Technologie

Parotěsný prostup pro cihelné komíny

Parotěsný prostup brání srážení vlhkosti, splňuje protipožární normu a snižuje tepelné ztráty střešní konstrukce

Společnost HELUZ dodává nový parotěsný prostup z pěnového skla, který ve střešní konstrukci bezpečně napojí paropropustnou fólii na komínové těleso. Prostup z desek Foamglas o tloušťce 50 mm má hned tři výhody: není difuzní, brání tedy tvorbě rosného bodu a srážení vlhkosti. Splňuje protipožární normu a snižuje tepelné ztráty, protože kolem komína neuniká teplý vzduch.

Nový parotěsný prostup cihelných komínů od společnosti HELUZ tvoří desky z pěnového skla o tloušťce 50 mm (výška 500 mm, délka 450, resp. 850 mm). Desky se v požadovaném místě prostupu nalepí pomocí montážních pomůcek na komínové těleso. Po slepení vytvářejí parotěsný, nehořlavý a tvarově stálý prostup o velikosti 500 x 500 mm (resp. 500 x 900 mm).

Přímé napojení nehořlavých desek

Parotěsný prostup představuje tepelně izolační řešení, které zamezí úniku tepla kolem komína, protože je napojeno přímo na něj. A toto přímé napojení může být provedeno díky tomu, že desky z materiálu Foamglas jsou nehořlavé.

Podle normy ČSN 734201 totiž musí být komínové těleso pro tuhá paliva vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm. Nehořlavý parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny pěticentimetrovou mezeru mezi paropropustnou fólií a komínem bezpečně překlene a funkčně tak zkompletuje střešní paropropustný systém.

Tři benefity parotěsného prostupu HELUZ pro cihelné komíny
  • Brání srážení vlhkosti, protože pěnové sklo Foamglas není difuzní, takže nedochází ke vzniku rosného bodu, který by vedl ke kondenzaci vodních par, srážení vlhkosti a možné tvorbě plísní.
  • Splňuje protipožární normu, protože pěnové sklo Foamglas je nehořlavé, o tloušťce 50 mm, takže vytváří normou požadovanou mezeru mezi komínovým tělesem a hořlavým materiálem, kterým je navazující paropropustná fólie.
  • Snižuje tepelné ztráty, protože dokončuje střešní systém s izolací přímým napojením na komín, takže kolem komína neuniká teplý vzduch.

Systémový komponent podle normy

„Podle normy ČSN 734201 musí být komínové těleso pro tuhá paliva vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm. Komínový prostup se dříve řešil komplikovaně, někdy vůbec. V případě, že investor dal střešní skladební systém, tedy paropropustnou fólii, minerální izolaci, latě, kontralatě a tašky tak, aby dodržel pěticentimetrovou normu, vznikla mezi fólií a komínem mezera, kterou unikal vzduch, tedy teplo. Navíc ani nevycházely dobře výpočty tepelných ztrát střešního pláště, takže mohl přijít o dotace,“ upřesňuje Jan Míchal, technický poradce společnosti HELUZ.

„Anebo když někdo nalepil paropropustnou fólii přímo na komín, nelíbilo se to kominíkům, protože fólie neměla atest, že může být v přímém kontaktu s komínovým tělesem. Nehledě k tomu, že teplota komína je proměnlivá, takže paropropustná fólie na něm stejně nedržela a odlepovala se. Proto jsme vytvořili tuto zábranu z pěnového skla o tloušťce 50 mm, což je prvek, který může přijít do přímého styku s komínovým tělesem, přitom je dodržena bezpečnostní pěticentimetrová mezera. Fólie je na této zábraně přilepena tepelně odolným tmelem,“ dodává.

Montáž prostupu heluz pro cihelné komíny

1.Do místa spodní části prostupu připevníme okolo komína pomocí plastových sponek montážní pásku. Za ni zavlékneme plastové rohy, které prostup drží po dobu zaschnutí tmelu.

2.Na plochy desek naneseme housenkovitě tepelně odolný tmel. Stejně jej naneseme i na čela (hrany) desek, které budou k sobě slepeny.

3.Desky položíme na plastové rohy. Přilepíme na komín a k sobě tak, aby vytvořily kolem komína požadovaný prostup.

4.Všechny čtyři slepené desky kolem komína stáhneme páskou. Před konečným stažením na hrany desek umístíme další plastové rohy, aby desky chránily před poškozením.

5.Po zaschnutí tmele (při 15 °C min. 3 hodiny) obě stahovací pásky opatrně odstraníme a případné nepřesnosti začistíme, aby vznikl dokonale hladký povrch. Všechny styky desek (svislé i vodorovné) a místa spojů desek s komínovým pláštěm ze spodní i z horní strany přetmelíme, aby po celém obvodu prostupu nebyl tmel nikde přerušen.

Více na www.heluz.cz/cs/vyrobky/kominy

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*