Technologie

Realizace projektu, aneb co předchází stavbě

Návrh připravený ACCanerou

Před návštěvou v architektonickém ateliéru či projekční kanceláři je užitečné mít již pro dům vlastní pozemek, který je vhodný dle územního plánu ke stavbě rodinného domu.

Při prvních schůzkách se architekt seznámí s požadavky na vzhled, umístění domu, nároky investora, dispozice objektu, s požadavky na technologie, včetně požadavků daných územním plánem, regulačním plánem či územní studií. Architekt vytvoří studii rodinného domu, včetně fotorealistických vizualizací exteriéru a interiéru, které předává klientovi. Po korekcích a schválení investorem se projekt studie předá ke schválení na odbor územního plánování příslušného městského úřadu. V mezičase je vhodné odsouhlasit si návrhovou studii i se sousedy, jejichž souhlasy musí být součástí dokumentace pro ohlášení stavby.

Napřed úředníci

Po schválení studie odborem územního plánování architekt začne práce nebo předá podklady projektantovi, který zpracuje dokumentaci pro ohlášení stavby/stavební povolení. Projektant v kooperaci s investory před započetím prací zařizuje podklady, průzkumy, zaměření a existenci sítí tak, aby objekt rodinného domu mohl být bez problému umístěn na pozemek.

Po obdržení všech podkladů je architekt či projektant zapracovává do dokumentace. V této fázi je projektant v komunikaci s investorem, kde se řeší různé detaily, které nebyly řešeny ve studii. Jedná se konkrétní typ vytápění, vzduchotechniku, rozvody elektroinstalace, umístění technologií apod, které mají návaznosti a spojitosti v celém projektu.

Opět byrokracie

Po zpracování dokumentace, včetně všech náležitostí, je dokumentace zaslána na příslušné dotčené orgány státní správy a dotčené správce sítí k vyjádření k dokumentaci. Po obdržení všech vyjádření a stanovisek se podmínky zapracují do dokumentace. Po zapracování podmínek je dokumentace předána na příslušný stavební odbor či úřad. Po vydání ohlášení či stavebního povolení a nabytí právní moci je možné začít s výstavbou rodinného domu.

Prováděcí dokumentace

V případě požadavků investora je možné zpracovat prováděcí dokumentaci, která je více podrobná, řeší více detailů než dokumentace pro ohlášení/stavební povolení. Tato dokumentace je vhodná pro zpracování podrobnějšího rozpočtu objektu, aby nedocházelo k objemným vícepracím.

Prezentace záměru

V případě investorského záměru se v tu chvíli otevírá možnost využití vizualizací k webové prezentaci investorského záměru, včetně nacenění bytových jednotek, rodinných domů k prodeji či pronájmu. Jako názorná ukázka může posloužit výstavba rodinného dvojdomu se čtyřmi bytovými jednotkami v Hradci Králové, městské okrajové části Kukleny, kde za pár týdnů bude zahájena výstavba. Bytové jednotky mají přes 100 m2 užitné plochy. Novostavby sází na kvalitní materiály i na kvalitní provedení designéry. Byty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám 3–4členné rodiny s minimálními náklady na provoz domácnosti díky použitým materiálům a technologiím.

Náhledovka bytu
Celková realizace v bodech:
▪ pozemek
▪ projekční dokumentace
▪ fáze stavebního povolení
▪ marketing
▪ stavba

-jik-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*