Technologie

Samonivelační stěrky jsou v podlahách trendem

Ne nadarmo se říká, že věci je potřeba vzít pořádně od podlahy. Ano, právě správná konstrukce podlahy je základem spokojeného a komfortního bydlení. A nemusíme rozlišovat novostavbu či rekonstrukci objektu. V souvislosti s kvalitní podlahou se dnes ve všech pádech skloňuje pojem samonivelační stěrka. Baumit nabízí v této oblasti komplexní řešení.

S podlahami jsme v kontaktu každý den a vlastně si ani neuvědomujeme, jak důležité je volit nejen správnou celkovou konstrukci, ale především její stěžejní vrstvy: podlahový potěr a samonivelační stěrku. Jsou základem pro finální pokládku nášlapných materiálů, jakými jsou dlažba, vinyl, dřevěné parkety či různé druhy plovoucí podlahy.

Právě kombinace různých materiálů nášlapných vrstev a jejich vlastností klade na podlahový potěr nemalé nároky, a proto musí splňovat řadu technických požadavků od elasticity, dobré tepelné vodivosti přes tvrdost a pevnost až po nehořlavost či rovinnost. A právě poslední technický požadavek, ideální rovinnost, je často důvodem, proč projektanti při návrhu podlahy volí samonivelační stěrky.

Je nutné připomenout, že základem úspěchu kvalitní podlahy je ucelený kompletní systém produktů, který zajišťuje sladěnost a návaznost jednotlivých vrstev. Baumit nabízí v této oblasti již předmíchané produkty, které vynikají rovnoměrným a homogenním složením. Tyto výrobky zajišťují spolehlivé zpracování, vytvrzení a vysychání samonivelační stěrky s maximální eliminací vzniku trhlin.

Samonivelační stěrka Nivello Quattro se aplikuje v tloušťce již od 1 mm Photo description: Baumit Nivello Quattro

Různé požadavky, různá řešení

Pro úplnost bychom měli dodat, že Baumit nabízí řešení podlahových systémů ve třech základních skupinách. Odlišují se především složením materiálů, resp. bází, na kterých jsou konstrukčně postaveny. Jejich správná volba závisí na místě použití a požadovaných vlastnostech podlahového potěru. První skupinou jsou lité potěry na bázi síranu vápenatého v zrnitosti 2 mm pro tloušťky vrstvy již od 10 mm, které jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr.

Určeny jsou pro větší podlahové výměry, mezi přednosti těchto potěrů patří jejich rozlivné vlastnosti, objemová stálost, bezproblémové strojové zpracování a možnost použití v kombinaci s podlahovým vytápěním. Druhou skupinou jsou cementové potěry v zrnitosti 4 mm, kde se tloušťka vrstvy může pohybovat v rozpětí 20–100 mm.

Právě cement, coby základní složka, dává tomuto typu potěru především vysokou pevnost v tlaku i pevnost v tahu za ohybu a hodí se i do vlhkých prostor exteriéru a interiéru. Cementové potěry vynikají jednoduchou přípravou a díky vynikajícímu poměru mezi cenou a výkonem patří stále mezi žádané výrobky při řešení podlah v novostavbách či rekonstrukcích.

Baumit navíc v této kategorii produktů dodává speciální řadu, která umožňuje díky svému složení pokládku podlah již po 24 hodinách! Avšak aktuální trendy ve stavebnictví naznačují, že prim ve finální vrstvě podlahové konstrukce bude patřit třetí skupině – samonivelační podlahové stěrce, a to hned z několika důvodů.

Podlahové vytápění – elektrický odporový drát: 1. podkladní beton; 2. Baumit SuperGrund – základní nátěr; 3. Elektrický odporový drát – podlahové vytápění; 4. Baumit Nivello Quattro – samonivelační sádrová stěrka; 5. Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni – lepicí malta; 6. Baumit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota

Baumit Nivello – cesta k dokonalé rovinnosti

Samonivelační stěrky Baumit Nivello patří na špičku kvality v této oblasti a po zásluze získávají stále větší oblibu u projektantů, investorů a díky svým jedinečným vlastnostem také u realizačních firem. Mezi zásadní přednosti těchto stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy.

U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC nebo vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rozlivnost a stejně tak i objemová stálost. Prémiovým produktem v této řadě je Baumit Nivello Quattro, vyráběný na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem.

Používá se k vyrovnání všech druhů cementových i litých potěrů v rozmezí vrstvy již od 1 mm až do 25 mm. K již zmíněným vlastnostem přidává tento výrobek také velmi dobrou tepelnou vodivost, proto je jeho použití vhodné také pro elektrické podlahové topení s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky. Je nutné však dodržet některé zásady, například nanesení kontaktního můstku nebo dostatečné ukotvení topné spirály k podkladu.

Prémiovou řadu samonivelačních stěrek Baumit Nivello doplňují ještě dva výrobky – Nivello 30 a Nivello 10. Obě zmíněné samonivelační stěrky, které odlišuje pouze předepsaná maximální tloušťka 30, resp. 15 mm, se vyrábějí na cementové bázi, což jim dává do vínku rychlou zralost a odolnost proti vlhkosti. Jsou tedy ideálním řešením pro původní či nové betonové podlahy a také pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev.

Síla systémového řešení

Stejně jako v jiných oblastech i při aplikaci samonivelační stěrky nabízí Baumit komplexní řešení, které se týká především správné přípravy podkladu. Ten musí být zejména suchý, pevný a soudržný. Zbaven by měl být všech uvolňujících se částic, zbytků lepidel nátěrů a prachu. Přípravu povrchu dále usnadňuje použití kontaktního můstku s označením Baumit SuperGrund, ve kterém je obsažen křemičitý písek.

Můstek zaručuje u slabě nasákavých nebo nenasákavých povrchů dokonalé přilnutí samonivelační stěrky k podkladu a zamezuje odsátí záměsové vody do jeho povrchu. Samostatnou kapitolou je při realizaci stěrky správné stanovení dilatačních spár. Při přípravě a rozmíchání směsi je rovněž potřeba dbát na maximální eliminaci jejího zavzdušnění, čemuž při ručním zpracování napomáhá zcela ponořená klecová míchací metla.

Po nanesení stěrky přesto provádíme její dodatečné odvzdušnění pomocí ježatého válečku s ohledem na zpracovatelnost zhruba 30 minut. Důležitým faktorem je rovněž ochránění čerstvě nanesené stěrky před průvanem a prudkým slunečním svitem.

Mezi nesporné výhody řady samonivelačních stěrek Baumit Nivello patří rovněž možnost strojního nanášení pomocí zařízení Duomix 2000, což ocení především realizační firmy u velkých staveb. Společnost Baumit proto nabízí podporu nejen v podobě zapůjčení tohoto zařízení, ale i odbornou asistenci a zaškolení od svých regionálních techniků přímo v místě realizace. Samonivelační stěrky Baumit Nivello tak umožňují jedinečnou cestu k dokonalé finální vrstvě podlahy před pokládkou nášlapné vrstvy. 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*