Technologie

Revitalizace bytových domů s pomocí Baumitu

Ukázka revitalizace – Praha, Hrabákova ulice

Společnost Baumit jako výrobce a prodejce stavebního materiálu s více než 25letou historií připravila komplexní službu Průvodce revitalizací bytových domů, kterou může využít vaše SVJ nebo SBD. Průvodce vás provede jednotlivými kroky revitalizace od první myšlenky a záměru až po fnální realizaci. Pojďme si představit jednotlivé kroky této služby s Ing. Tomášem Turkem, manažerem pro klíčové zákazníky společnosti Baumit.

1. Investiční záměr a audit

Asi nejdůležitějším krokem je rozhodnutí, jaká opatření realizovat, jaké úspory nebo výhody to přinese a v jakém časovém horizontu se vynaložené prostředky vrátí. S tím souvisí prvotní odhad nákladů investice a následných úspor. Ten vychází z osobního jednání na místě s členy představenstva společenství nebo předsednictva bytového družstva či bytovými techniky.

Z tohoto jednání vzejde prvotní odhad nákladů na navržená opatření a s tím spojené úspory a výhody, ale také rozhodnutí, jak daná opatření fnancovat. V případě schválení prvotního odhadu většinou následuje zpracování energetického auditu s návrhem optimální varianty.

2. Dotace a financování

V rámci revitalizace je asi nejdramatičtější bod – fnancování. Jako součástí této služby sledujeme aktuální dotační programy, které se vztahují k revitalizačním opatřením (v tuto chvíli hlavně energetické a ekologické dotace). Společně najdeme vhodný dotační program a zajistíme veškerou administraci a vyplnění dotačních žádostí. Ne vždy se však využití dotačních programů ukáže jako vhodné. V rámci tohoto kroku využíváme služby administrátorů a zpracovatelů v daném regionu, aby specifka dotačních titulů v dané oblasti důvěrně znali.

Dále spolupracujeme s odborníky na fnanční poradenství v oblasti úvěrů pro bytové domy, kteří vám dokážou zajistit několik nabídek, a vy už si sami vyberete tu nejvýhodnější.

3. Legislativa a žádosti

Jsme na vaší straně, i pokud jde o legislativní změny a požadavky jednotlivých dotačních programů, nároky na technická řešení a legislativu spojenou s vyřízením stavebního povolení nebo ohlášení prováděných opatření. Naši administrátoři zajistí vyplnění formulářů a sestavení všech dokumentů, včetně podání žádostí na příslušná místa. S tím úzce souvisí také inženýrská činnost při vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

4. Projekt a výběrové řízení

  • Zajistíme komplexní zpracování projektové dokumentace projektantem nebo projekční firmou – v naší databázi máme k dispozici mnoho proškolených spolupracujících projektantů, a tak si sami můžete vybrat, kterého si zvolíte.
  • Zajistíme nezbytné zkoušky a podklady pro projektanta.
  • Koordinujeme zpracování podkladů pro dotační titul ve spolupráci projektant x administrátor.
  • Pomůžeme vám se zajištěním výběrového řízení na dodavatele stavby s doporučením vhodných a ověřených realizačních frem, včetně vyhodnocení výběrového řízení na základě zvolených výběrových kritérií.

5. Technická řešení

Ve spolupráci s projektantem dokážeme vybrat vhodné technické řešení, přitom využíváme komplexnost naší nabídky systémů a materiálů od sanace až po zateplovací systém. Pomůžeme vám zajistit dodržování aplikačních postupů při provádění a navrhneme vhodný postup údržby během životnosti použitého systému.

V rámci tohoto bodu vám můžeme nabídnout i další služby z naší nabídky. Těmi nejoblíbenějšími jsou služby spojené s barevným návrhem fasády. Rádi vám zhotovíme barevné vzorky vámi vybraných odstínů.

6. Jak to funguje

  • Služba je dostupná po celé České republice a je zdarma. Zpoplatněny jsou jednotlivé funkční kroky – projekt, energetický audit, zpracování žádosti o dotace, inženýrská činnost.
  • Pokud si nejste jisti, zda je vámi vybraný barevný odstín či kombinace odstínů to pravé pro váš bytový dům, nabízíme vám jednoduché řešení. V aplikaci Baumit Vizualizace dostupné na www.baumit-vizualizace.cz si po nahrání fotografe svého bytového domu můžete vyzkoušet různé kombinace barevných odstínů a kreativních textur. Taktéž je možné nechat si vytvořit za poplatek profesionální vizualizaci.
  • Barevný odstín na papíře se může oproti skutečnosti na fasádě lišit o několik barevných odstínů, proto doporučujeme objednat si také vámi vybranou fasádní barvu, fasádní probarvenou omítku nebo mozaikovou omítku jako fyzický vzorek v aplikaci Baumit Vzorky, dostupné na www.baumit-vzorky.cz. Vámi vybraný vzorek lze dodat na desce o rozměrech 30 x 40 cm, popř. v 1,0 kg kbelíku v mokrém stavu u probarvených fasádních omítek nebo 0,5l kbelíku u fasádních barev. Jen tak budete mít vždy jistotu správného výběru.
Časová kritéria zpracování jednotlivých pilířů
1. Investiční záměr a audit: asi měsíc při dodání kompletních podkladů.
2. Dotace a financování: zhruba 2 měsíce od kompletace dotace až po její získání.
3. Legislativa a žádosti: individuální.
4. Projekt a výběrové řízení: přibližně 1,5 měsíce, vždy je však dobré počítat s časovou rezervou.
5. Technická řešení: probíhají průběžně.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*