Technologie

Prefabrikovaná schodiště z lehčeného Liaporbetonu

Prefabrikované prvky jsou ve stavebnictví v mnoha ohledech žádoucí, neboť poskytují staviteli několik výhod. Především urychlení stavby a jistotu technických parametrů (například vysokou nosnost, požární odolnost atd.). To je také účel prefabrikovaných schodišť vyráběných z lehčeného keramického Liaporbetonu.

Rozhodne-li se projektant nebo stavitel pro takové řešení, může si ze svého seznamu nutných prací škrtnout stavbu bednění, bez něj by jinak nebylo možné schodiště postavit. V součinnosti s ostatními technologiemi je montáž prefabrikovaného schodiště minimálně časově náročná.

S pomocí jeřábu je schodiště instalováno a fixováno na předem daném místě. Celá operace netrvá více než hodinu, což je ve srovnání s postupem bednění, armování a lití betonu nesrovnatelně krátká doba. Schodiště je ihned pochozí a stavitel ušetří čas i pracovní sílu. Kromě již uvedených výhod nabídne prefabrikované schodiště i příznivé izolační vlastnosti, minimální přenos hluku a vibrací do přilehlých stěn a nakonec i rozumnou cenu.

Rozměrové možnosti a druhy schodišť

Aby byl prefabrikovaný prvek akceptovatelný ze strany projektantů a stavitelů (privátních i komerčních), musí umět nabídnout různé varianty řešení, neboť každá stavba je jiná. V zásadě je možné zadat do výroby točitá prostorová (levé i pravé provedení) a přímá schodiště bez či včetně podesty (případně i samostatné podesty).

Rozhodující pro výběr v dané situaci je samozřejmě počet stupňů, šířka ramene a předdefinovaný prostor mezi rameny. U točitých schodišť je šířka ramene 990 nebo 1090 mm. Konstrukční výška točitých schodišť (Liapor) může být 2422 až 3294 mm. V běžném stavitelství zejména rodinných domů je toto rozpětí standardně dostačující. Počet stupňů pak vychází v limitu 14 až 18.

U přímých schodišť může být provedení bez nebo s podestou. V těchto případech jsou možnosti výroby mnohem širší a jediné omezení je maximální šířka ramene 2 metry. Tloušťka desky je vyráběna v rozměrech od 15 do 25 cm.

Záruka od výrobce

Schodiště jsou osazována na stavbách dle detailů uložení schodišť v projektu, které jsou zohledněny již ve výrobě, aby montáž proběhla hladce a bez problémů. Standardní spodní uložení tvoří pokládka na rovný betonový podklad, osazeným pryžovými pásy. Horní osazení je např. na ozub.

Jak přímé, tak točité schodiště je možné osadit tronzolemi a dalšími vestavbami dle požadavku zákazníka. U prefabrikovaných schodišť je velmi důležitá záruka výrobce, kterou poskytuje na funkčnost produktu, ale současně i na statické parametry.

Projektant se může rovněž spolehnout na rozměrovou stabilitu a akustické vlastnosti celé konstrukce. Materiál schodišť je především již zmíněný Liaporbeton třídy LC 16/18 – D1,6. Ačkoliv významnou část betonu tvoří zrna keramického kameniva, Liaporbeton je pevný a trvanlivý jako běžný beton.

Povrchová úprava

Kvalita povrchu prefabrikovaného schodiště z Liaporbetonu je v pohledové třídě PB2. Při výrobě přímých schodišť jsou ovšem používány kovové formy, a je tedy na investorovi, který se rozhodne zda schodiště nechá takto pohledově přiznané, nebo je obloží jiným nášlapným materiálem – keramickou dlažbou, dřevem apod.

U současných staveb je pohledový beton často používaný a tak nachází větší uplatnění i u schodišťových prvků. Přidáváním pigmentů barev (z váhy cementu) lze docílit i různých barevných odstínů betonu. Schodišťové stupně lze na přání opatřit také protiskluzovou úpravou (většinou u venkovního provedení).

Více na www.liapor.cz

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*