Technologie

Státní datové centrum vyrostlo na zelené louce

Každá stavba znamená množství dokumentace, splněných předpisů, jednání a schvalování. V případě výstavby datového centra jde o procesy rozsáhlejší. Pokud jde zároveň o státní datové centrum, jedná se také o přísná kritéria pro vysoutěžení dodavatelů.

Cílem státní organizace Státní pokladna Centrum sdílených služeb je poskytovat komplexní služby bezpečného datového centra s vysokou přidanou hodnotou zákazníkům především ze státního sektoru. V segmentu, který je v neustálém rozvoji, takže časem zjistíte, jako v našem případě, že kapacity brzy nemusí stačit. Pokud k tomu přispěje i existence vládní strategie rozvoje E-governmentu, nenajdete důvod další rozvoj odkládat.

Při tvorbě projektu a při následující vlastní výstavbě byla jako stěžejní respektována kritéria spolehlivosti a bezpečnosti s cílem realizace datového centra hodnoceného jako jedno z nejspolehlivějších a nejbezpečnějších datových center v Praze. Naše druhé, nové datové centrum je umístěno u obce Zeleneč, přičemž jde o areál mimo hlavní město Praha, mimo záplavovou oblast a mimo dosah rizik vyvolaných z provozu letecké a automobilové dopravy. Pro další využití se posuzovalo několik výchozích kritérií.

Parametry datového centra Zeleneč

Datové centrum je speciální technologická budova, která slouží k bezpečnému a spolehlivému provozu služeb. Součástí datového centra jsou datové sály, kde jsou, v našem případě, provozovány kritické informační systémy. Pro provoz těchto zařízení je budova vybavena technologiemi pro spolehlivé napájení elektrickou energií primárních ICT – elektrickou distribuční soustavou, záložními a nouzovými zdroji elektrické energie. Dále jsou zde instalovány technologie pro odvod odpadního tepla, vyzářeného z umístěných zařízení. Zde se jedná o vzduchotechnické a klimatizační systémy pro technologické a ostatní prostory.

Pro provoz služeb je dále nezbytné zajistit datové propojení těchto ICT mezi sebou a také s veřejnou informační sítí nebo jinými lokalitami podobného účelu. Pro zajištění bezpečnosti provozu všech technologií – primárních i podpůrných – jsou instalovány systémy pro zajištění fyzické a informační bezpečnosti objektu, dále pak systémy pro zajištění požární bezpečnosti, a to jak osob, tak instalované ICT.

Stavba DCZ byla rozdělena na tři etapy. První etapa, která je nyní po zkušebním provozu a kolaudaci v ostrém provozu, čítá vybudování vnitroareálové kompletní infrastruktury technické i dopravní, vstupní objekt ostrahy, areálové oplocení (vnitřní i vnější perimetr) energocentrum a zejména halový objekt vlastního datového centra o instalovaném maximálním IT příkonu 1 MW včetně doprovodných non IT technologií a administrativní části. Každá další budoucí etapa rozšiřuje datové centrum o 1 MW IT příkonu. Celkem tedy výhledově na celkové konečné max. 3 MW IT instalovaného příkonu ve třech halových objektech modulárně navazujících.

Zhodnocení lokality z hlediska standardu TIA-942-2:

Parametr pro výběr lokalityHodnota parametru pro
kategorii TIER 3
Splňuje daná lokalita/lze řešit?
Vzdálenost od záplavové zónyNe v oblasti 100leté vody a více
jak 91 m od oblasti 50leté vody.
Ano (mimo záplavovou oblast)
Vzdálenost od hlavní dopravní
tepny
Více jak 91 m.Ano (700 m od rychlostní
komunikace R10 Praha-Mladá
Boleslav)
Vzdálenost od důležitého
letiště
Více jak 1,6 km a ne dále než
48 km.
Ano (9,7 km od letiště Kbely
a Letňany, asi 30 km od letiště
Ruzyně)
Vzdálenost od centra
metropole
Méně než 48 km.Ano (zhruba 21 km)

Text: Vladimír Dzurilla, generální ředitel státního podniku SPCSS, ředitel NAKIT, s.p. a zmocněnec vlády pro informační technologie a digitalizaci

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*