Technologie

Spolehlivá hydroizolace je základem stavby

Pojistná hydroizolace v podobě jednosložkových, dvousložkových či nátěrových hmot je účinnou ochranou spodních vrstev podlahy či stěn zpravidla nanášenou před lepením obkladů a dlažeb

Budeme se věnovat problematice pojistných hydroizolací, která už dnes není neznámou, nicméně její správné provedení se velmi často podceňuje. Pro hydroizolaci se využívají alternativní produkty, jež nemají potřebné těsnicí vlastnosti a neuvažuje se ani komplexní systémový přístup k celé skladbě podlahy či stěn, který je však velmi důležitý pro dlouhodobou a spolehlivou funkci celého souvrství.

Pojistná hydroizolace v podobě jednosložkových, dvousložkových či nátěrových hmot je účinnou ochranou spodních vrstev podlahy či stěn zpravidla nanášenou před lepením obkladů a dlažeb. Jde o prostory s vlhkým provozem nebo tam, kde potřebujeme ochránit podkladní vrstvy proti tekoucí nebo odstřikující vodě. V případě exteriéru jsou to konstrukce balkonů, lodžií nebo teras. V interiéru tyto skladby řešíme především v koupelnách, sprchových koutech nebo technických místnostech.

Kontaktní systémy

Smyslem hydroizolačních stěrek a nátěrů je nejen ochrana podkladních vrstev (potěry, samonivelační stěrky, omítky, zdivo…) před vodou a vlhkostí, ale i předcházení vzniku plísní. Na našem trhu existuje řada postupů, jak hydroizolaci koupelen řešit, a tím nejvýkonnějším řešením jsou kontaktní systémy pro lepení obkladů a dlažeb.

Systém jako takový zaručuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých vrstev a výrobků, pro zhotovitele nebo následného uživatele představuje garanci výrobce a dodavatele celé skladby a v neposlední řadě především spolehlivé řešení, které je podloženo certifikátem vyhotoveným nezávislým zkušebním ústavem.

Penetrace není hydroizolace

Přestože český zpracovatel je schopný a vynalézavý, jsou oblasti, ve kterých je nutné použít ten správný materiál. Nahrazování hydroizolačních stěrek penetračními nátěry nebo kontaktními můstky není dlouhodobě účinné a vlhkost je nutné v tomto ohledu nepodceňovat. Zabudovaná nebo volně vázaná vlhkost (dodatečné zatečení, netěsnosti…) není pro stavební konstrukce moc dobrým přítelem.

Dlouhodobé působení vlhkosti na podkladní konstrukce typu zdiva, omítek nebo potěrů je velmi ošemetným tématem, jež v řadě případů narušuje funkčnost celého souvrství, dochází k poruchám přídržnosti, soudržnosti, k degradaci jednotlivých vrstev anebo k reakcím jednotlivých složek, na základě kterých poté vznikají vodorozpustné soli, výkvěty nebo plísně.

Penetrace či kontaktní můstek je nedílnou součástí realizace hydroizolačních stěrek, avšak v oblasti přípravy podkladu, kdy sjednocují savost podkladu, zamezují odsátí záměsové vody z čerstvé směsi do podkladu a zvyšují přídržnost dalších vrstev.

V oblasti izolace podkladu proti vodě a vlhkosti se setkáváme s celou řadou detailů, které je nutné řešit systémovým příslušenstvím. Jen velmi těžko je možné zajistit styky stěn či styk podlahy a stěn pouze pomocí hydroizolační stěrky nebo nátěru.

Pro tento účel je součástí systému příslušenství v podobě koutových hydroizolačních pásek, vnějších, vnitřních rohů nebo různých hydroizolačních manžet, které nám pomáhají utěsnit prostupy či vpusti. Toto příslušenství se vkládá mezi dvě vrstvy hydroizolace a zajišťuje tak bezpečné utěsnění řešeného detailu.

Zvláště pro koupelny

Velmi dobrá zkušenost s řešením izolace podkladních vrstev proti vodě a vlhkosti je u kontaktních skladeb, tj. že jednotlivé vrstvy od roznášecí/vyrovnávací vrstvy podlahové potěru až po samotnou dlažbu jsou pevně spojeny přes kontaktní můstek či penetraci, bez vzduchových vrstev, místa pro vznik kondenzátu nebo netěsností.

Kontaktní skladba nám zajišťuje celistvou konstrukci podlah a stěn a i samotné řešení detailů v rámci těsnosti je tak jednodušší a bezpečné. Samozřejmě musíme uvažovat některé zásady, které s těmito konstrukcemi souvisí. Pakliže budeme řešit balkon nebo sprchový kout, které jsou přímo vystaveny vodě a vlhkosti, je nutné tyto konstrukce vytvořit ve spádu min. 2 % pro zajištění odvodu vody.

