležité, aby naši zaměstnanci a obchodní partneři byli s naší firmou i nadále spokojeni. Uskutečňování dalších vizí bude už na nich, na mladé generaci. Mají k tomu dost síly, elánu i prostředků.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*