Technologie

Rekonstrukce se neobejde bez suché výstavby

Půdní vestavby kanceláří a učeben ČVUT v Praze

Nejen při nové výstavbě, ale i v případě rekonstrukcí nachází suchá výstavba široké uplatnění. Důležitou roli hraje především nízká hmotnost jednotlivých sádrokartonových konstrukcí, která respektuje únosnost stávajících konstrukcí budovy. Jejich použitím nejen naplníme požadované parametry dle platných norem, ale můžeme příznivě ovlivnit i kvalitu vnitřního klima v interiéru.

Kromě samotné změny vzhledu stavby nebo jejího účelu přináší rekonstrukce zlepšení řady stavebně-fyzikálních parametrů. Jedná se zejména o požární odolnost, vzduchovou neprůzvučnost a prostorovou akustiku. „To vše lze pokrýt sádrokartonovými konstrukcemi, od příček přes podhledy, předstěny až po suché podlahy. Některé sádrokartonové desky navíc příznivě ovlivňují vnitřní klima interiéru za pomocí technologie Activ’Air®. Ta z prostředí interiéru odbourává radikály, zejména volný formaldehyd, což je veliké plus především při přestavbě škol a jiných vzdělávacích zařízení,“ doplňuje Robert Hošek, garant technické podpory Rigips.

Jde i o omítky

Vhodným doplněním sádrokartonových konstrukcí jsou i sádrové omítky a stěrky Rimano, které se vyznačují velkou vydatností, relativně snadným zpracováním a zejména hladkým povrchem, který optimálně koresponduje s hladkostí sádrokartonových povrchů. Standardně se bez předepsaného požadavku provádí aplikace omítek a stěrek v kvalitě Q2. Vhodnou specifikací v projektu se však dá docílit vyššího stupně kvality povrchu. Lepší standard představuje kategorie kvality Q3. Ten nejvyšší stupeň kvality povrchu – stupeň Q4 – zahrnuje celoplošné přestěrkování povrchů sádrovou stěrkou v tloušťce cca 1 až 2 mm. V tomto smyslu se tedy sádrové stěrky a sádrokartonové konstrukce prakticky prolínají do optimálního výsledného řešení rekonstruovaných interiérů.

Technologie Activ’Air®

Sádrokartonové desky Activ’Air® aktivně čistí vzduch v interiéru. Vyznačují se technologií, která absorbuje formaldehyd a aktivně jej odstraňuje ze vzduchu tak, že jej přeměňuje na bezpečnou, inertní sloučeninu, která se již zpětně nevylučuje. Technologie nemění ostatní vlastnosti desky a nemá žádný vliv ani na jejich recyklovatelnost. Pro optimální účinnost je potřeba použít 1 m2 desky Activ’Air® na 1 m3 objemu místnosti.

Při montáži desek s technologií Activ’Air® se využívají taktéž stejné technologické postupy jako při konstrukci běžných sádrokartonových desek (řezání, připevňování, tmelení). Jedinou podmínkou je použití difuzně otevřených barev nebo tapet při finální povrchové úpravě.

Účinnost potvrzená měřením

Schopnost technologie Activ’Air® redukovat formaldehyd byla experimentálně prokázána nezávislými laboratořemi Eurofins dle normy ISO 16000-23. Activ’Air® trvale odstraňuje minimálně 70 % formaldehydu v ovzduší, neztrácí účinnost ani po úpravě povrchu malováním nebo tapetováním běžnými prodyšnými materiály, nevylučuje žádné škodlivé látky a přispívá tak k čistšímu ovzduší v interiéru. Aktivní látky pohlcující formaldehyd vydrží v deskách působit minimálně po dobu 50 let.

Chybné napojení se prodraží

Pro úspěšné provádění stavebních rekonstrukcí je zásadní nejen výběr těch správných sádrokartonových konstrukcí a materiálů, ale i důkladná stavební příprava. Ta spočívá v maximálně možném zachycení stávajícího stavu objektu. Je třeba věnovat pozornost detailům, zejména pak řešení návaznosti nových konstrukcí na ty původní.

„Typicky problémovým případem může být například umístění sádrokartonové dělicí příčky na stávající dřevěný trámový strop. Nízká hmotnost konstrukce dovolí v podstatě libovolnou pozici této příčky na horním záklopu stávajícího dřevěného stropu, čímž ale vzniká značné riziko přenosu zvuku dutinami dřevěného stropu, a tudíž k degradaci výsledné vzduchové neprůzvučnosti. Tomu lze předejít odkrytím prkenného záklopu stropu a vytvořením patřičného předělení dutin ve stropě budoucí příčky,“ vysvětluje Robert Hošek.

Podcenění takové záležitosti pak vede k vícenákladům a zbytečnému prodloužení lhůty rekonstrukce. Chybný postup často odhalí až finální kontrolní měření, které bývá podmínkou kolaudace a provádí se až v samotném závěru stavebního procesu. Jakékoliv dodatečné úpravy jsou dále finančně i časově nákladné a ve srovnání se správně provedenou projekční přípravou i správnou realizací daleko obtížnější.

Úspěšné realizace s materiály Rigips

  • České vysoké učení technické v Praze

Hlavním cílem půdní vestavby kanceláří a učeben ČVUT bylo zachovat viditelné prvky střešní trámové dřevěné konstrukce původní budovy. Technicky přijatelné bylo i použití suché podlahy RigiStabil, která díky své minimální hmotnosti vyhověla statickým potřebám stavby. Šikminy původního prostoru byly zaklopeny protipožární sádrokartonovou deskou RF s unikátní technologií Activ’Air®, která příznivě ovlivňuje zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí. Zvolené typy sádrokartonových příček zajistily maximální zvukovou izolaci. Vybrané prostory s výskytem vysoké vzdušné vlhkosti byly opláštěny speciálními deskami Glasroc H.

  • Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci

Dostavba učeben Střední průmyslové školy v Olomouci byla díky zvolené technologii suché výstavby od společnosti Rigips dokončena v relativně krátkém čase. Žáci i učitelé ocenili zejména řešení prostorové akustiky, tedy jak dobu dozvuku, tak i zvýšení míry srozumitelnosti mluveného slova, za nímž stojí perforované akustické sádrokartonové desky Rigitone. Ke zdravému prostředí jednoznačně přispívá i technologie Activ’Air®, která je v deskách obsažena a odbourává formaldehyd z prostředí učeben.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*