V oblasti koupelen je pak nutné uvažovat nejen o sprchových koutech, kde bude voda téci, ale i o plochách, kam bude dopadat odstřikující voda. V úrovni podlah platí obecně, že by se měla zajistit celá plocha vč. koutů a rohů, vytvořit jakousi „hydroizolační vanu“, která nám zajistí bezpečné řešení detailů s návazností mezi podlahou a svislými konstrukcemi.

U vany nebo sprchy doporučujeme hydroizolační vrstvu nanést min. 20 cm nad vanovou baterii nebo 20 cm nad ukotvení sprchové hlavice pro ochranu proti odstřikující vodě.

Baumit Baumacol

Společnost Baumit, která se řadí mezi přední výrobce a dodavatele stavebních materiálů na českém trhu, se oblasti lepení obkladů a dlažeb věnuje již 12 let a i v v tomto případě patří k profesionálům, kteří českým stavbám dodávají kompletní systémová řešení.

Typizované skladby Baumit Baumacol jsou ověřovány i nezávislou zkušebnou a je možné k nim obdržet certifikát, který potvrzuje jejich spolehlivost, bezpečnost a dlouhodobé funkční řešení. Problematika lepení obkladů a dlažeb se může zdát jednoduchá, ale doprovází ji řada zásad a náročných detailů, především v exteriéru.

Odborníci doporučují se v rámci projektů Baumit inspirovat možnostmi materiálů a systémových řešení Baumit Baumacol, na webových stránkách www.baumit.cz si stáhnout aktuální dokumentaci skladeb a trendů v oblasti lepení obkladů a dlažeb (Technologický předpis pro obklady a dlažby), případně se spojit s našimi odborníky, kteří vám budou nápomocni s výběrem jednotlivých materiálů a řešením kompletní skladby.

Skladba v technické místnosti
  • Základní nátěr – Na podkladní beton se nanáší základní nátěr – Baumit SuperGrund. Základní nátěr musí vyzrát na nasákavých podkladech min. 60 minut, na slabě nasákavých alespoň 12 hodin.
  • Spádová (vyrovnávací) vrstva – Pro vytvoření spádové vrstvy jsou určeny spádové potěry Baumit FlexBeton/FlexBeton Speed (minimální tloušťka 15 mm jako spojený potěr, případně v závislosti na užitném zatížení) nebo vyrovnávací hmoty Baumit Baumacol Preciso/Preciso Speed pro tloušťky od 2 do 30 mm. Kompletní informace (jako využití minimálních tlouštěk, zpracování, doby zrání apod.) pro jednotlivé výrobky naleznete v technických listech na www.baumit.cz. Zbytková vlhkost spádové vrstvy před aplikací dalších materiálů musí být max. 3 %. Součástí realizace roznášecí a spádové vrstvy je i řešení dilatací (okrajové, konstrukční, mezilehlé). Návrh dilatace řeší zodpovědný projektant stavby.
  • Základní nátěr – Na spádovou (vyrovnávací) vrstvu se nanáší základní nátěr – Baumit SuperGrund. Základní nátěr musí vyzrát na nasákavých podkladech min. 60 minut, na slabě nasákavých alespoň 12 hodin.
  • Hydroizolační stěrka – Na vyzrálý základní nátěr aplikujeme první vrstvu hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Protect v min. tl. 1 mm a spotřebě 1,5 kg/m2. Do zavadlé první vrstvy izolace umístíme systémové příslušenství. Do rohů a koutů hydroizolační pásku, průchodky (podlahové vpusti apod.) opatříme hydroizolační těsnicí manžetou, pokud jimi nejsou tyto prvky vybaveny z výroby. Po vyzrání první vrstvy hydroizolační stěrky (zpravidla 4–6 hod.) a umístění všech potřebných doplňků realizujeme vrstvu druhou, opět v min. tl. 1 mm a spotřebě 1,5 kg/m2. Celková spotřeba při dvou vrstvách by tak měla být cca 3 kg/m2.
  • Lepení dlažeb – Po zhruba 24hodinové technologické přestávce je možné lepit dlažby. Pro interiérové realizace bez speciálních požadavků (podlahové vytápění, velkoformátová dlažba apod.) může být použita lepicí malta Baumacol Basic.
  • Spárování dlažeb – Po vyzrání lepicí malty (min. 24 hod. standardní, 3 hod. Speed) je možné započít se spárováním. Pro plošné spárování je v systému Baumacol určena cementová spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge, pro tmelení pružných (dilatačních) spár používáme Baumit Baumacol Polyurethane/Silikon. Do pružných spár je nutné před tmelením vložit PE těsnicí provazec, který zajistí správnou a dlouhodobou funkci tmelu.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*